Kwartierstaat Evert en Antje Hettinga-Nauta.

Generatie I (kwartierdragers)

Kinderen van Evert en Antje Hettinga – Nauta uit Oudemirdum

Generatie II (ouders)

2 Evert Hettinga, campinghouder en veehouder, is geboren op 28 maart 1938 te Follega (Lem).
Hij trouwt op 3 december 1964 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
3 Antje Nauta is geboren op 4 juli 1942 te Uitwellingerga (Wym).

Generatie III (grootouders)

4 Sipke Joost Hettinga, veehouder, wonende te Oosterzee en te Tjerkgaast, is geboren op 4 juli 1905 te Scharsterbrug (Don), is overleden op 19 november 1989 te Sneek, is begraven te Tjerkgaast. Hij werd 84 jaar, 4 maanden en 15 dagen.
Hij trouwt op 21 mei 1931 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige
5 Geertje van der Molen, boerin, is geboren op 18 april 1905 te Jutrijp (Wym), is overleden op 16 augustus 1986 te Bolsward, is begraven te Tjerkgaast. Zij werd 81 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

6 Lolle Nauta, veehouder, is geboren op 10 juni 1915 te Terband (Aeng), is overleden op 21 oktober 1996 te Uitwellingerga (Wym), is begraven te Uitwellingerga. Hij werd 81 jaar, 4 maanden en 11 dagen.
Hij was gehuwd met
7 Klaaske Lautenbach, boerin, is geboren op 29 mei 1916 te Vijfhuis (Wym), is overleden op 4 februari 1975 te Sneek, is begraven te Uitwellingerga. Zij werd 58 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Evert Jans Hettinga, veehouder, wonende te Scharsterbrug, is geboren op 13 december 1874 te Broek (Don), is overleden op 21 juli 1956 te Heerenveen, is begraven te Terband. Hij werd 81 jaar, 7 maanden en 8 dagen.
Hij trouwt op 16 mei 1901 te Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige
9 Antje Sipkes Sipkema, boerin, is geboren op 28 januari 1878 te Harkerhorne (Has), is overleden op 1 april 1967 te Heerenveen, is begraven te Terband. Zij werd 89 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

10 Jisk Jans van der Molen, timmerman, wonende te Jutrijp (Wym), is geboren op 2 augustus 1867 aldaar, is overleden op 6 mei 1946 te Hommerts (Wym). Hij werd 78 jaar, 9 maanden en 4 dagen.
Hij trouwt op 27 mei 1893 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige
11 Trijntje Sibles Cnossen is geboren op 25 mei 1872 te Oppenhuizen (Wym), is overleden op 26 april 1937 te Hommerts (Wym). Zij werd 64 jaar, 11 maanden en 1 dag.

12 Jan Lolles Nauta, veehouder, is geboren op 10 maart 1881 te Elahuizen (Hon), is overleden op 5 januari 1955 te Uitwellingerga (Wym). Hij werd 73 jaar, 9 maanden en 26 dagen.
Hij trouwt op 10 mei 1913 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige
13 Antje Michiels Nauta, boerin, is geboren op 13 juli 1883 te Jutrijp (Wym), is overleden op 17 mei 1977 te Joure (Has). Zij werd 93 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

14 Jacobus Jacobs Lautenbach, winkelier en arbeider, is geboren op 25 september 1883 te Berlikum (Men), is overleden op 7 augustus 1961 te Oppenhuizen (Wym). Hij werd 77 jaar, 10 maanden en 13 dagen.
Hij trouwt op 19 januari 1907 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige
15 Taetske Roels van Goslinga is geboren op 21 februari 1884 te Parrega (Won), is overleden op 7 oktober 1919 te Uitwellingerga (Wym). Zij werd 35 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Jan Pieters Hettinga, veehouder, wonende te Broek, is geboren op 29 augustus 1833 te Snikzwaag (Has), is overleden op 4 juni 1911 te Scharsterbrug (Don), is begraven te Westermeer-Joure. Hij werd 77 jaar, 9 maanden en 6 dagen.
Hij trouwt op 27 mei 1860 te Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
17 Jitske Jans Hooisma, boerin, is geboren op 3 augustus 1837 te Broek (Don), is overleden op 2 januari 1927 te Scharsterbrug (Don), is begraven te Westermeer-Joure. Zij werd 89 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

