Kwartierstaat Jan de Rijk

Generatie I (kwartierdrager)

Kinderen van Jan en Fien zijn: Erik (1964), Harm-Jan (1965) en Dorien (1968)

Generatie II (ouders)

2 Cornelis Jan de Rijk (Jan), manager scheepvaart- en expeditiebedrijf, wonende te Amsterdam, is geboren op 22 december 1940 te Alkmaar.
Cornelis trouwt op 1 mei 1963 te Amsterdam, trouwt (kerk) op 20 juli 1963 te Amsterdam (O.L.V. van Altijd Durende Bijstand) met
3 Euphemia Maria Josepha Hettinga (Fien) is geboren op 24 februari 1944 te Amsterdam.

Generatie III (grootouders)

4 Jan de Rijk, chefmonteur centrale verwarming, is geboren op 10 augustus 1905 te Leeuwarden, overleden op 30 maart 1959 te Amsterdam. Jan werd 53 jaar.
Jan trouwt 12 mei 1934 te Franeker met
5 Thecla Hoekstra is geboren op 14 september 1909 te Franeker, overleden op 23 oktober 2004 te Heerhugowaard. Thecla werd 95 jaar.

6 Harmen Hettinga, timmerman en kantoorbediende, is geboren op 14 augustus 1910 te St. Nicolaasga (Don), overleden op 7 augustus 1970 te Amsterdam. Harmen werd 59 jaar.
Harmen trouwt op 28 mei 1941 te Amsterdam met
7 Cecilia Jacoba Josephina Spruijt (Cilia) is geboren op 28 maart 1917 te Amsterdam, overleden op 16 maart 1995 aldaar. Cecilia werd 77 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Tjerk Cornelis de Rijk, scheepstimmerman, is geboren op 29 december 1871 te Woudsend (Wym), overleden op 31 januari 1942 te Leeuwarden, begraven aldaar. Tjerk werd 70 jaar.
Tjerk trouwt op 21 mei 1899 te Franeker met
9 Grietje Eiberts Miedema is geboren op 16 april 1874 te Franeker, overleden op 15 januari 1950 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden (rk). Grietje werd 75 jaar.

10 Sybren Johan Martens Hoekstra, koffiebrander en pakhuisknecht, wonende te Franeker, is geboren op 13 april 1878 aldaar, overleden op 27 november 1961 aldaar, begraven te Franeker (rk). Sybren werd 83 jaar.
Sybren trouwt op 4 november 1905 te Franeker met
11 Hiske Jans Rolsma is geboren op 30 juli 1881 te Makkum (Won), overleden op 23 februari 1947 te Franeker, begraven te Franeker (rk). Hiske werd 65 jaar.

12 Tjitske Reins Hettinga, arbeider en grondwerker, wonende te St. Nicolaasga en te Amsterdam, is geboren op 10 november 1876 te St. Nicolaasga (Don), overleden op 2 maart 1960 te Hilversum, begraven te Amsterdam (rk St. Barbara). Tjitske werd 83 jaar.
Tjitske trouwt op 20 mei 1899 te Doniawerstal met
13 Fimke Harmens Brouwer, wonende te St. Nicolaasga en te Amsterdam, is geboren op 4 juni 1875 te Sondel (Gaas), overleden op 30 augustus 1940 te Amsterdam, begraven te Amsterdam (rk St. Barbara). Fimke werd 65 jaar.

14 Gerardus Theodorus Spruijt, slager, is geboren op 26 maart 1887 te Abcoude-Baambrugge, overleden op 30 juni 1957 te Amsterdam. Gerardus werd 70 jaar.
Gerardus trouwt op 3 februari 1921 te Hoorn (2) met Cornelia Johanna Weijling, dochter van Andrianus Weijling (kleermaker) en Johanna Cornelia Hofman. Cornelia is geboren rond 1890 te Hoorn.
Gerardus trouwt op 22 juni 1916 te Amsterdam (1) met
15 Petronella Maria Postma (Nelly) is geboren op 8 december 1890 te Bolsward, overleden op 23 juni 1920 te Amsterdam. Petronella werd 29 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Cornelis Jillerts de Rijk, scheepstimmerman, wonende te Woudsend, te Sneek en te Leeuwarden, is geboren op 5 februari 1826 te Wartena (Ida), overleden op 26 december 1908 te Leeuwarden. Cornelis werd 82 jaar.
Cornelis trouwt op 27 mei 1859 in Wymbritseradeel met
17 Okje Cornelis Bekema is geboren op 21 september 1834 te Woudsend (Wym), overleden op 31 oktober 1897 te Sneek. Okje werd 63 jaar.

