Kwartierstaat Kees Witteveen

1 Cornelis Haye (Kees) Witteveen, levensmiddelentechnoloog, wonende te Roosendaal, is geboren op woensdag 15 juli 1931 te Koudum (Hon).
Hij trouwt op maandag 11 juli 1966 te Schijndel op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Maria Josepha Marthina (Mieke) van Rooy, dochter van Waltherus Arnoldus Josephus (Wout) van Rooy en Maria Lambertha Johanna Catharina Martina van Herk. Maria Josepha Marthina (Mieke), lerares wiskunde, is geboren op donderdag 4 april 1929 te Schijndel.

Generatie I (ouders)

2 Hendrik Jozefs Witteveen, veehouder, wonende te Koudum en te Heeg, is geboren op donderdag 22 augustus 1895 te Wons (Won), is overleden op zondag 21 april 1968 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 27 april 1928 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige
3 Johanna Regina Maria (Jo) van der Weide is geboren op maandag 1 juni 1903 te Leeuwarden, is overleden op maandag 13 mei 1991 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Zij werd 87 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Jozef Cornelis Witteveen, boer, wonende te Blauwhuis en te Greonterp, is geboren op vrijdag 25 april 1856 te Snikzwaag (Has), is overleden op dinsdag 28 maart 1922 te Idzega (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 65 jaar.
Hij trouwt op zondag 7 mei 1882 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
5 Oeke Hayes van der Werf is geboren op woensdag 25 januari 1860 te Bolsward, is overleden op donderdag 11 juni 1936 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 76 jaar.

6 Jan Yefs van der Weide, slager, wonende te Leeuwarden, is geboren op vrijdag 6 september 1872 aldaar, is overleden op donderdag 17 januari 1935 te Huizum (Lwrd), is begraven te Leeuwarden (rk). Hij werd 62 jaar.
Hij trouwt in 1924 op 52-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Barbara Caecilia Rolf,dochter van Johannes Swibertus Rolf en Johanna Jacoba van Lingen. Barbara Caecilia is geboren op zondag 19 januari 1873 te Leeuwarden, is overleden in 1942. Zij werd 69 jaar.
Hij trouwt op woensdag 7 augustus 1895 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
7 Froukje Sybolds Poelsma is geboren op zaterdag 4 oktober 1873 te Tirns (Wym), is overleden op woensdag 20 juni 1923 te Leeuwarden. Zij werd 49 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Cornelis Josephs Witteveen, veehouder, wonende te Abbega, is geboren op zondag 9 november 1823 te Snikzwaag (Has), is overleden op zondag 23 september 1906 te Abbega (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 82 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1849 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1849 te Blauwhuis (rk) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige
9 Johanna Harmens Gerritsma, boerin, is geboren op dinsdag 16 juni 1829 te Westhem (Wym), is overleden op zaterdag 3 augustus 1918 te Blauwhuis (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 89 jaar.

10 Haye Hendriks van der Werf, veehouder en koopman, wonende te Bolsward, is geboren op vrijdag 6 juli 1832 aldaar, is overleden op dinsdag 12 oktober 1897 aldaar, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 65 jaar.
Hij trouwt op zondag 11 juni 1854 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige
11 Marijke Sjoerds van der Werf is geboren op zaterdag 28 augustus 1830 te Hichtum (Won), is overleden op vrijdag 25 maart 1881 te Bolsward, is begraven aldaar. Zij werd 50 jaar.

12 Yef Jans van der Weide is geboren op donderdag 19 november 1829 te Huizum (Lwrd), is overleden op woensdag 7 december 1887 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (rk). Hij werd 58 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 11 mei 1855 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige
13 Joanna Ruurds (Jantje) Vonk is geboren op vrijdag 9 oktober 1835 te Jelsum (Lwrd), is overleden op donderdag 29 april 1897 te Leeuwarden. Zij werd 61 jaar.

