Kwartierstaat Eduard Hettinga.

1 Eduard Nicolaas Jarig Hettinga, dierenarts, is geboren op woensdag 13 november 1940 te Koudum (Hon).
Hij trouwt op vrijdag 13 juni 1969 te Haskerland, trouwt (kerk) op vrijdag 13 juni 1969 te Joure (rk) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Vera Emma Bonekamp, dochter van Johannes Cornelis Hendrik Bonekamp en Johanna Veronica Galema. Vera Emma, apothekersassistente, is geboren op maandag 29 juli 1940 te Scharsterbrug (Don).

Generatie II (ouders)

2 Jarig Nicolaas Hettinga, boer, wonende te Koudum en te Franeker, is geboren op maandag 28 juni 1909 te Wirdum (Lwrd), is overleden op donderdag 6 december 1979 te Franeker, is begraven te Franeker (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 28 april 1934 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige
3 Margaretha Theresia (Gretha) Ypma, boerin, wonende te Koudum en te Drachten, is geboren op woensdag 24 oktober 1906 te Salverd-Franeker, is overleden op donderdag 11 december 2003 te Drachten, is begraven te Franeker (rk). Zij werd 97 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Jan Jarigs Hettinga, boer, wonende te Wirdum, is geboren op donderdag 15 januari 1874 te Burgwerd (Won), is overleden op maandag 16 juni 1958 te Leeuwarden, is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op donderdag 3 augustus 1922 te Bolsward op 48-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Baukje Rientzes Teernstra, dochter van Rients Hiddes Teernstra en Ymkjen Bontes de Boer. Baukje Rientzes is geboren op dinsdag 24 april 1888 te Bolsward, is overleden op maandag 27 januari 1975 te Leeuwarden, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 86 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 28 april 1906 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige
5 Agnes Lucia Eeltjes (Anna) Witteveen, boerin, is geboren op vrijdag 1 maart 1878 te Burgwerd (Won), is overleden op donderdag 23 augustus 1917 te Wirdum (Lwrd), is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 39 jaar.

6 Nicolaas Maurits (Klaas) Ypma, boer, wonende te Salverd-Franeker, is geboren op donderdag 17 augustus 1865 te Sopsum-Achlum (Frdl), is overleden op vrijdag 13 juni 1941 te Franeker, is begraven te Franeker (rk). Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op donderdag 5 mei 1898 te Menaldumadeel op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige
7 Maria Jacobus Terwisscha van Scheltinga, boerin, is geboren op zaterdag 14 maart 1874 te Tirns (Wym), is overleden op zaterdag 26 juni 1943 te Franeker, is begraven te Franeker (rk). Zij werd 69 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Jarig Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Nijland en te Burgwerd, is geboren op donderdag 5 mei 1842 te Sandfirden, is overleden op donderdag 18 augustus 1921 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op woensdag 8 mei 1867 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige
9 Johanna Jans (Jantje) Galema, boerin, is geboren op maandag 10 mei 1847 te Bolsward, is overleden op dinsdag 5 september 1911 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 64 jaar.

10 Eeltje Tjebbes Witteveen, veehouder, wonende te Burgwerd en te Grouw, is geboren op zondag 29 januari 1854 te Snikzwaag (Has), is overleden op woensdag 17 februari 1926 te Scharsterbrug (Don), is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op zondag 6 mei 1877 te Haskerland op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige
11 Hiltje Popkes de Boer, boerin, is geboren op zaterdag 12 mei 1855 te Oosterend (Hen), is overleden op dinsdag 6 april 1920 te Wijtgaard (Lwrd), is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 64 jaar.

12 Maurits Yebs Ypma, boer, wonende te Achlum en te Franeker, is geboren op dinsdag 3 april 1821 te Achlum (Frdl), is overleden op zondag 22 mei 1910 te Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 89 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 13 juni 1857 te Franekeradeel op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige
13 Jetske Jurjens Lolkema, boerin, is geboren op zondag 25 mei 1834 te Tirns (Wym), is overleden op woensdag 5 oktober 1870 te Sopsum-Achlum (Frdl), is begraven te Arum. Zij werd 36 jaar.

