Kwartierstaat Hendrik Kramer en Trijntje Agricola.
grootouders wereldkampioen schaatsen Sven Kramer.

1. Yeb Gerardus Kramer, marathonrijder, geb. 15 november 1957 Heerenveen,

Zoon Sven Kramer, geb. 23 april 1986 te Heerenveen, allroundschaatser.
Wereldkampioen allround, vier afstanden in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 en 2013.
Wereldkampioen afstanden 5.000 m in 2007, 2008, 2009, 2012 en 2013.
Wereldkampioen afstanden 10.000 m in 2007, 2008 en 2009.
Europees kampioen allround, vier afstanden in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 en 2013.
Olympisch kampioen 5.000 m Vancouver 2010, Sochi 2014.
Olympische spelen Sochi zilver 10.000 m.
Sven Kramer is op 3 maart 2010 in ‘s-Gravenhage benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Generatie II (ouders)

2 Hendrik Franciscus Kramer, wonende te Heerenveen, is geboren op zondag 11 december 1921 te Gaast (Won), overleden donderdag 7 februari 2013 te Heerenveen, is begraven te Heerenveen (rk). Hij werd 91 jaar.
Hij trouwt op donderdag 26 januari 1950 op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige
3 Trijntje Agricola is geboren op woensdag 5 september 1923 te Westhem (Wym), is overleden op dinsdag 8 mei 2012 te Heerenveen, is begraven te Heerenveen (rk). Zij werd 88 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Acronius Hendriks Kramer, opzichter landbouworg., wonende te St.Nicolaasga en te Blauwhuis, is geboren op vrijdag 17 april 1891 te Bolsward, is overleden op donderdag 12 maart 1970 te Blauwhuis (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 18 mei 1918 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige
5 Elizabeth Sebastiana Terwisscha van Scheltinga is geboren op woensdag 19 augustus 1891 te Idzega (Wym), is overleden op maandag 20 januari 1969 te Blauwhuis (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 77 jaar.

6 Tjitske Rinzes Agricola is geboren op dinsdag 19 december 1893 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op vrijdag 8 maart 1963 te Sneek, is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 69 jaar.
Hij trouwt op maandag 8 mei 1922 te Doniawerstal op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige
7 Antje Nicolaas Potijk is geboren op maandag 18 maart 1895 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op maandag 24 januari 1977 aldaar, is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 81 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Hendrik Franciscus Kramer, veehouder, wonende te Bolsward en te Sandfirden, is geboren op donderdag 2 december 1858 te Bolsward, is overleden op zondag 10 februari 1952 te Leeuwarden, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 93 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 6 mei 1916 te Wonseradeel op 57-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Tjitske Johannes Dijkstra, dochter van Johannes Jetses Dijkstra en Antje Sjieuwkes Lolkema. Tjitske Johannes, veehoudster, wonende te Gaast, is geboren op dinsdag 14 april 1863 te Nijhuizum (Wym), is overleden op vrijdag 7 januari 1921 te Gaast (Won), is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 57 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Hyltje Popkes van der Wey.
Hij trouwt op woensdag 7 mei 1884 te Franekeradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige
9 Geertruida Acronius (Trude) Hettinga is geboren op zaterdag 30 maart 1861 te Bolsward, is overleden op donderdag 4 juni 1896 te Herbayum (Frdl), is begraven te Harlingen (rk). Zij werd 35 jaar.

10 Assuerus Johannes Terwisscha van Scheltinga, veehouder, is geboren op zaterdag 3 januari 1863 te Workum, is overleden op donderdag 20 september 1894 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 31 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 11 mei 1889 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige
11 Wijnofrida Hendriks (Frida) Bonekamp, boerin, wonende te Lutkewierum, is geboren op woensdag 11 april 1866 te Gaastmeer (Wym), is overleden op zaterdag 25 mei 1946 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 80 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 4 mei 1901 te Hennaarderadeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Yeb Everts Ypma, zoon van Evert Yebs Ypma en Ynskje Sybolts Poelsma.Yeb Everts, veehouder, wonende te Sandfirden en te Westhem, is geboren op donderdag 2 december 1858 te Hitzum (Frdl), is overleden op zaterdag 7 maart 1942 te Blauwhuis (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 83 jaar.