14 Sybold Franses Poelsma, veehouder, wonende te Oudega (Wym), is geboren op donderdag 21 maart 1844 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), is overleden op zaterdag 7 januari 1922 te Leeuwarden, is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 77 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 27 april 1889 te Leeuwarden op 45-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Idses (Anna) Bonthuis, dochter van Ids Meintes Bonthuis en Wilhelmina Regina (Reinskjen) van der Poort. Johanna Idses (Anna), wonende te Leeuwarden, is geboren op donderdag 20 juli 1848 te Westermeer-Joure (Has), is overleden op maandag 1 mei 1922 te Leeuwarden, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 73 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Bauke Johannes Jorna.
Hij trouwt op zaterdag 8 mei 1869 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
15 Doetje Hilles Ydema, boerin, is geboren op zondag 12 maart 1848 te Oosterend (Hen), is overleden op dinsdag 13 april 1880 te ‘s-Hertogenbosch, is begraven te Koudewater (rk). Zij werd 32 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Josephus Tjebbes Witteveen, veehouder, is geboren te Akmarijp, is gedoopt op dinsdag 13 juli 1790 te Joure (rk) (doopgetuige was Cornelis Johannes), is overleden op zaterdag 26 juni 1841 te Snikzwaag (Has). Hij werd 50 jaar.
Hij trouwt op woensdag 3 juni 1812 te Joure (Has) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige
17 Fogeltje Meintes (Froukje) Bonthuis, boerin, is geboren te Westermeer-Joure (Has), is gedoopt op woensdag 20 december 1786 te Joure (rk) (doopgetuige was Simke Piers), is overleden op maandag 15 november 1858 te Snikzwaag (Has). Zij werd 71 jaar.

18 Harmen Arjens Gerritsma, veehouder en koopman, wonende te Greonterp, is geboren aldaar, is gedoopt op dinsdag 10 juli 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Harmen Harmens), is overleden op maandag 29 augustus 1864 te Leeuwarden. Hij werd 60 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 17 september 1836 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Jantje Ekes Siemensma, dochter van Eeke Symons Symonsma en Tjitske Lazes Jonkman. Jantje Ekes is geboren op woensdag 22 januari 1812, is overleden op donderdag 15 september 1892. Zij werd 80 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 27 september 1828 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige
19 Minke Sybrens de Boer is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op zaterdag 26 oktober 1805 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Akka Boukis), is overleden op woensdag 19 februari 1834 te Greonterp (Won). Zij werd 28 jaar.

20 Hendrik Hayes van der Werf, schipper, timmerman en koopman, wonende te Bolsward, is geboren aldaar, is gedoopt op maandag 15 februari 1802 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Tietje Douwes), is overleden op woensdag 3 juni 1874 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op zondag 18 juni 1837 te Bolsward op 35-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Aafke Sybrens Oostra, dochter van Sybren Gerrits Oostra en Lysbeth Sjoerds Hoekstra. Aafke Sybrens, boerin, is geboren te Oosterwierum, is gedoopt op vrijdag 23 maart 1804 te Oosterwierum (rk) (doopgetuige was Sjouke Sybrens), is overleden op maandag 8 augustus 1898 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 94 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Bonte Everts Yntema.
Hij trouwt op zondag 21 juni 1829 te Bolsward op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige
21 Jourika Everts Yntema is gedoopt op maandag 25 maart 1805 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Lollekje Bontes), is overleden op zaterdag 16 april 1836 te Bolsward, is begraven aldaar. Zij werd 31 jaar.

22 Sjoerd Sibles van der Werf, veehouder, wonende te Burgwerd, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op zaterdag 8 maart 1794 te Makkum (rk) (doopgetuige wasHylke Sjoerds van der Werf), is overleden op dinsdag 21 maart 1848 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 22 juli 1837 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op zondag 23 juli 1837 te Bolsward (rk St.Martinus) op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Taetske Fongers (Theodora) Huitema, dochter van Fonger Huites Huitema en Jantje Johannes Bouma. Taetske Fongers (Theodora) is geboren te Burgwerd (Won), is gedoopt op zaterdag 17 december 1808 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Agneet Ates Kuipers), is overleden op dinsdag 28 januari 1890 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 81 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 december 1816 te Tjerkwerd (Won) op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige
23 Oeke Ypes Hollander, boerin, is geboren te Grons-Burgwerd (Won), is gedoopt op vrijdag 26 mei 1797 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Goukje Sybrens), is overleden op zaterdag 4 oktober 1834 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Zij werd 37 jaar.

