Kwartierstaat Froukje Alles Hettinga.

Froukje Alles Hettinga is geboren op 10 augustus 1886 te Wijckel (Gaas), overleden op 8 oktober 1975 te Leeuwarden, begraven te Britsum. Froukje werd 89 jaar.
Froukje trouwt op 24 november 1923 te Leeuwarderadeel met Jan Sipkes Keuning, zoon van Sipke Jans Keuning en Sipkje Ages Braaksma. Jan, arbeider, houtkoopman, petroleumventer en voorman, is geboren op 29 december 1889 te Stiens (Lwrd), overleden op 12 juli 1949 aldaar, begraven te Britsum. Jan werd 59 jaar.

Generatie II (ouders)

2 Alle Thewis Hettenga, pikeur, stalknecht en arbeider, wonende te Harich, te Sloten, te Wijckel en te Lekkum, is geboren op 4 maart 1853 te Elahuizen (HON), overleden op 5 januari 1931 te Leeuwarden, begraven te Jelsum. Alle werd 77 jaar.
Alle trouwt op 9 mei 1879 te Hem.Oldephaert met zijn volle nicht
3 Trijntje Alberts van der Heide is geboren op 7 januari 1858 te Oudemirdum (Gaas), overleden op 15 december 1941 te Leeuwarden, begraven te Jelsum. Trijntje werd 83 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Thewis Alles Hettinga (Tewis), veehouder, slager en winkelier, is geboren op 5 september 1824 te Heeg (Wym), overleden op 12 april 1864 te Wijckel (Gaas). Thewis werd 39 jaar.
Thewis trouwt op 23 mei 1851 te Hem.Oldephaert met
5 Tetje Kornelis van der Sluis, winkeliersche, wonende te Wijckel, is geboren op 23 mei 1831 te Elahuizen (HON), overleden op 10 januari 1914 te Idskenhuizen (Don). Tetje werd 82 jaar.

6 Albert Andries van der Heide, boerenknecht, koopman en veehouder, is geboren op 24 december 1813 te Oudemirdum (Gaas), overleden op 4 januari 1874 te Harich (Gaas). Albert werd 60 jaar.
Albert trouwt op 7 mei 1845 te Gaasterland met
7 Korneliske Kornelis van der Sluis, boerenmeid en boerin, is geboren op 9 september 1816 te Elahuizen (HON), overleden op 13 januari 1872 te Harich (Gaas). Korneliske werd 55 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Alle Thewis Hettinga, veehouder, wonende te Tjerkgaast, te Nijega, te Heeg en te Oudega (Wym), is geboren op 18 juli 1795 te Heeg (Wym), gedoopt op 9 augustus 1795 te Heeg (ng), overleden op 10 juli 1869 te Tjerkgaast (Don). Alle werd 73 jaar.
Alle trouwt op 13 mei 1820 te Wymbritseradeel met
9 Akke Jelles Zoethout, boerin, is geboren op 3 juni 1803 te Heeg (Wym), gedoopt op 19 juni 1803 te Heeg (ng), overleden op 23 juli 1871 te Tjerkgaast (Don). Akke werd 68 jaar.

10 Kornelis Meines van der Sluis, veehouder, wonende te Elahuizen en te Harich, is geboren rond 1787 te Mirns-Bakhuizen (Gaas), overleden op 11 augustus 1874 te Harich (Gaas). Kornelis werd ongeveer 87 jaar.
Kornelis trouwt op 16 maart 1814 te Gaasterland met
11 Froukjen Sipkes Schaveer, boerin, is geboren op 5 juli 1793 te Nijemirdum (Gaas), gedoopt op 21 juli 1793 te Oudemirdum (ng), overleden op 21 maart 1872 te Harich (Gaas). Froukjen werd 78 jaar.

12 Andries Halbes van der Heide, veehouder, wonende te Oudemirdum, is geboren op 5 januari 1776 te Harich (Gaas), gedoopt op 4 februari 1776 te Harich (ng), overleden op 6 mei 1848 te Oudemirdum (Gaas). Andries werd 72 jaar.
Andries trouwt (kerk) op 9 maart 1806 te Oudemirdum (ng) met
13 Wytske Alberts Stuurhaan, boerin, is geboren op 27 april 1778 te Joure (Has), gedoopt op 10 mei 1778 te Joure (ng), overleden op 1 november 1837 te Oudemirdum (Gaas). Wytske werd 59 jaar.

