Kwartierstaat Jan Rein Hettinga.

Jan Rein Hettinga, geb. 28 mei 1943 Geleen, wonende Geleen.
Hij is getrouwd 20 dec 1968 Geleen met Agnes Maria Josephine Gemma (Nan) Mohren, geb 12 mrt 1944 Pey-Echt, dochter van Cornelius Eduard Mohren en Catharina Maria Josephine Hubertina Giesberts.

Generatie I (ouders)

1 Jan Hettinga, wonende te Geleen, is geboren op zondag 7 mei 1905 te Bolsward, is overleden op maandag 14 november 1977 te Sittard, is gecremeerd te Heeze NB. Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op maandag 6 februari 1939 te Boxtel op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Anna Maria Verbunt, dochter van Cornelis Josephus (Kees) Verbunt en Johanna (Sjoke) van Mechelen. Anna Maria is geboren op vrijdag 25 december 1908 te Boxtel, is overleden op dinsdag 9 juni 1992 te Geleen, is gecremeerd te Geleen Nedermaas. Zij werd 83 jaar.

Generatie II (grootouders)

2 Jan Jans Hettinga, boerenarbeider, wonende te Bolsward, is geboren op maandag 2 maart 1868 te Wolsum (Wym), is overleden op maandag 4 mei 1931 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 63 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 mei 1904 te Bolsward op 36-jarige leeftijd met de 38-jarige
3 Anskje Rintjes de Boer is geboren op zaterdag 6 januari 1866 te Bolsward, is overleden op vrijdag 31 mei 1940 te Sneek, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 74 jaar.
Zij trouwt op zondag 31 mei 1891 te Bolsward op 25-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Sybrandus Hilles Ydema, zoon van Hille Sybrens Ydema en Froukje Pieters Koopmans. Sybrandus Hilles is geboren op maandag 2 april 1855 te Tirns (Wym), is overleden op maandag 2 februari 1903 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 47 jaar.

Generatie III (overgrootouders)

4 Jan Reins Hettinga, boer, wonende te Wolsum, is geboren op zondag 13 maart 1825 te Oudega (Wym), is overleden op donderdag 9 december 1897 te Steenwijkerwold, is begraven te Steenwijkerwold (rk). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 6 mei 1854 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige
5 Sytske Jans Wiersma, boerin, is geboren op vrijdag 3 november 1826 te Wolsum (Wym), is overleden op donderdag 15 oktober 1896 te Oudega (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 69 jaar.

6 Rintje Johannes de Boer, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren op vrijdag 24 december 1830 te Burgwerd (Won), is overleden op maandag 17 april 1911 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 80 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1859 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige
7 Jitske Idzes Ettema is geboren op woensdag 20 november 1833 te Bolsward, is overleden op woensdag 5 mei 1920 aldaar, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 86 jaar.

Generatie IV (betovergrootouders)

8 Rein Klazes Hettinga, boer, wonende te Oudega, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op donderdag 19 februari 1801 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Sikke Reins Hettinga), is overleden op maandag 28 december 1885 te Oudega (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 7 juni 1822 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige
9 Aaltje Folkerts Graafsma, boerin, is geboren te Heeg (Wym), is gedoopt op dinsdag 14 juni 1803 te Heeg (rk) (doopgetuige was Sjoukjen Idis), is overleden op vrijdag 19 mei 1882 te Oudega (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 78 jaar.

10 Jan Ypes Wiersma, boer, wonende te Tirns, is geboren te Wolsum, is gedoopt op woensdag 18 juli 1798 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Antje Jelmers), is overleden op zaterdag 5 juni 1869 te Tirns (Wym), is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 10 mei 1823 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige
11 Trijntje Watzes van der Weide, boerin, is geboren te Tirns (Wym), is gedoopt op woensdag 14 maart 1798 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Jacob Jacobs Postma), is overleden op dinsdag 12 mei 1863 te Tirns (Wym), is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 65 jaar.

12 Johannes Hilbrands de Boer, arbeider, is geboren te Workum, is gedoopt op dinsdag 25 april 1786 te Workum (rk) (doopgetuige was Popke Hotses), is overleden op donderdag 27 maart 1856 te Bolsward. Hij werd 69 jaar.
Hij trouwt op zondag 28 mei 1820 te Bolsward op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige
13 Anke Rintjes Kloosterga is geboren te Workum, is gedoopt op donderdag 26 april 1792 te Workum (rk) (doopgetuige was Anke Wabes (zie 55)), is overleden op vrijdag 13 maart 1868 te Bolsward. Zij werd 75 jaar.