24 Jan Jacobs van der Weide, veehouder, slager en koemelker, is geboren te Bozum, is gedoopt op dinsdag 25 juli 1797 te Oosterwierum (rk) (doopgetuige was Geertje Doedes), is overleden op woensdag 12 april 1871 te Leeuwarden. Hij werd 73 jaar.
Hij trouwt op zondag 19 mei 1839 te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Sytske Jans Santman. Sytske Jans is geboren in 1815, is overleden op donderdag 24 juni 1841 te Leeuwarden. Zij werd 26 jaar.
Hij trouwt op donderdag 23 augustus 1849 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd (3) met de 34-jarige Jantje Douwes van der Zee. Jantje Douwes is geboren in 1815, is overleden op maandag 8 april 1861 te Leeuwarden. Zij werd 46 jaar.
Hij trouwt op donderdag 13 juni 1822 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige
25 Geertje Jans (Gettje) van der Meer, boerin, is geboren in 1797 te Goutum, is overleden op zaterdag 20 januari 1838 te Leeuwarden. Zij werd 41 jaar.

26 Ruurd Lubartus Vonk, veehouder, wonende te Jelsum, is geboren te Sneek, is gedoopt op zaterdag 8 oktober 1791 te Sneek (rk), is overleden op dinsdag 7 december 1858 te Jelsum (Lwrd). Hij werd 67 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 10 februari 1838 te Wymbritseradeel op 46-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Gerbrig Sybolts Hiddema, dochter van Sybolt Thomas Hiddema en Elske Jans Wiersma. Gerbrig Sybolts is geboren te Tirns, is gedoopt op zaterdag 28 januari 1792 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Iedje Thomas), is overleden op donderdag 2 november 1871 te Leeuwarden. Zij werd 79 jaar.
Zij was eerder gehuwd (1) met Meindert Franses Engwerda.
Hij trouwt op zondag 15 mei 1814 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd (1) met de 17-jarige
27 Anna Andries (Antje) Jorna is geboren op zondag 26 februari 1797 te Jelsum, is overleden op zondag 25 oktober 1835 te Jelsum (Lwrd). Zij werd 38 jaar.

28 Franciscus Heeres (Frans) Poelsma, veehouder, wonende te Oldeclooster-Hartwerd en te Oosterend, is geboren op zondag 10 november 1816 te Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 oktober 1901 te Oosterend (Hen), is begraven te Roodhuis (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op zondag 19 mei 1839 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige
29 Sietske Ypes Jongma, boerin, is geboren op dinsdag 20 februari 1816 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 20 mei 1896 te Oosterend (Hen), is begraven te Roodhuis (rk). Zij werd 80 jaar.

30 Hille Sybrens Ydema, broodbakker, wonende te Tirns, is geboren op zondag 12 januari 1823 te Oudega (Wym), is overleden op zaterdag 23 augustus 1884 te Sneek. Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 9 mei 1846 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige
31 Froukje Pieters Koopmans, wonende te Oosterend, is geboren op donderdag 25 april 1822 te Roodhuis (Hen), is overleden op donderdag 30 maart 1899 te Bolsward, is begraven te Roodhuis (rk). Zij werd 76 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Tjebbe Cornelis Witteveen, veehouder, wonende te Akmarijp, is geboren op donderdag 18 april 1743 te Doniaga (Don), is overleden op maandag 1 oktober 1821 te Akmarijp (Ut), is begraven te Akmarijp. Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt (kerk) op maandag 11 juni 1770 te St.Nicolaasga (rk) op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige
33 Marijke Klazes (Rijpkema) is geboren te Goingarijp (Don), is gedoopt op woensdag 21 april 1751 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was Jouck Ruirts), is overleden in 1800 te Akmarijp, is begraven aldaar. Zij werd 49 jaar.