18 Eibert Pieters Miedema is geboren op 25 oktober 1832 te Boer (Frdl), overleden op 10 februari 1879 te Franeker, begraven te Franeker (rk). Eibert werd 46 jaar.
Eibert trouwt op 12 mei 1861 te Franeker met
19 Geertje Gerbens Fluitman is geboren op 3 augustus 1830 te Harlingen, overleden op 12 januari 1904 te Franekeradeel. Geertje werd 73 jaar.
Geertje trouwt op 29 april 1883 te Franeker (2) met Rients Dirks Wolbers, zoon van Dirk Willems Wolbers (arbeider) en Sibbeltje Rientses Rolsma Westra. Rients is geboren op 19 oktober 1836 te Franeker, overleden op 5 oktober 1897 aldaar. Rients werd 60 jaar.
Rients was eerder gehuwd (1) op 11 mei 1862 te Franeker met Gatske Jelles Homminga, dochter van Jelle Jans Homminga (tuinknecht) en Baukje Johannes van der Wal. Gatske is geboren op 7 november 1831 te Franeker, overleden op 13 oktober 1882 aldaar. Gatske werd 50 jaar.

20 Marten Sybrens Hoekstra, kleermaker, wonende te Balk en te Franeker, is geboren op 2 januari 1843 aldaar, overleden op 19 augustus 1900 aldaar. Marten werd 57 jaar.
Marten trouwt op 27 februari 1876 te Gaasterland met
21 Jitske Jans van Vugt is geboren op 11 juni 1843 te Balk (Gaas), overleden op 3 december 1919 te Franeker. Jitske werd 76 jaar.

22 Jan Sierks Rolsma, arbeider, wonende te Makkum, is geboren op 7 maart 1846 te Makkum (Won), overleden op 16 april 1937 aldaar, begraven te Makkum. Jan werd 91 jaar.
Jan trouwt op 18 mei 1872 in Wonseradeel met zijn verre nicht
23 Sybrig Oeges Plantinga is geboren op 15 april 1844 te Abbega (Wym), overleden op 1 december 1922 te Makkum (Won). Sybrig werd 78 jaar.

24 Rein Johannes Hettinga, dagloner en arbeider, wonende te St. Nicolaasga, is geboren op 25 januari 1848 te Wijckel (Gaas), overleden op 8 februari 1885 te St. Nicolaasga (Don), begraven te St. Nicolaasga (rk). Rein werd 37 jaar.
Rein trouwt op 16 mei 1873 te Doniawerstal met
25 Hittje Tjitskes Spijkerman is geboren op 11 april 1850 te Workum, overleden op 11 januari 1935 te Schermerhorn, begraven te Schermerhorn (rk). Hittje werd 84 jaar.
Hittje trouwt op 9 januari 1891 te Doniawerstal (2) met Hendricus Symons Landman, zoon van Symon Tjittes Landman (slager) en Sjoukje Folkerts Graafsma. Hendricus, veehouder, wonende te St. Nicolaasga, is geboren op 17 december 1842 te Kolderwolde (HON), overleden op 3 januari 1916 te St. Nicolaasga (Don). Hendricus werd 73 jaar.

26 Harmen Joukes Brouwer, arbeider, wonende te Sondel, is geboren op 18 maart 1836 te Sloten, overleden op 10 december 1876 te Sondel (Gaas). Harmen werd 40 jaar.
Harmen trouwt op 16 juni 1867 te Gaasterland met
27 Gatske Fimmes van der Wal, arbeidster, wonende te Sondel, is geboren op 28 juli 1841 te Wijckel (Gaas), overleden op 25 november 1914 te Balk (Gaas), begraven te Balk (rk). Gatske werd 73 jaar.