14 Jacobus Titus Terwisscha van Scheltinga, boer, wonende te Tirns, te Rauwerd en te Dronrijp, is geboren op donderdag 17 december 1846 te Scharnegoutum (Wym), is overleden op vrijdag 24 april 1914 te Dronrijp (Men), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 67 jaar.
Hij trouwt op woensdag 1 mei 1872 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
15 Anna Taekes (Antje) Galema, boerin, is geboren op maandag 29 november 1847 te Peins (Frdl), is overleden op dinsdag 28 december 1915 te Dronrijp (Men), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 68 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Sandfirden, is geboren op zaterdag 23 november 1805 te Terkaple (Ut), is gedoopt op zondag 24 november 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn behuwd oom Johannes Thijsses Schaap), is overleden op woensdag 25 oktober 1876 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 27 april 1830 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige
17 Akke Mevis Brandsma, boerin, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 3 januari 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sieuwke Thomas), is overleden op zondag 4 juli 1886 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

18 Jan Ysbrands Galema, veehouder en wethouder, wonende te Bolsward, is geboren op zaterdag 12 december 1818 te Tjerkwerd (Won), is gedoopt op zondag 13 december 1818 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Eeke Simensma), is overleden op vrijdag 5 november 1880 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1842 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op woensdag 18 mei 1842 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige
19 Klaaske Fongers Huitema is geboren op donderdag 1 augustus 1822 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), is overleden op dinsdag 8 augustus 1905 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 83 jaar.

20 Tjebbe Cornelis Witteveen, boer, wonende te Snikzwaag, is geboren aldaar, is gedoopt op donderdag 11 september 1806 te Joure (rk) (doopgetuige was Joseph Tjebbes), is overleden op vrijdag 28 september 1860 te Snikzwaag (Has), is begraven te Snikzwaag. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op donderdag 4 februari 1836 te Haskerland op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige
21 Anke Ages Engwirda, boerin, is geboren te Poppingawier, is gedoopt op vrijdag 30 oktober 1807 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Ynte Yntes), is overleden op dinsdag 19 juli 1881 te Joure (Has), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 73 jaar.

22 Popke Bouwes de Boer, boer, wonende te Friens, is geboren op zondag 27 januari 1822 te Irnsum (Rau), is overleden op donderdag 26 maart 1868 te Friens (Ida), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 46 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 5 mei 1854 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige
23 Pietertjen Pieters (Pietje) Blaauwhof, boerin, is geboren op zaterdag 16 juli 1831 te Spanga, is overleden op zondag 23 september 1888 te Friens (Ida). Zij werd 57 jaar.

24 Yeb Fokkes Ypma, boer, wonende te Achlum, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op donderdag 14 februari 1782 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Jan Iepes), is overleden op donderdag 28 mei 1846 te Achlum (Frdl), is begraven te Arum. Hij werd 64 jaar.
Hij trouwt op zondag 2 mei 1813 te Tzum (Frdl) op 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Fetje Cornelis van der Tol, dochter van Cornelis Ypes van der Tol en Antje Dirks Faber. Fetje Cornelis is geboren te Boer, is gedoopt op maandag 5 januari 1789 te Franeker (rk) (doopgetuige was Gerbregt Jans), is overleden op zaterdag 23 april 1814 te Achlum (Frdl). Zij werd 25 jaar.
Hij trouwt op zondag 2 februari 1817 te Franekeradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige
25 Fetje Maurits Rollema, boerin, is geboren te Exmorra, is gedoopt op donderdag 21 april 1791 te Makkum (rk) (doopgetuige was Jan Jellis), is overleden op donderdag 23 juni 1831 te Achlum (Frdl), is begraven te Arum. Zij werd 40 jaar.