34 Meinte Harmens Bonthuis, boer, is geboren te Haskerhorne, is gedoopt op vrijdag 9 september 1763 te Joure (rk) (doopgetuige was Jeltje Wibus), is overleden op woensdag 30 juni 1841 te Westermeer-Joure (Has). Hij werd 77 jaar.
Hij trouwt op zondag 22 mei 1785 te ‘t Meer-Heerenveen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige
35 Hylkjen Idzes Jonkman is geboren in 1758 te Langezwaag, is overleden op donderdag 19 oktober 1826 te Westermeer-Joure (Has). Zij werd 68 jaar.

36 Arjen Gerrits Gerritsma, boer, wonende te Greonterp, is geboren op dinsdag 1 januari 1771 te Lutkewierum, is overleden op zondag 7 september 1856 te Greonterp (Won). Hij werd 85 jaar.
Hij was gehuwd met
37 Hiltje Jentjes Kingma is geboren te Oudega (Wym), is gedoopt op maandag 26 december 1768 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sitske Joannis), is overleden op donderdag 27 februari 1845 te Greonterp (Won). Zij werd 76 jaar.
Zij trouwt op zondag 13 mei 1792 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met Jacob Harmens. Jacob, wonende te Greonterp, is overleden op donderdag 9 augustus 1798 te Greonterp (Won).

38 Sybren Baukes de Boer, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Edens, is gedoopt op zaterdag 15 december 1770 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Liske Sioerds), is overleden op vrijdag 16 februari 1849 te Bolsward, is begraven aldaar. Hij werd 78 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 9 september 1820 te Wonseradeel op 49-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Antje Joostes Huitema, dochter van Joost Pieters Hoitema en Catharina Rintjes (Trientje) Graafsma. Antje Joostes is geboren te Heeg, is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1795 te Heeg (rk) (doopgetuige was Gosse Kempes), is overleden op donderdag 20 april 1876 te Bolsward. Zij werd 80 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 3 november 1795 te Bolsward op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige
39 Johanna Clases Hobma is geboren in 1774, is overleden op dinsdag 22 november 1808 te Tjerkwerd. Zij werd 34 jaar.

40 Haye Douwes van der Werf, stadsmajoor, is geboren te Bolsward, is gedoopt op vrijdag 23 juni 1769 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Trientje Willems), is overleden op vrijdag 10 juni 1831 te Bolsward. Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 5 september 1789 te Bolsward, trouwt (kerk) te Bolsward (rk St.Martinus) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige
41 Baukje Willems Bakker is geboren te Witmarsum, is gedoopt op maandag 16 mei 1768 te Bolsward (rk), is overleden op donderdag 6 april 1837 te Bolsward, is begraven aldaar. Zij werd 68 jaar.

42 Evert Bontes Yntema is geboren te Schettens, is gedoopt op zondag 31 januari 1762 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Ittie Jans), is overleden op zaterdag 26 augustus 1826 te Bolsward, is begraven te Schettens. Hij werd 64 jaar.
Hij trouwt op woensdag 5 oktober 1791 te Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op woensdag 5 oktober 1791 te Bolsward (rk St.Franciscus) op 29-jarige leeftijd (1) met Antje Meies.
Hij gaat in ondertrouw op vrijdag 17 mei 1799 te Gerecht Bolsward, trouwt (kerk) op zondag 2 juni 1799 te Bolsward (rk St.Franciscus) op 37-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige
43 Houkje Douwes van der Weide, boerin, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op zondag 24 maart 1776 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Tjebbe Jorrits), is overleden op donderdag 9 februari 1854 te Bolsward, is begraven te Schettens. Zij werd 77 jaar.