14 Kornelis Meines van der Sluis is geboren rond 1787 te Mirns-Bakhuizen (Gaas), zie 10.
Kornelis trouwt op 16 maart 1814 te Gaasterland met
15 Froukjen Sipkes Schaveer is geboren op 5 juli 1793 te Nijemirdum (Gaas), gedoopt op 21 juli 1793 te Oudemirdum (ng), zie 11.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Thewis Harings Hettinga, veehouder, wonende te Langweer en te Osingahuizen, is gedoopt op 29 mei 1757 te Oppenhuizen (ng), overleden op 30 januari 1823 te Heeg (Wym). Thewis werd 65 jaar.
Thewis trouwt (kerk) op 24 oktober 1784 te Jutrijp, Hommerts (ng) met
17 Jakobje Pieters, boerin, is geboren te Hommerts (Wym), gedoopt op 14 september 1755 te Hommerts (ng), overleden op 14 september 1849 te Heeg (Wym). Jakobje werd 94 jaar.

18 Jelle Hayes Zoethout, veehouder, wonende te Indijk en te Heeg, is geboren op 17 juni 1772 te Ypecolsga (Wym), gedoopt op 21 juni 1772 te Woudsend (ng), verdronken op 30 maart 1814 te Heeg (Wym). Jelle werd 41 jaar.
Jelle trouwt op 26 maart 1797 te Woudsend (ng) met
19 Pietje Sipkes, boerin en renteniersche, wonende te Heeg, is geboren op 23 november 1775 te Jutrijp (Wym), gedoopt op 10 december 1775 te Jutrijp (ng), overleden op 26 juli 1848 te Wymbritseradeel. Pietje werd 72 jaar.
Pietje trouwt op 7 september 1815 te Mairie Heeg (Wym) (2) met Ente Taekes Schuurmans. Ente is geboren 1769 of 1770, overleden op 1 september 1828 te Wymbritseradeel. Ente werd hoogstens 58 jaar.

20 Meine Kornelis van der Sluis, veehouder, wonende te Wiel-Bakhuizen, is geboren 1742 of 1743 te Mirns (Gaas), overleden op 31 maart 1835 aldaar. Maine werd hoogstens 92 jaar.
Maine trouwt (kerk) op 13 januari 1782 te Hemelum (ng) met
21 Geeske Gerrits Mulder, boerin, is geboren 1753 of 1754 te Bakhuizen (Gaas), overleden op 22 september 1836 te Mirns (Gaas). Geeske werd hoogstens 82 jaar.

22 Sipke Meines Schaveer, veehouder, is gedoopt op 7 november 1745 te Sondel (ng), overleden op 29 augustus 1811 te Nijemirdum (Gaas). Sipke werd 65 jaar.
Sipke trouwt op 23 juli 1786 te Nijemirdum (ng) met
23 Corneliske Hendriks van Luinenburg, boerin, is gedoopt op 15 maart 1767 te Sondel (ng), overleden op 2 juli 1826 te Oosterzee (Lem). Corneliske werd 59 jaar.

24 Halbe Andries van der Heide, veehouder, is geboren te Harich (Gaas), gedoopt op 25 december 1740 te Harich (ng), overleden op 15 maart 1817 te Oudemirdum (Gaas). Halbe werd 76 jaar.
Halbe trouwt (kerk) op 24 mei 1772 te Harich (ng) met
25 Trijntje Jans Hogenbrug is geboren te Hogebergen (Gaas), gedoopt op 8 februari 1739 te Bakhuizen (ng), overleden op 31 maart 1815 te Oudemirdum (Gaas). Trijntje werd 76 jaar.

26 Albert Hendriks Stuurhaan, werkman, is geboren op 21 juni 1754 te Joure (Has), gedoopt op 23 juni 1754 te Joure (ng), overleden op 14 augustus 1826 te Joure (Has). Albert werd 72 jaar.
Albert trouwt op 16 oktober 1774 te Broek (ng) met
27 Fokjen Joukes van der Wal is geboren op 23 juni 1753 te De Knijpe (Schot), overleden op 5 juli 1827 te Oudemirdum (Gaas). Fokjen werd 74 jaar.

28 Meine Kornelis van der Sluis, veehouder, wonende te Wiel-Bakhuizen, is geboren 1742 of 1743 te Mirns (Gaas), overleden op 31 maart 1835 aldaar. Maine werd hoogstens 92 jaar.
Maine trouwt (kerk) op 13 januari 1782 te Hemelum (ng) met
29 Geeske Gerrits Mulder, boerin, is geboren 1753 of 1754 te Bakhuizen (Gaas), overleden op 22 september 1836 te Mirns (Gaas). Geeske werd hoogstens 82 jaar.

30 Sipke Meines Schaveer, veehouder, is gedoopt op 7 november 1745 te Sondel (ng), overleden op 29 augustus 1811 te Nijemirdum (Gaas). Sipke werd 65 jaar.
Sipke trouwt op 23 juli 1786 te Nijemirdum (ng) met
31 Corneliske Hendriks van Luinenburg, boerin, is gedoopt op 15 maart 1767 te Sondel (ng), overleden op 2 juli 1826 te Oosterzee (Lem). Corneliske werd 59 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.