18 Sipke Joostes Sipkema, veehouder, is geboren op 5 augustus 1846 te Joure (Has), is overleden op 13 maart 1930 te Follega (Lem), is begraven te Haskerhorne. Hij werd 83 jaar, 7 maanden en 8 dagen.
Hij trouwt op 4 mei 1876 te Haskerland op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige
19 Klaaske Jacobs Klijnsma, boerin, is geboren op 8 december 1849 te Westermeer-Joure (Has), is overleden op 6 juli 1925 te Haskerhorne (Has), is begraven te Haskerhorne. Zij werd 75 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

20 Jan Gerrits van der Molen, timmerman, is geboren op 24 juli 1839 te Groningen, is overleden op 25 december 1917 te Jutrijp (Wym). Hij werd 78 jaar, 5 maanden en 1 dag.
Hij trouwt op 9 mei 1863 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige
21 Geertje Jiskes Kloostra is geboren op 28 januari 1841 te Wolsum (Wym), is overleden op 16 april 1882 te Jutrijp (Wym). Zij werd 41 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

22 Sible Wybes Cnossen, veehouder, is geboren op 4 november 1840 te Heeg (Wym), is overleden op 16 april 1903 te Oppenhuizen (Wym). Hij werd 62 jaar, 5 maanden en 12 dagen.
Hij trouwt op 27 augustus 1870 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige
23 Trijntje Rienks Piersma, boerin, is geboren op 23 oktober 1846 te Broek (Don), is overleden op 2 november 1914 te Oppenhuizen (Wym). Zij werd 68 jaar en 10 dagen.

24 Lolle Jans Nauta, veehouder, is geboren op 11 november 1854 te Ypecolsga (Wym), is overleden op 14 augustus 1936 te Sneek. Hij werd 81 jaar, 9 maanden en 3 dagen.
Hij trouwt op 11 mei 1878 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige
25 Ytje Sjirks Cnossen, boerin, is geboren op 27 mei 1855 te Ylst, is overleden op 27 februari 1927 te Sneek. Zij werd 71 jaar en 9 maanden.

26 Michiel Jans Nauta, veehouder, is geboren op 28 december 1856 te Jutrijp (Wym), is overleden op 22 mei 1937 te Oppenhuizen (Wym). Hij werd 80 jaar, 4 maanden en 24 dagen.
Hij trouwt op 20 mei 1882 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige
27 Janke Gerbens Veldhuis, boerin, is geboren op 3 januari 1862 te Uitwellingerga (Wym), is overleden op 2 maart 1941 te Oppenhuizen (Wym). Zij werd 79 jaar, 1 maand en 27 dagen.

28 Jacob Jacobus Lautenbach, koopman, is geboren op 17 januari 1848 te Berlikum (Men), is overleden op 9 april 1926 te Oppenhuizen (Wym). Hij werd 78 jaar, 2 maanden en 23 dagen.
Hij trouwt op 29 december 1881 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige
29 Klaaske Pieters Hiemstra is geboren op 14 februari 1855 te Tzum (Frdl), is overleden op 12 juli 1943 te Sneek. Zij werd 88 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

30 Roel Tjepkes van Goslinga, veehouder, is geboren op 20 mei 1847 te Parrega (Won), is overleden op 24 januari 1923 aldaar. Hij werd 75 jaar, 8 maanden en 4 dagen.
Hij trouwt op 29 mei 1875 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige
31 Meinskje Gatses Feenstra, boerin, is geboren op 15 januari 1849 te Parrega (Won), is overleden op 16 maart 1921 aldaar. Zij werd 72 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.