44 Sible Sjoerds van der Werf, rentenier en veehouder, wonende te Bolsward en te Longerhouw, is geboren te Bolsward, is gedoopt op dinsdag 31 juli 1753 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Wybe Hylkes), is overleden op zaterdag 1 september 1832 te Bolsward. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op zondag 28 augustus 1785 te Harlingen (herv) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige
45 Catharina Dirks (Trijntje) Tolsma is geboren op woensdag 12 mei 1756 te Leeuwarden, is gedoopt op donderdag 13 mei 1756 te Leeuwarden (rk) (doopgetuige was Stijntje Lammerts de Haan), is overleden op zaterdag 5 januari 1828 te Bolsward. Zij werd 71 jaar.

46 Ype Dirks Hollander, wonende te Pietersbierum en te Burgwerd, is geboren te Dronrijp (Men), is gedoopt op zaterdag 7 augustus 1745 te Dronrijp (rk) (doopgetuige was Marijke Pieters), is overleden op zondag 11 augustus 1822 te Grons-Burgwerd (Won). Hij werd 77 jaar.
Hij trouwt op maandag 14 november 1774 te Gerecht Wonseradeel, trouwt (kerk) op maandag 14 november 1774 te Makkum (rk) op 29-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Trijntje Reins Engwerda, dochter van Reyn Johannes Engwerda en Baatje Douwes Donia. Trijntje Reins is geboren te Makkum (Won), is gedoopt op woensdag 26 februari 1755 te Makkum (rk) (doopgetuige was Klaaske Sipkes Adema), is overleden in 1785 te Burgwerd. Zij werd 30 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 2 december 1786 te Gerecht Wonseradeel, trouwt (kerk) op zaterdag 2 december 1786 te Bolsward (rk) op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige
47 Geertje Gerrits Oostra is geboren te Oosthem (Wym), is gedoopt op woensdag 11 juli 1759 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sjouk Hotses), is overleden op maandag 27 mei 1839 te Bolsward. Zij werd 79 jaar.

48 Jacob Jans van der Weide, slager en landbouwer, wonende te Wijtgaard, is geboren te Wirdum, is gedoopt op zondag 18 februari 1776 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Doede Gerbens), is overleden op vrijdag 26 februari 1847 te Wirdum (Lwrd), is begraven te Wirdum. Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt in 1796 op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige
49 Fetje Hayes Boekema is gedoopt op zondag 30 december 1770 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Sioeke Clases), is overleden op zaterdag 10 januari 1857 te Leeuwarderadeel, is begraven te Wirdum. Zij werd 86 jaar.

50 Jan Klazes van der Meer, wonende te Goutum, is overleden op donderdag 13 november 1800 aldaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1794 te Wijtgaard (rk) met de 23-jarige
51 Catharina Ales (Trijntje) van der Meer is geboren te Wartena, is gedoopt op donderdag 14 juni 1770 te Warga (rk), is overleden op donderdag 17 juni 1830 te Wartena (Ida). Zij werd 60 jaar.
Zij trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1802 te Wijtgaard (rk) op 31-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Tjeerd Pieters Andringa, zoon van Pieter Tjeerds Andringa en Antje Jacobs van der Weide. Tjeerd Pieters, boerenknecht en arbeider, is geboren te Goutum, is gedoopt op maandag 9 april 1770 te Wijtgaard (rk), is overleden op vrijdag 22 september 1843 te Huizum (Lwrd). Hij werd 73 jaar.
Hij was eerder gehuwd (1) met Wytske Siebrens Schaafsma.

52 Lubartus Ruurds Vonk is geboren rond 1770 te Heerenveen, is overleden op vrijdag 14 juli 1826 te Leeuwarden. Hij werd ongeveer 56 jaar.
Hij was later gehuwd (2) met Hendrina Wijnands.
Hij trouwt op maandag 26 oktober 1789 te Sneek op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met
53 Tjitske Hoites Leistra is overleden op maandag 2 februari 1807 te Wirdum.