12 Rinse Teyes Agricola, veehouder, is geboren op zondag 30 september 1855 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op maandag 30 april 1923 aldaar, is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 67 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 17 augustus 1895 te Doniawerstal op 39-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Wiepkje Franks Zalmstra, dochter van Franke Karels Zalmstra en Marijke Sibles Haarsma. Wiepkje Franks is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 te Mirns-Bakhuizen (Gaas), is overleden op zaterdag 15 april 1944 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 79 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 2 mei 1884 te Hem.Oldephaert op 28-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
13 Trijntje Jelles Asma, boerin, is geboren op woensdag 20 augustus 1862 te Gaast (Won), is overleden op zaterdag 21 juli 1894 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 31 jaar.

14 Nicolaas Wytses Potijk, arbeider, is geboren op zondag 22 januari 1854 te Wolvega (Wstel), is overleden op zaterdag 25 april 1931 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 77 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 18 mei 1883 te Doniawerstal op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige
15 Akke Tjitskes Rijpkema is geboren op zaterdag 3 november 1855 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op donderdag 21 december 1939 aldaar, is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 84 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 10 mei 1879 te Doniawerstal op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hendrik Willems Agricola, zoon van Willem Rienks Agricola en Maria Hendriks (Marijke) Draayer. Hendrik Willems is geboren op dinsdag 1 juli 1851 te Follega (Lem), is overleden op zaterdag 9 oktober 1880 te St.Nicolaasga (Don). Hij werd 29 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Franciscus Gerrits (Frans) Kramer, veehouder, wonende te Kubaard, is geboren op vrijdag 6 november 1835 te Bolsward, is overleden op donderdag 21 mei 1914 te Steenwijkerwold, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 10 mei 1856 te Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige
17 Sybrigje Hendriks Brandsma is geboren op woensdag 15 april 1835 te Ugoclooster (Won), is overleden op dinsdag 5 maart 1912 te Steenwijkerwold, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 76 jaar.

18 Acronius Tjebbes Hettinga, akkerbouwer, wonende te Dongjum en te Leeuwarden, is geboren op woensdag 30 januari 1839 te Bolsward, is overleden op woensdag 23 april 1919 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (rk). Hij werd 80 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 19 mei 1860 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige
19 Hiske Paulus Tolsma, boerin, is geboren op vrijdag 3 juli 1840 te Almenum (Bar), is overleden op zaterdag 1 augustus 1925 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (rk). Zij werd 85 jaar.

20 Johannes Gerardus Terwisscha van Scheltinga, veehouder, wonende te Idzega, is geboren op donderdag 25 november 1824 te Oosterwierum (Baar), is overleden op vrijdag 1 oktober 1909 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op woensdag 10 mei 1848 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige
21 Elisabeth Jelgers (Lysbeth) Dijkstra is geboren op maandag 26 december 1825 te Ferwoude (Won), is overleden op maandag 10 september 1906 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 80 jaar.

22 Hendrik Hendriks Bonekamp, veehouder, wonende te Gaastmeer en te Heeg, is geboren op donderdag 1 maart 1827 te Gaastmeer (Wym), is overleden op dinsdag 23 mei 1905 te Heeg (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1854 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1854 te Blauwhuis (rk) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige
23 Grietje Klazes Hettinga, boerin, is geboren op dinsdag 22 februari 1831 te Heeg (Wym), is overleden op donderdag 20 maart 1919 aldaar, is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 88 jaar.

24 Teye Sakes Agricola, landbouwer en koemelker, wonende te Rotsterhaule, te St.Nicolaasga en te Doniaga, is geboren op woensdag 26 mei 1819 te Joure (Has), is overleden op vrijdag 29 augustus 1890 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 16 mei 1846 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige
25 Tjitske Johannes Dooper is geboren op vrijdag 5 november 1819 te Workum, is overleden op zondag 11 januari 1885 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 65 jaar.