14 Ids Baukes Ettema, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren op maandag 8 januari 1798 aldaar, is gedoopt op woensdag 10 januari 1798 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Beertje Jans), is overleden op zaterdag 22 maart 1873 te Bolsward. Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 juni 1828 te Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige
15 Anskje Jacobs Kolweyer is geboren te Heeg, is gedoopt op dinsdag 14 juli 1795 te Heeg (rk) (doopgetuige was Anske Gerkens), is overleden op maandag 5 september 1859 te Bolsward. Zij werd 64 jaar.

Generatie V (oudouders)

16 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
17 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Zij werd 39 jaar.

18 Folkert Rintjes Graafsma, boer, wonende te Heeg, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 24 februari 1765 te Heeg (rk) (doopgetuige was Sijberen Sjoerds), is overleden op woensdag 24 januari 1827 te Heeg (Wym). Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zondag 13 mei 1787 te Gerecht Heeg (huwelijksgetuige waren Gosse Reintjes en M.Rooswinkel), trouwt (kerk) op zaterdag 13 oktober 1787 te Heeg (rk) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige
19 Elisabeth Hielkes (Lijsbeth) de Blaauw, boerin, is geboren te Elfbergen-Oudemirdum, is gedoopt op zaterdag 20 december 1766 te Bakhuizen (rk) (doopgetuige was Sietske Sibbeles), is overleden op zondag 2 maart 1845 te Oudega (Wym). Zij werd 78 jaar.

20 Ype Jans Wiersma, boer, is geboren te Tjerkwerd (Won), is gedoopt op maandag 10 januari 1763 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Antje Jans), is overleden op zondag 15 juni 1834 te Tirns (Wym). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zaterdag 23 mei 1789 te Bolsward (rk) op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige
21 Sietsche Jelmers, boerin, is geboren te Wolsum (Wym), is gedoopt op dinsdag 19 april 1757 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Antien Sybrants), is overleden op zondag 27 januari 1828 te Tirns (Wym). Zij werd 70 jaar.

22 Watze Jans van der Weide, boer, wonende te Tirns, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op zaterdag 1 februari 1755 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Jaan Joannis), is overleden op woensdag 2 augustus 1826 te Tirns (Wym). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt (kerk) op maandag 24 oktober 1785 te Roodhuis (rk) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige
23 Geertje Sjoerds Westra, boerin, is geboren te Tirns, is gedoopt op zaterdag 21 april 1759 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Heske Pybes), is overleden op maandag 19 augustus 1839 te Tirns (Wym), is begraven te Tirns. Zij werd 80 jaar.

24 Hillebrand Jentjes (de Boer), mr.pottenbakker, wonende te Workum, is overleden op maandag 25 mei 1801 aldaar.
Hij trouwt op maandag 3 oktober 1768 te Gerecht Workum, trouwt (kerk) op maandag 3 oktober 1768 te Workum (rk) (1) met Grietje Gerbens.
Hij trouwt op dinsdag 31 augustus 1779 te Gerecht Workum (2) met Janke Okkes.
Hij trouwt op vrijdag 31 oktober 1783 te Gerecht Workum (huwelijksgetuige waren Iensche Bockis en Foekje Douwis), trouwt (kerk) op vrijdag 31 oktober 1783 te Workum (rk) (3) met de 22-jarige
25 Nieske Hotses is geboren te Abbega, is gedoopt op maandag 20 april 1761 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Wilmken Douwes), is overleden op zaterdag 27 juni 1801 te Workum. Zij werd 40 jaar.

26 Rintje Idzes (Kloosterga) is geboren te Workum, is gedoopt op vrijdag 18 juni 1734 te Workum (rk) (doopgetuige was Wietse Wietses), is overleden op maandag 26 augustus 1793 te Workum. Hij werd 59 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 17 januari 1786 te Gerecht Workum, trouwt (kerk) op dinsdag 17 januari 1786 te Workum (rk) op 51-jarige leeftijd met de 22-jarige
27 Sietske Gerbens ook genaamd Sytske Gerbens is geboren te Workum, is gedoopt op vrijdag 11 november 1763 te Workum (rk) (doopgetuige was Rooske Baukes), is overleden op donderdag 15 maart 1798 te Workum. Zij werd 34 jaar.
Zij trouwt te Gerecht Workum, trouwt (kerk) op dinsdag 19 januari 1796 te Workum (rk) op 32-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Pier Sjoerds Boersma, zoon van Sjoerd Piers en Hiltje Pieters. Pier Sjoerds, boer en koopman, wonende te Workum, is geboren te Eemswoude, is gedoopt op maandag 19 september 1763 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Wiebrant Pyrs), is overleden op zondag 11 februari 1827 te Bolsward. Hij werd 63 jaar.
Hij was later gehuwd (2) met Margarita Gerbens (Grietje) de Wolf.