54 Andries Tjeerds Jorna, landbouwer, wonende te Leeuwarden, is geboren op maandag 1 september 1766 te Jelsum, is overleden op woensdag 14 december 1836 te Leeuwarden. Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zondag 15 mei 1791 te Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1791 te Warga (rk) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige
55 Antje Jans Swart is geboren op donderdag 22 november 1770 te Leeuwarden, is overleden op zondag 26 januari 1840 aldaar. Zij werd 69 jaar.

56 Heere Harmens Poelsma, boer, rentenier en huisman, wonende te Leeuwarden, is geboren aldaar, is gedoopt op dinsdag 30 maart 1773 aldaar (doopgetuige was Gerberig Ypes), is overleden op vrijdag 29 juni 1860 aldaar, is begraven te Jelsum. Hij werd 87 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 15 april 1796 te Gerecht Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1796 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Elisabeth Franses (Lysbeth) Schaafsma, dochter van Frans Berends Schaafsma en Jeltje Jurres van der Weide. Elisabeth Franses (Lysbeth) is geboren te Leeuwarden, is gedoopt op maandag 10 januari 1774 aldaar (doopgetuige waren Trientje Fungers en Elisabeth Beens), is overleden in 1804 aldaar, is begraven te Jelsum. Zij werd 30 jaar.
Hij trouwt op zondag 1 september 1805 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige
57 Baukje Pieters Talsma is geboren te Loënga, is gedoopt op donderdag 8 maart 1781 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Tietscke Widmers), is overleden op zaterdag 8 juli 1848 te Leeuwarden. Zij werd 67 jaar.

58 Ype Douwes Jongma, landbouwer, is geboren te Huizum, is gedoopt op zondag 3 mei 1772 te Leeuwarden, is overleden op zondag 1 februari 1846 aldaar, is begraven te Huizum. Hij werd 73 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 2 juni 1809 te Leeuwarden, trouwt (kerk) op zondag 18 juni 1809 aldaar op 37-jarige leeftijd met de 24-jarige
59 Elisabeth Jans (Lysbeth) Jorna is geboren op zaterdag 18 september 1784 te Cornjum, is overleden op maandag 17 juli 1865 te Leeuwarden, is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 80 jaar.

60 Siebren Klazes Ydema, boer, wonende te Oudega (Wym), is geboren te Parrega, is gedoopt op maandag 8 juni 1778 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Durk Ytes), is overleden op dinsdag 19 oktober 1847 te Oudega (Wym). Hij werd 69 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1837 te Wymbritseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Joukje Lieuwes Mulder, dochter van Lieuwe Jacobs Mulder en Johanna Harmens (Johantje) Sipkema. Joukje Lieuwes, boerin, is geboren op dinsdag 14 juni 1814 te Bolsward.
Zij was later gehuwd (2) met Sjoerd Johannes van der Schuit.
Hij was gehuwd (1) met
61 Doetje Ypes (Dutje) Hiemstra is geboren rond 1782 te Abbega, is overleden op zaterdag 21 november 1829 te Oudega (Wym). Zij werd ongeveer 47 jaar.

62 Petrus Sybrens (Pieter) Koopmans, boer, wonende te Oosterend, is geboren te Tirns, is gedoopt op vrijdag 7 januari 1780 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was Gerlof Douwes).
Hij trouwt op maandag 8 januari 1821 te Hennaarderadeel op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige
63 Francisca Eeltjes (Franske) Kapper, boerin, wonende te Oosterend, is geboren te Wartena, is gedoopt op zondag 20 juni 1790 te Warga (rk) (doopgetuige warenPastoor P.F.Boermans en Gertje Martens), is overleden op zondag 23 januari 1876 te Roodhuis (Hen), is begraven te Oosterend. Zij werd 85 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 8 mei 1830 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Hendrik Jans Douma, zoon van Jan Hendriks Douwma en Akke Douwes. Hendrik Jans, boer, wonende te Oosterend, is geboren te Sneek, is gedoopt op donderdag 11 augustus 1796 te Sneek (rk) (doopgetuige was Hendrik Jans), is overleden in 1872. Hij werd 76 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.