28 Gerardus Spruijt is geboren op 15 maart 1857 te Abcoude-Baambrugge.
Gerardus trouwt op 19 augustus 1881 te Maarssen met
29 Elisabeth Geertruida Theodora van Rijn is geboren op 7 maart 1859 te Maarssen.

30 Willem Johannes Postma, orgelmaker en medewerker rijksverzekeringsbank, wonende te Bolsward en te Amsterdam, is geboren op 11 mei 1855 te Bolsward, overleden op 25 juli 1925 te Amsterdam, begraven te Amsterdam (rk St. Barbara). Willem werd 70 jaar.
Willem trouwt op 11 oktober 1898 te Gaasterland (2) met Jacoba Gerbens Hettinga, dochter van Gerben Jacobs Hettinga (koperslager) en Akke Folkerts Wagenaar (koperslagersche). Jacoba is geboren op 31 januari 1864 te Balk (Gaas), overleden op 5 februari 1935 te Amsterdam, begraven te Amsterdam (rk St. Barbara). Jacoba werd 71 jaar.
Willem trouwt op 27 mei 1882 in Wonseradeel (1) met
31 Symontje Gerbens Bruinsma is geboren op 8 januari 1857 te Burgwerd (Won), overleden op 15 november 1894 te Bolsward. Symontje werd 37 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Jildert Cornelis de Rijk, scheepstimmerman en arbeider, wonende te Wartena, is geboren te Warga (Ida), gedoopt op 17 april 1796 te Warga (rk) (doopgetuige was zijn grootvader Rikkert Gerrits), overleden op 20 februari 1879 te Franeker. Jildert werd 82 jaar.
Jildert trouwt op 21 mei 1825 te Idaarderadeel met
33 Wobbeltje Tjerks van der Meer (Wopkje) is gedoopt op 12 september 1804 te Warga (rk) (doopgetuige was Getje Watses), overleden op 31 maart 1880 te Leeuwarden. Wobbeltje werd 75 jaar.

34 Kornelis Wopkes Bekema is gedoopt op 3 november 1797 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Tietje Gerrits), overleden op 6 maart 1862 te Woudsend (Wym). Kornelis werd 64 jaar.
Kornelis trouwt op 5 juni 1819 in Wymbritseradeel met
35 Marijke Jans Aukes is geboren te Woudsend (Wym), gedoopt op 15 juni 1793 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Marike Siemens), overleden op 6 maart 1865 te Woudsend (Wym). Marijke werd 71 jaar.

36 Pieter Eiberts Miedema, arbeider, is geboren in augustus 1800 te Boer (Frdl), overleden op 11 juni 1869 te Franeker. Pieter werd 68 jaar.
Pieter trouwt op 25 februari 1827 te Franekeradeel met
37 Ruttje Cornelis van der Tol (Ruurdje) is geboren te Boer (Frdl), gedoopt op 30 april 1801 te Franeker (rk) (doopgetuige was Ruurt Anis), overleden op 3 mei 1875 te Franeker. Ruttje werd 74 jaar.

38 Gerben Jans Fluitman ook genaamd Vluitman, pannenbakkersknecht, is geboren te Gaast (Won), gedoopt op 29 november 1803 te Makkum (rk) (doopgetuige was Trijntie Gerbens), overleden op 22 december 1847 te Harlingen. Gerben werd 44 jaar.
Gerben trouwt op 4 juni 1829 te Harlingen met
39 Sytske Eeltjens Rispens is geboren te Heerenveen (Schot), gedoopt op 15 juli 1805 te Heerenveen (rk Het Meer), overleden op 3 december 1850 te Harlingen. Sytske werd 45 jaar.

40 Sybren Martens Hoekstra, verversknecht, wonende te Franeker, is geboren op 24 november 1814 aldaar, overleden op 27 oktober 1888 aldaar. Sybren werd 73 jaar.
Sybren trouwt op 9 juli 1837 te Franeker met
41 Wilhelmina Frederiks Klebach is gedoopt op 11 juli 1810 te Leeuwarden (rk Grote Kerkstraat) (doopgetuige was Anna Voerman), overleden op 30 mei 1865 te Franeker. Wilhelmina werd 54 jaar.