26 Jelle Johannes Asma, wonende te Nijega, is geboren op dinsdag 7 februari 1832 te Mirns-Bakhuizen (Gaas), is overleden op dinsdag 8 januari 1901 te Nijega (Hon), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Hij werd 68 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 4 mei 1860 te Doniawerstal op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige
27 Tietje Douwes Zwaga is geboren op maandag 12 februari 1838 te Oldeouwer (Don), is overleden op donderdag 28 januari 1915 te Nijega (Hon), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 76 jaar.

28 Wytse Jans Potijk, arbeider, is geboren op maandag 24 december 1821 te Steggerda (Wstel), is overleden op maandag 29 september 1856 te Wolvega (Wstel). Hij werd 34 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 7 mei 1847 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige
29 Luitje Klazes Hogeling, arbeidster, is geboren op maandag 15 september 1823 te Wolvega (Wstel), is overleden op vrijdag 1 september 1899 te Oldeholtpade (Wstel), is begraven te Wolvega (rk). Zij werd 75 jaar.
Zij trouwt op vrijdag 2 mei 1862 te Weststellingwerf op 38-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Hendrik Berends Damhuis, zoon van Berend Hendriks Damhuis en Judik Reviljo. Hendrik Berends, arbeider, wonende te Oldeholtpade, is geboren op maandag 3 oktober 1836 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 18 december 1924 te Steenwijkerwold. Hij werd 88 jaar.
Hij was later gehuwd (2) met Yetske Gerbens (Jitske) Fluitman.

30 Tjitske Epkes Rijpkema, arbeider, wonende te St.Nicolaasga, is geboren op zaterdag 19 april 1817 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op donderdag 10 maart 1870 aldaar. Hij werd 52 jaar.
Hij trouwt op woensdag 6 juni 1849 te Doniawerstal op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige
31 Marijke Hendriks de Jong is geboren op vrijdag 2 juni 1826 te Idskenhuizen (Don), is overleden op maandag 26 februari 1872 te St.Nicolaasga (Don). Zij werd 45 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Gerrit Klazes Kramer, boer, wonende te Bolsward en te Longerhouw, is geboren te Bolsward, is gedoopt op zondag 20 september 1801 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Liesbet Iepes), is overleden op woensdag 5 november 1862 te Bolsward, is begraven aldaar. Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 16 april 1836 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Petronella Fongers (Pietje) Huitema, dochter van Fonger Huites Huitema en Jantje Johannes Bouma. Petronella Fongers (Pietje), boerin, wonende te Longerhouw en te Bolsward, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op donderdag 15 mei 1800 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Terik Houtis), is overleden op zondag 26 november 1871 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 71 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Dirk Sibles van der Werf.
Hij trouwt op zondag 21 mei 1826 te Bolsward op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige
33 Elisabeth Franses Romkes is geboren te Bolsward, is gedoopt op zaterdag 6 september 1800 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Elisabet Hendriks), is overleden op vrijdag 20 november 1835 te Bolsward, is begraven aldaar. Zij werd 35 jaar.

34 Hendrik Mevis Brandsma, boer, wonende te Ugoclooster, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op zaterdag 27 februari 1802 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Joannes Hendriks), is overleden op donderdag 5 juni 1884 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 82 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 30 april 1825 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Trijntje Obes Popma, dochter van Obe Poppes Popma en Klaaske Lolkes Lolkema. Trijntje Obes, boerin, is geboren te Gaast, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 te Makkum (rk) (doopgetuige was Sibbeltje Lolkis), is overleden op woensdag 23 december 1829 te Ugoclooster (Won). Zij werd 30 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 3 november 1832 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige
35 Apollonia Theodora Ass. Terwisscha van Scheltinga is geboren op maandag 14 september 1812 te Ter Idzard, is overleden op vrijdag 16 maart 1877 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 64 jaar.

36 Tjebbe Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Bolsward en te Nijland, is geboren op zondag 8 mei 1803 te Terkaple (Ut), is gedoopt op dinsdag 17 mei 1803 te Joure (rk) (doopgetuige was Cornelis Tjebbes Witteveen), is overleden op vrijdag 5 december 1856 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 53 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 29 april 1826 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige
37 Trijntje Sybrens de Boer, boerin, is geboren te Bolsward, is gedoopt op zaterdag 24 augustus 1805 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Jetske Rientses Huitema), is overleden op woensdag 29 januari 1845 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 39 jaar.