26 Jurjen Reins Lolkema, boer, wonende te Oudega en te Tirns, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op maandag 10 december 1798 te Makkum (rk) (doopgetuige was Pieter Jurjens), is overleden op zondag 22 juli 1866 te Bolsward. Hij werd 67 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 13 mei 1825 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Tjitske Johannes Brandsma, dochter van Johannes Hendriks Brandsma en Pietje Hettes. Tjitske Johannes is geboren te Tirns, is gedoopt op maandag 28 maart 1803 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was vadersbroer Claas Hendriks), is overleden op zaterdag 6 mei 1826 te Oudega (Wym). Zij werd 23 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 26 mei 1827 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige
27 Reinskje Gerrits de Boer, boerin, is geboren te Nijland, is gedoopt op maandag 23 november 1795 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Akke Gelofs), is overleden op donderdag 18 april 1872 te Tirns (Wym), is begraven te Tirns. Zij werd 76 jaar.

28 Titus Assuerus Terwisscha van Scheltinga, landbouwer, wonende te Scharnegoutum, is geboren te Ter Idzard, is gedoopt op dinsdag 16 augustus 1808 te Oldeholtpade (rk), is overleden op zaterdag 22 januari 1870 te Tirns (Wym), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zondag 9 november 1834 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige
29 Margaretha Jacobs (Grietje) Kooiker, boerin, is geboren op zaterdag 9 juli 1814 te Workum, is overleden op maandag 27 december 1886 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 72 jaar.

30 Taeke Ysbrands Galema, boer, wonende te Tzummarum, te Burgwerd en te Peins, is geboren op vrijdag 10 oktober 1817 te Burgwerd (Won), is overleden op vrijdag 9 december 1892 te Dronrijp (Men), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 mei 1842 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige
31 Marijke Anes Terpstra, boerin, is geboren op zaterdag 15 maart 1817 te Tzummarum (Bar), is overleden op maandag 9 februari 1885 te Peins (Frdl), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 67 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
33 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Zij werd 39 jaar.

34 Mevis Hendriks Brandsma, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Swichum, is gedoopt op vrijdag 27 september 1771 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Mevis Johannes), is overleden op zondag 25 maart 1827 te Greonterp (Won). Hij werd 55 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 19 april 1801 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige
35 Trijntje Jarings Rijpma, boerin, is geboren te Sandfirden, is gedoopt op zondag 29 november 1772 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ag Ryns), is overleden op dinsdag 25 januari 1848 te Greonterp (Won), is begraven te Greonterp. Zij werd 75 jaar.

36 Ysbrand Klazes Galema, veehouder, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Wieger Ysbrands Galema), is overleden op donderdag 24 april 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 83 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 29 mei 1812 te Tjerkwerd (Won) (huwelijksgetuige waren Ids Ons Janson en Zijntje Koorsen), trouwt (kerk) op zaterdag 30 mei 1812 te Blauwhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige
37 Ytje Jans Siemonsma is geboren te Arkum-Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1791 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Deutsen Dauwis), is overleden op maandag 12 mei 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

38 Fonger Huites Huitema, boer, wonende te Oldeclooster-Hartwerd, is geboren te Idzega, is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1762 te Heeg (rk) (doopgetuige was Klaas Fongers), is overleden op zaterdag 28 september 1833 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), is begraven te Hartwerd. Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1796 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige
39 Jantje Johannes Bouma, boerin, is geboren te Wijckel, is gedoopt op zondag 26 februari 1775 te Balk (rk), is overleden op zondag 20 maart 1853 te Bolsward, is begraven te Hartwerd. Zij werd 78 jaar.

40 Cornelis Tjebbes Witteveen, veehouder, wonende te Snikzwaag, is geboren te Akmarijp, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1780 te Joure (rk) (doopgetuige was Cornelis Tjebbes), is overleden op woensdag 16 februari 1848 te Snikzwaag (Has). Hij werd 68 jaar.
Hij trouwt (kerk) op donderdag 9 mei 1805 te St.Nicolaasga (rk) op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige
41 Corneliske Lodewijks Zwart, boerin, is geboren te St.Nicolaasga, is gedoopt op maandag 15 mei 1786 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Ulkjen Beints), is overleden op zaterdag 14 november 1863 te Joure (Has). Zij werd 77 jaar.

