Boek ‘Hettinga, Friese families’

Natuurlijk is de werkgroep genealogie van de Hettinga Stichting er trots op dat in 2010 het boek ‘Hettinga, Friese families’ is verschenen. Samen met de andere leden van de Hettinga Stichting is er in de voorgaande jaren hard gewerkt om dit lijvige boekwerk tot stand te brengen.
Dankzij de donateurs waren er financiële middelen voorhanden om professioneel en gedegen onderzoek in het archief te Leeuwarden (Tresoar) te laten verrichten.

boek

Het boek is bijna 200 jaar na de naamgeving in 1811 verschenen. Velen vonden dat het tijd werd om de genealogieën van de verschillende Hettinga families in druk te laten verschijnen. Bovendien wilde het bestuur van de Stichting, na 10 jaar van onderzoek, dit project afronden.

 

Het boek is een genealogisch standaardwerk geworden waarin alle Friese families met de naam Hettinga zijn opgenomen. Bijzonder is dat ook de gezinnen van de vrouwelijke Hettinga’s zo volledig mogelijk zijn uitgewerkt. Honderden Hettinga’s hebben vragenlijsten ingevuld en foto’s uit het verleden ingestuurd.
Het maandblad van de Nederlandse Genealogisch Vereniging ‘Gens Nostra’ schrijft in een recensie: ‘Al met al een prachtig werk, dat in elke boekenkast van een Hettinga-afstammeling thuis zou horen’.

Inhoud:

deel 1 – De adellijke familie (Van) Hettinga
deel 2 – De familie Van Hettinga Tromp uit Woudsend
deel 3 – De p.c. familie Hettinga uit Oppenhuizen
deel 4 – De r.k. familie Hettinga
deel 5 – De p.c. familie Hettinga uit Langweer / Teroele
deel 6 – De p.c. familie Hettinga uit Oldeholtpade
deel 7 – De familie Hetting uit Morra, Oostdongeradeel
deel 8 – De familie Aaltje Jans Hettinga uit Dokkum
deel 9 – De familie Hettinga uit Nes, Westdongeradeel
deel 10 – De familie Hette Wytzes Hettema (Hettinga)
(de laatste vier delen betreffen een beperkt aantal bladzijden)

Inmiddels zijn enkele delen van het boek geactualiseerd, nl. de delen 1, 3 en 4 (hoofdstuk 4.1, De oudste generaties), 5 en 6. Verder is er een nieuw deel geschreven over de Van Hettinga’s in Oost-Friesland (deel 11). Voor donateurs van de Hettinga Stichting zijn deze delen in PDF-vorm beschikbaar.

Ook uw aanvulingen/correcties zijn van harte welkom en een berichtje hierover stellen we zeer op prijs.

Het boek is geheel uitverkocht. De Hettinga Stichting heeft geen exemplaren meer !

Piaam Piaam
Piaam Piaam
  Boekpresentie op 9 oktober 2010 in Piaam.