28 Bauke Jans Ettema, huisman en boer, wonende te Bolsward, is geboren in 1760 te Pingjum, is overleden op donderdag 26 juli 1832 te Bolsward. Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 20 april 1804 te Bolsward (huwelijksgetuige waren Eelse Johannes en Jeltje Alberts), trouwt (kerk) op maandag 7 mei 1804 te Bolsward (rk) op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Marijke Josephs Halma. Marijke Josephs, koemelkster, wonende te Bolsward, is geboren rond 1776, is overleden op dinsdag 29 september 1857 aldaar. Zij werd ongeveer 81 jaar.
Hij trouwt (kerk) op woensdag 25 januari 1786 te Bolsward (rk) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige
29 Botje Idzes is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op zondag 31 mei 1761 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sas Mertens), is overleden op vrijdag 25 februari 1803 te Bolsward. Zij werd 41 jaar.

30 Jacob Franken Kolweyer, timmerman, is gedoopt op zondag 16 april 1758 te Bakhuizen (rk), is overleden op zaterdag 1 april 1809 te Heeg. Hij werd 50 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 5 juni 1792 te Gerecht Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige
31 Jetske Ruurds Huitema, arbeidster, wonende te Heeg, is geboren te Oudega (Wym), is gedoopt op donderdag 24 december 1767 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Akke Mejes), is overleden op donderdag 21 juni 1855 te Heeg (Wym). Zij werd 87 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 31 mei 1817 op 49-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Ypke Claases de Boer, zoon van Claas (de Boer) Citses en Sitske Ypkes. Ypke Claases, arbeider, is gedoopt op vrijdag 24 december 1779 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Iepke Hielkes), is overleden op maandag 12 maart 1838 te Wymbritseradeel. Hij werd 58 jaar.

Generatie VI (oudgrootouders)

32 Rein Jacobs, veehouder, wonende te Teroele en te Ypecolsga, is geboren rond 1722 aldaar, is overleden op maandag 13 mei 1805 te Teroele (Don). Hij werd ongeveer 83 jaar.
Hij trouwt op zondag 8 juni 1755 te Woudsend (rk) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige

33 Reinske Wybes is geboren rond 1730, is overleden op dinsdag 12 maart 1799 te Teroele (Don). Zij werd ongeveer 69 jaar.

34 Tjebbe Cornelis Witteveen, veehouder, wonende te Akmarijp, is geboren op donderdag 18 april 1743 te Doniaga (Don), is overleden op maandag 1 oktober 1821 te Akmarijp (Ut), is begraven te Akmarijp. Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt (kerk) op maandag 11 juni 1770 te St.Nicolaasga (rk) op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige
35 Marijke Klazes (Rijpkema) is geboren te Goingarijp (Don), is gedoopt op woensdag 21 april 1751 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Jouck Ruirts), is overleden in 1800 te Akmarijp, is begraven aldaar. Zij werd 49 jaar.

36 Rintje (Graafsma) Sjoerds, wonende te Heeg, is geboren aldaar, is overleden op vrijdag 29 juli 1796 aldaar, is begraven te Heeg (rk).
Hij trouwt te Gerecht Heeg, trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1756 te Blauwhuis (rk) met de 21-jarige
37 Agniet Folkerts is geboren te Oudega (Wym), is gedoopt op maandag 28 maart 1735 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Tietie Koops), is overleden in 1770 te Heeg. Zij werd 35 jaar.

38 Hylke Pieters de Blaauw is overleden te Heeg.
Hij trouwt (kerk) op maandag 23 augustus 1762 te Bakhuizen (rk) met
39 Sytske Sibles is overleden te Heeg.