42 Age Harmens Engwirda, bakker, wonende te Poppingawier, is geboren rond 1749 aldaar, is overleden op vrijdag 21 februari 1823 te Poppingawier (Rau). Hij werd ongeveer 74 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 3 mei 1795 te Irnsum (rk) op ongeveer 46-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige
43 Liesbeth Sjoukes is geboren rond 1762 te Oosterwierum, is overleden op dinsdag 24 december 1833 te Poppingawier (Rau). Zij werd ongeveer 71 jaar.

44 Bouwe Broers de Boer, landbouwer en houtzaagmolenaar, wonende te Grouw, is geboren te Rauwerd, is gedoopt op maandag 11 maart 1793 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Bouwe Annes), is overleden op vrijdag 18 december 1874 te Idaarderadeel. Hij werd 81 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1832 te Rauwerderhem op 39-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Cunnigje Hendrikus (Cune) Benning, dochter van Hendricus Bennink en Geertje Hendriks. Cunnigje Hendrikus (Cune) is geboren te Steggerda Sloot, is gedoopt op zaterdag 15 juni 1805 te Steggerda (rk) (doopgetuige was Cune Jans), is overleden op zaterdag 14 december 1872 te Irnsum (Rau), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 67 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 22 mei 1819 te Rauwerderhem op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
45 Maria Hiltje Popkes Deelsma is geboren te Akkrum, is gedoopt op donderdag 7 september 1797 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Yncke Japiks), is overleden op woensdag 22 juli 1829 te Irnsum (Rau). Zij werd 31 jaar.

46 Pieter Hanses Blaauwhof, wonende te Spanga, is gedoopt op zaterdag 6 mei 1797 (doopgetuige was Joannes Petrus), is overleden op woensdag 6 juli 1831 aldaar. Hij werd 34 jaar.
Hij trouwt op woensdag 14 mei 1823 te Schoterland op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige
47 Aaltje Cornelis Zwaga is geboren te Gaastmeer, is gedoopt op vrijdag 18 februari 1803 te Heeg (rk) (doopgetuige was Marijke Willems), is overleden op zondag 21 juni 1891 te Haskerland. Zij werd 88 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 13 februari 1836 te Kuinre Ov op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 57-jarige Theodorus (Dirk) Kortenhorst, zoon van Theodorus Kortenhorst en Johanna Theresia Meiners. Theodorus (Dirk), wonende te Kuinre, is geboren rond 1779, is overleden op maandag 23 mei 1836 te Kuinre Ov. Hij werd ongeveer 57 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) met Geesjen Jagtman.

48 Fokke Yebs Ypma, boer, wonende te Witmarsum en te Pingjum, is geboren te Arum, is gedoopt op woensdag 24 februari 1745 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Tjeerd Fokkes), is overleden op donderdag 31 december 1829 te Pingjum (Won). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zaterdag 5 mei 1781 te Makkum (rk) op 36-jarige leeftijd met de 25-jarige
49 Boukje Everts Symonsma is geboren te Dronrijp, is gedoopt op maandag 29 september 1755 te Dronrijp (rk), is overleden op vrijdag 4 oktober 1816 te Pingjum (Won). Zij werd 61 jaar.

50 Maurits (Rollema) Philippus, arbeider, wonende te Exmorra, is geboren te Winsum, is gedoopt op woensdag 30 mei 1753 te Dronrijp (rk), is overleden op zaterdag 20 december 1806 te Exmorra. Hij werd 53 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 9 mei 1777 te Gerecht Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige
51 Jetske Klazes Rolsma is geboren te Exmorra, is gedoopt op woensdag 10 november 1756 te Makkum (rk) (doopgetuige was Jan Piers), is overleden op maandag 27 maart 1837 te Bolsward. Zij werd 80 jaar.

52 Rein Lolkes Lolkema, boer, is geboren op maandag 28 mei 1764 te Nijland, is gedoopt op dinsdag 29 mei 1764 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Jelle Jans), is overleden op vrijdag 31 juli 1818 te Oudega (Wym). Hij werd 54 jaar.
Hij was gehuwd met
53 Tjitske Jurgens Vriesinga, boerin, is geboren op maandag 22 januari 1770 te Oudega (Wym), is overleden op zaterdag 30 januari 1841 te Westhem (Wym). Zij werd 71 jaar.