42 Johannes Martens van Vugt (Jan) ook genaamd Joannes van Fucht, schoenmaker, wonende te Mirns-Bakhuizen, is geboren te Sneek, gedoopt op 10 februari 1807 te Sneek (rk) (doopgetuige was Harmen van Fucht), overleden op 24 oktober 1891 te Balk (Gaas). Johannes werd 84 jaar.
Johannes trouwt op 1 augustus 1832 te Gaasterland met
43 Hetske Wouters Bruinsma is geboren te Tirns (Wym), gedoopt op 14 oktober 1809 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was haar grootmoeder Hetske Wouters Bruinsma), overleden op 23 oktober 1880 te Balk (Gaas). Hetske werd 71 jaar.

44 Sierk Hessels Rolsma, arbeider, heibaas en dagwerker, wonende te Makkum, is geboren te Kornwerd (Won), gedoopt op 23 april 1801 te Makkum (rk) (doopgetuige was Pier Jellis), overleden op 23 december 1870 te Makkum (Won). Sierk werd 69 jaar.
Sierk trouwt op 12 november 1836 in Wonseradeel met
45 Antje Johannes de Jong, arbeidster en koopvrouw, is geboren te Makkum (Won), gedoopt op 20 april 1811 te Makkum (rk) (doopgetuige was haar tante Trijntje Jelmers van der Zee), overleden op 7 december 1887 te Makkum (Won). Antje werd 76 jaar.

46 Oege Uiltjes Plantinga, schipper, wonende te Abbega, is geboren op 16 september 1815 te Abbega (Wym), overleden op 7 oktober 1889 te Almenum (Bar). Oege werd 74 jaar.
Oege trouwt op 20 mei 1843 in Wymbritseradeel met
47 Hendrikje Lieuwes Veldman is geboren op 15 januari 1818 te Workum, overleden op 13 januari 1900 te Westhem (Wym). Hendrikje werd 81 jaar.

48 Johannes Wybes Hettinga, veehouder, koemelker en kastelein, wonende te Wijckel en te Teroele, is geboren op 6 april 1812 te Teroele (Don), gedoopt te Op de Heide-St. Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn oom Lolke Johannes Zwaga), overleden op 2 mei 1858 te Teroele (Don), begraven te St. Nicolaasga (rk). Johannes werd 46 jaar.
Johannes trouwt op 26 april 1833 te Doniawerstal met
49 Beitske Alberts Bouma, winkeliersche, werkster en boerin, is geboren te Balk (Gaas), gedoopt op 18 juni 1807 te Balk (rk), overleden op 7 januari 1885 te St. Nicolaasga (Don), begraven te St. Nicolaasga (rk). Beitske werd 77 jaar.

50 Tjitske Jacobus Spijkerman, kuiper, wonende te Workum en te St. Nicolaasga, is geboren op 10 april 1824 te Sloten, overleden op 1 april 1901 te St. Nicolaasga (Don). Tjitske werd 76 jaar.
Tjitske trouwt op 9 mei 1849 te Workum met
51 Froukje Johannes Rijpkema is geboren op 24 maart 1824 te St. Nicolaasga (Don), overleden op 19 mei 1905 aldaar, begraven te St. Nicolaasga (rk). Froukje werd 81 jaar.

52 Jouke Durks Brouwer, schipper, werkman en dagloner, wonende te St. Nicolaasga, is geboren te Tjerkgaast (Don), gedoopt op 11 juni 1798 te Op de Heide-St. Nicolaasga (rk), overleden op 15 april 1860 te St. Nicolaasga (Don). Jouke werd 61 jaar.
Jouke trouwt op 26 mei 1822 in Wymbritseradeel met
53 Sare Harmens Koens is geboren te Heeg (Wym), gedoopt op 3 oktober 1800 te Heeg (rk) (doopgetuige was Grietje Klaas), overleden op 15 februari 1872 te St. Nicolaasga (Don). Sare werd 71 jaar.