38 Paulus Johannes Tolsma, landbouwer, wonende te Almenum, is geboren te Midlum, is gedoopt op donderdag 30 augustus 1804 te Harlingen (rk), is overleden op zondag 29 december 1878 te Harlingen, is begraven te Midlum. Hij werd 74 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 31 mei 1834 te Barradeel op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige
39 Gerbrich Anes Terpstra is geboren te Dongjum, is gedoopt op vrijdag 11 maart 1808 te Franeker (rk) (doopgetuige was Gerbregt Jans), is overleden op zaterdag 15 juli 1876 te Harlingen, is begraven te Midlum. Zij werd 68 jaar.

40 Assuerus Tietes Terwisscha van Scheltinga, boer en koopman, wonende te Ter Idzard en te Oosterwierum, is geboren te Ter Idzard, is gedoopt op zaterdag 15 april 1786 te Oldeholtpade (rk), is overleden op dinsdag 24 november 1857 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum. Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt (kerk) op dinsdag 30 juni 1807 te Workum (rk) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige
41 Siebrigje Jans Koelman is geboren te Workum, is gedoopt op donderdag 16 maart 1786 te Workum (rk) (doopgetuige was Antje Brands), is overleden op maandag 8 april 1867 te Sneek, is begraven te Oosterwierum. Zij werd 81 jaar.

42 Jelger Sietses Dijkstra, landbouwer, wonende te Ferwoude, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op zaterdag 25 november 1775 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Sjouke Jetses), is overleden op dinsdag 14 januari 1868 te Ferwoude (Won), is begraven te Ferwoude. Hij werd 92 jaar.
Hij was gehuwd met
43 Tjitske Sybrends Reinsma is geboren te Ferwoude, is gedoopt op maandag 26 juli 1784 te Workum (rk) (doopgetuige was Lieuwkje Hommes), is overleden op woensdag 5 oktober 1853 te Ferwoude (Won), is begraven te Ferwoude. Zij werd 69 jaar.

44 Henricus Antoon Bonekamp, boer en mr.timmerman, wonende te Gaastmeer, is geboren op vrijdag 9 september 1791 te Vorden, is overleden op donderdag 16 november 1826 te Weststellingwerf. Hij werd 35 jaar.
Hij trouwt op woensdag 19 april 1826 te Weststellingwerf op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige
45 Wyntje Cornelis (Wientje) Zwaga is geboren op maandag 6 mei 1799 te Ypecolsga, is gedoopt op woensdag 8 mei 1799 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Zitske Gerbens), is overleden op zondag 1 februari 1863 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Zij werd 63 jaar.

46 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Sandfirden, is geboren op zaterdag 23 november 1805 te Terkaple (Ut), is gedoopt op zondag 24 november 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was Johannes Thijsses Schaap), is overleden op woensdag 25 oktober 1876 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 27 april 1830 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige
47 Akke Mevis Brandsma, boerin, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 3 januari 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sieuwke Thomas), is overleden op zondag 4 juli 1886 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

48 Sake Ydes Agricola, boer, wonende te St.Nicolaasga en te Joure, is gedoopt op maandag 12 februari 1781 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Wiebe Wierds), is overleden op dinsdag 20 september 1859 te Doniawerstal. Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt op zondag 26 mei 1844 te Haskerland op 63-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Trijntje Sjoerds (Trientje) Pot, dochter van Sjoerd Mintjes Pot en Hiltje Saakes Veltman. Trijntje Sjoerds (Trientje) is geboren te Joure, is gedoopt op donderdag 18 mei 1797 te Joure (rk) (doopgetuige was Jeroen Saakes), is overleden op woensdag 4 september 1878 te Haskerland. Zij werd 81 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 24 april 1803 te St.Nicolaasga (rk) op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige
49 Sibbeltje Claeses de Boer is geboren te St.Nicolaasga, is gedoopt op donderdag 14 september 1780 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Tryntje Roels), is overleden op woensdag 29 april 1840 te St.Nicolaasga (Don). Zij werd 59 jaar.