40 Jan Jans (Wiersma), wonende te Tjerkwerd en te Bolsward.
Hij trouwt op woensdag 1 oktober 1732 te Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op woensdag 1 oktober 1732 te Bolsward (rk St.Franciscus) (1) met Elske Pieters.
Hij trouwt op woensdag 5 februari 1744 te Gerecht Bolsward (2) met de 23-jarige
41 Gerbrig Symens is geboren te Oldeclooster-Hartwerd, is gedoopt op zaterdag 1 juni 1720 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Antje Wybes).

42 Jelmer Sybrens is overleden in 1805 te Wolsum.
Hij trouwt op zondag 9 mei 1756 te Westhem met
43 Baukje Meyes is overleden in 1812 te Wolsum.

44 Jan Piers, boer, wonende te Teroele.
Hij trouwt op donderdag 6 mei 1745 te St.Nicolaasga met
45 Ytske Johannes.

46 Sjoerd Heerkes (Westra), boer, wonende te Tirns, is geboren te Kubaard, is overleden in 1773 te Tirns.
Hij trouwt op zondag 10 januari 1745 te Gerecht Kubaard, trouwt (kerk) op dinsdag 12 januari 1745 te Roodhuis (rk) met de 23-jarige
47 Sietsche Oeges is geboren te Tirns, is gedoopt op maandag 24 november 1721 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Aike Ales).

48 Jentje Hilbrands (de Boer) is gedoopt op zaterdag 16 november 1715 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sibolt Sybolts), is overleden voor 1749 te Workum. Hij werd hoogstens 33 jaar.
Hij trouwt op zondag 3 januari 1740 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met
49 Lieuwkjen Klazes is overleden te Workum.

50 Hotze Ipes is gedoopt op zondag 11 oktober 1716 te Irnsum (rk) (doopgetuige was Dirik Jans), is overleden te Makkum.
Hij trouwt (kerk) op woensdag 10 januari 1753 te Blauwhuis (rk) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige
51 Sjouwkjen Popkes is geboren te Oosthem, is gedoopt op zaterdag 30 juli 1729 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Beertie Hilles), is overleden te Makkum.

52 Ids Rintjes.
Hij trouwt (kerk) op zaterdag 10 september 1729 te Workum (rk) met
53 Gattjen Wietzes (Geertje) Dijkstra.

54 Gerben Tietes is geboren te Workum, is gedoopt op zondag 22 juni 1727 te Workum (rk) (doopgetuige was Ids Gerbens), is overleden te Workum.
Hij trouwt op dinsdag 30 april 1754 te Gerecht Workum, trouwt (kerk) op dinsdag 30 april 1754 te Workum (rk) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige
55 Anke Wabes is gedoopt op zondag 30 januari 1724 te Workum (rk) (doopgetuige was Trientje Stevens), is overleden te Workum.

56 Jan Baukes Ettema, boer, wonende te Sieswerd, is overleden op donderdag 5 januari 1804 te Arum.
Hij trouwt op zaterdag 13 januari 1759 te Wonseradeel met de 27-jarige
57 Hieke Taekes is geboren te Sensmeer, is gedoopt op dinsdag 18 september 1731 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Pitrike Bouwes), is overleden te Arum.

58 Ids Paulus.
Hij trouwt (kerk) op dinsdag 6 februari 1753 te Blauwhuis (rk) met
59 Ake Bouwes.

60 Frank Berends Coldewayer is geboren rond 1726, is overleden op maandag 16 januari 1815 te Mirns-Bakhuizen (Gaas). Hij werd ongeveer 89 jaar.
Hij trouwt op zondag 16 april 1752 te Hemelum (huwelijksgetuige waren Bernardo Coldeweier en Elisabeth van Elten), trouwt (kerk) op dinsdag 11 april 1752 te Bakhuizen (rk) op ongeveer 26-jarige leeftijd met
61 Aatje Hanzes is overleden op dinsdag 15 maart 1785 te Mirns-Bakhuizen.

62 Ruurd Riemers (Huitema), huisman en boer, wonende te Oudega (Wym), is overleden op vrijdag 23 maart 1804 aldaar.
Hij trouwt (kerk) op dinsdag 11 februari 1755 te Blauwhuis (rk) met de 21-jarige
63 Ansk Gerkes is geboren te Oudega (Wym), is gedoopt op dinsdag 6 oktober 1733 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sitske Siebes), is overleden op vrijdag 2 september 1808 te Oudega (Wym). Zij werd 74 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.