54 Femme Sjoukes van der Wal, werkman, is geboren te Bakhuizen (Gaas), gedoopt op 18 juli 1810 te Bakhuizen (rk) (doopgetuige was zijn oom Jacob Femmes van der Wal), overleden op 17 februari 1882 te Gaasterland. Femme werd 71 jaar.
Femme trouwt op 22 februari 1835 te Gaasterland met
55 Trijntje Jetses Molenaar is geboren te St. Nicolaasga (Don), gedoopt op 7 november 1804 te St. Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Wobbigjen Meintses), overleden op 14 september 1898 te Sondel (Gaas). Trijntje werd 93 jaar.

56 Nicolaas Spruijt (Klaas) is geboren op 31 augustus 1812 te Abcoude-Baambrugge, overleden op 27 oktober 1889 aldaar. Nicolaas werd 77 jaar.
Nicolaas trouwt op 20 april 1843 te Abcoude-Baambrugge met
57 Jacoba Breij ook genaamd Jacoba Braaij is geboren rond 1815 te Nederhorst den Berg, overleden op 16 maart 1867 te Abcoude-Baambrugge. Jacoba werd ongeveer 52 jaar.

58 Willem Antonius van Rijn, boer, is geboren op 25 oktober 1831 te Bunnik, overleden op 11 juni 1894 te Maarssen. Willem werd 62 jaar.
Willem trouwt op 20 september 1883 te IJsselstein (2) met Theodora Bouwman, dochter van Johannes Bouwman en Cornelia Koster. Theodora is geboren op 23 maart 1851 te IJsselstein.
Willem trouwt op 13 november 1855 te Maarssenbroek (1) met
59 Geertruida Verdam (Geertrui) is geboren op 29 november 1837 te Maarssenbroek, overleden op 7 februari 1878 te Maarssen. Geertruida werd 40 jaar.

60 Johannes Feddes Postma, timmerman, wonende te Bolsward, is geboren op 9 oktober 1822 aldaar, overleden op 10 januari 1871 aldaar. Johannes werd 48 jaar.
Johannes trouwt op 7 mei 1854 te Sneek met
61 Petronella Willems Wijnands is geboren op 31 januari 1830 te Sneek, overleden op 28 april 1881 te Bolsward. Petronella werd 51 jaar.
Petronella trouwt op 13 januari 1875 te Bolsward (2) met Eeltje Sjoerds Ypma, zoon van Sjoerd Feddes Ypma (timmerman) en Jeltje Durks Kortrijk (Julia). Eeltje, orgelmaker, wonende te Bolsward, is geboren op 26 januari 1819 aldaar, overleden op 30 januari 1893 aldaar. Eeltje werd 74 jaar.
Eeltje was eerder gehuwd (1) op 8 juni 1851 te Bolsward met Catharina Jans Popma (Trijntje), dochter van Jan Sasses Popma (boer) en Pierkje Pieters. Catharina is geboren te Witmarsum (Won), gedoopt op 9 oktober 1799 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Ytje Douwis), overleden op 3 september 1871 te Bolsward. Catharina werd 71 jaar.
Catharina was eerder gehuwd (1) op 18 november 1825 te Hennaarderadeel met Hendrik Johannes Brandsma, zoon van Johannes Hendriks Brandsma en Pietje Hettes. Hendrik, wonende te Nijland, is geboren te Tirns (Wym), gedoopt op 29 november 1800 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Vaderszuster Sytske Hendriks), overleden op 7 augustus 1849 te Bolsward. Hendrik werd 48 jaar.

62 Gerben Jans Bruinsma, veehouder, wonende te Witmarsum en te Burgwerd, is geboren op 6 maart 1822 te Witmarsum (Won), overleden op 1 januari 1899 te Bolsward, begraven te Witmarsum. Gerben werd 76 jaar.
Gerben trouwt op 17 mei 1845 in Wonseradeel met
63 Antje Reins Miedema is geboren op 22 maart 1820 te Burgwerd (Won), overleden op 21 april 1909 te Franeker, begraven te Witmarsum. Antje werd 89 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.