50 Johannes Jacobs Dooper, slager, is geboren te Gaastmeer, is overleden op woensdag 19 februari 1834 te Workum.
Hij was gehuwd met
51 Jeltje Jans Dijkstra is geboren te Workum, is gedoopt op zondag 20 november 1785 te Workum (rk) (doopgetuige was Sjoukje Lieuwes), is overleden op maandag 3 februari 1862 te Workum. Zij werd 76 jaar.

52 Johannes Namles Asma, wonende te Mirns-Bakhuizen, is geboren te Sondel, is gedoopt op maandag 23 september 1793 te Balk (rk), is overleden op zondag 20 maart 1870 te Mirns-Bakhuizen (Gaas). Hij werd 76 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 mei 1825 te Hem.Oldephaert op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige
53 Catharina Mathias (Trijntje) van der Werf is geboren te Workum, is gedoopt op dinsdag 7 augustus 1804 te Workum (rk) (doopgetuige was Trientje Sjoerds), is overleden op donderdag 17 januari 1861 te Mirns-Bakhuizen (Gaas). Zij werd 56 jaar.

54 Douwe Siebes Zwaga, boer, wonende te Oldeouwer, is gedoopt op vrijdag 13 juni 1794 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Jacob Roels), is overleden op maandag 24 november 1873 te Doniawerstal. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op donderdag 6 april 1837 te Langweer (Don) op 42-jarige leeftijd met de 34-jarige
55 Afke Wietzes Portiek is geboren te Snikzwaag, is gedoopt op dinsdag 30 november 1802 te Joure (rk) (doopgetuige was Acke Hielkes), is overleden op woensdag 31 mei 1854 te Oldeouwer (Don). Zij werd 51 jaar.

56 Jan Wytzes Potijk is geboren in 1800, is overleden op donderdag 19 maart 1857 te Weststellingwerf. Hij werd 57 jaar.
Hij trouwt op woensdag 19 mei 1819 te Weststellingwerf op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige
57 Apollonia Johannes (Abeltje) Wijngaard is geboren te Oldeberkoop (Ostel), is gedoopt op dinsdag 8 april 1794 te Oldeholtpade (rk), is overleden op maandag 24 mei 1852 te Weststellingwerf. Zij werd 58 jaar.

58 Klaas Johannes Hogeling, wonende te Wolvega, is geboren te Peperga, is gedoopt op zaterdag 18 februari 1792 te Steggerda (rk) (doopgetuige was Peter Claasses).
Hij trouwt op woensdag 3 mei 1820 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige
59 Grietje Beerends Zijlstra is geboren in 1793 te Ossenzijl, is overleden in 1828 te Wolvega (Wstel). Zij werd 35 jaar.

60 Epke Tjitskes Rijpkema, inlandsche kramer en winkelier, wonende te St.Nicolaasga, is geboren te Goïngarijp, is gedoopt op woensdag 19 december 1787 te Joure (rk) (doopgetuige was Epke Rennerts), is overleden op zaterdag 29 mei 1830 te St.Nicolaasga (Don). Hij werd 42 jaar.
Hij trouwt (kerk) op vrijdag 3 mei 1811 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige
61 Akke Meinderts de Ree, winkeliersche, is geboren te Doniaga, is gedoopt op vrijdag 16 mei 1788 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Hinke Roels), is overleden op maandag 25 augustus 1845 te St.Nicolaasga (Don). Zij werd 57 jaar.

62 Hendrik Hanzes de Jong, arbeider en dagloner, wonende te St.Nicolaasga, is gedoopt op zondag 21 januari 1798 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk), is overleden op woensdag 21 maart 1877 te St.Nicolaasga (Don). Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 12 mei 1820 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige
63 Gatske Hendriks Sikkes is geboren te Idskenhuizen, is gedoopt op donderdag 1 november 1792 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Grietje Douwes), is overleden op zaterdag 20 september 1834 te Idskenhuizen (Don). Zij werd 41 jaar.

36 Tjebbe Klazes Hettinga en 46 Klaas Klazes Hettinga zijn broers.
Hun ouders zijn:

72-92 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
73-93 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Zij werd 39 jaar.

Sven Kramer stamt tweemaal af van
Klaas Reins Hettinga en Grietje Tjebbes Witteveen.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.