54 Gerrit Jelles de Boer, boer, wonende te Nijland, is geboren rond 1749 te Teroele, is overleden op zaterdag 28 januari 1826 te Nijland (Wym). Hij werd ongeveer 77 jaar.
Hij trouwt (kerk) op donderdag 21 mei 1789 te Irnsum (rk) op ongeveer 40-jarige leeftijd met de 37-jarige
55 Jetske Annes van der Klaver is geboren op zondag 14 mei 1752 te Irnsum, is overleden op dinsdag 23 maart 1819 te Nijland (Wym). Zij werd 66 jaar.

56 Assuerus Tietes Terwisscha van Scheltinga, boer en koopman, wonende te Ter Idzard en te Oosterwierum, is geboren te Ter Idzard, is gedoopt op zaterdag 15 april 1786 te Oldeholtpade (rk), is overleden op dinsdag 24 november 1857 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum. Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt (kerk) op dinsdag 30 juni 1807 te Workum (rk) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige
57 Siebrigje Jans Koelman is geboren te Workum, is gedoopt op donderdag 16 maart 1786 te Workum (rk) (doopgetuige was Antje Brands), is overleden op maandag 8 april 1867 te Sneek, is begraven te Oosterwierum. Zij werd 81 jaar.

58 Jacob Annes Kooiker, wonende te Workum, is geboren te Trophorne-Nijega, is gedoopt op vrijdag 7 februari 1783 te Balk (rk) (doopgetuige was Jan Jacobs), is overleden op woensdag 27 juli 1836 te Workum. Hij werd 53 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 24 april 1830 te Workum op 47-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Grietje Ypkes Huisman, dochter van Ypke Jans Huisman en Sietske Eelkes (de Jong). Grietje Ypkes is geboren te Nijega, is gedoopt op zaterdag 10 oktober 1789 te Workum (rk), is overleden op maandag 15 februari 1869 te Workum. Zij werd 79 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Simon Lieuwes Boersma.
Hij trouwt op zaterdag 6 oktober 1810 te Gerecht Workum, trouwt (kerk) op woensdag 24 oktober 1810 te Workum (rk) op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige
59 Teetske Johannes Ketelaar is geboren te Workum, is gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Workum (rk) (doopgetuige was Maryke Iepes), is overleden op maandag 26 mei 1828 te Workum. Zij werd 42 jaar.

60 Ysbrand Martens Galema, boer, wonende te Workum, te Wommels en te Burgwerd, is geboren op zondag 3 augustus 1788 te Wommels, is gedoopt in augustus 1788 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Tjamke Nannes), is overleden op woensdag 26 oktober 1842 te Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 5 mei 1815 te Tjerkwerd (Won) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige
61 Tjerkje Taekes Taekema, boerin, wonende te Sieswerd, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op maandag 17 maart 1794 te Makkum (rk) (doopgetuige was Tjerkjen Durks), is overleden op donderdag 3 mei 1860 te Bolsward. Zij werd 66 jaar.
Zij trouwt op zondag 13 oktober 1844 te Bolsward op 50-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Gerrit Ypes Hollander, zoon van Ype Dirks Hollander en Geertje Gerrits Oostra. Gerrit Ypes, landbouwer en kastelein, wonende te Witmarsum en te Workum, is geboren te Grons-Burgwerd, is gedoopt op woensdag 10 september 1788 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Jan Dirks Hollander), is overleden op dinsdag 2 januari 1872 te Bolsward. Hij werd 83 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) met Trijntje Tjeerds Bruinsma.

62 Ane Jans Terpstra, boer, wonende te Tzummarum, is geboren op woensdag 29 april 1778 aldaar, is overleden op dinsdag 25 juni 1844 te Tzummarum (Bar). Hij werd 66 jaar.
Hij trouwt in 1802 op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige
63 Antje Tjeerds Bruinsma is geboren te Beetgum, is gedoopt op maandag 11 april 1774 te Dronrijp (rk), is overleden op zondag 30 oktober 1836 te Tzummarum (Bar). Zij werd 62 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.