Kwartierstaat Maikel Galama.

1 Michiel (Maikel) Galama, natuurvoedingswinkelier in ruste, is geboren op woensdag 30 april 1947 te Heeg (Wym).
Michiel trouwt op maandag 28 oktober 1974 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Margaretha Jantina Louise (Greetje) Vos, dochter van Jan Vos en Elisabeth Louisa Leonora Steenstra. Margaretha is geboren op vrijdag 24 mei 1946 te Havelte.

Generatie II (ouders)

2 Jouke Sjoerd Galama, veehouder, is geboren op dinsdag 10 juni 1913 te Burgwerd (Won), is overleden op dinsdag 19 december 1989 te Sneek, is gecremeerd te Heerenveen. Jouke werd 76 jaar.
Jouke trouwt op vrijdag 17 april 1942 te Mijdrecht op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige
3 Maria Hettinga is geboren op donderdag 26 december 1918 te Heeg (Wym), is overleden op zaterdag 12 maart 1994 te Sneek, is gecremeerd te Heerenveen. Maria werd 75 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Michiel Hayes Galama, veehouder, wonende te Burgwerd, is geboren op zaterdag 9 april 1881 te Burgwerd (Won), is overleden op dinsdag 19 oktober 1971 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Michiel werd 90 jaar.
Michiel trouwt op zaterdag 2 mei 1908 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige
5 Ytje Reins van der Wey is geboren op maandag 3 november 1884 te Smallebrugge (Wym), is overleden op zondag 11 juni 1972 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Ytje werd 87 jaar.

6 Mebius Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Mijdrecht, is geboren op dinsdag 2 december 1884 te Heeg (Wym), is overleden op zaterdag 7 mei 1955 te Apeldoorn, is begraven te Mijdrecht (rk). Mebius werd 70 jaar.
Mebius trouwt op donderdag 30 april 1914 te Rauwerderhem, trouwt (kerk) op donderdag 7 mei 1914 te Irnsum (rk) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige
7 Catharina Bontes Yntema, boerin, is geboren op zondag 28 september 1890 te Tjerkwerd (Won), is overleden op vrijdag 8 januari 1954 te Heeg (Wym), is begraven te Mijdrecht (rk). Catharina werd 63 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Haye Gaeles Galama, veehouder, wonende te Burgwerd en te Tjerkwerd, is geboren op vrijdag 6 mei 1853 te Tjerkwerd (Won), is overleden op zaterdag 27 oktober 1923 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Haye werd 70 jaar.
Haye trouwt op dinsdag 19 augustus 1879 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige
9 Gatske Annes Postma is geboren op vrijdag 21 december 1860 te Bolsward, is overleden op woensdag 26 mei 1920 te Tjerkwerd (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Gatske werd 59 jaar.

10 Regnerus Joukes (Rein) van der Wey, wonende te Smallebrugge, is geboren op donderdag 5 mei 1842 te Oudega (Wym), is overleden op zaterdag 24 december 1927 te Woudsend (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Regnerus werd 85 jaar.
Regnerus trouwt op zaterdag 16 mei 1868 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Rinske Luitsens Dooper, dochter van Luitsen Johannes Dooper en Froukjen Pieters Zwart. Rinske is geboren op maandag 6 juli 1846 te Hommerts (Wym), is overleden op vrijdag 14 mei 1875 te Smallebrugge (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Rinske werd 28 jaar.
Regnerus trouwt op zaterdag 13 mei 1876 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige
11 Tjitske Ages Fluitman is geboren op dinsdag 6 oktober 1840 te Indijk (Wym), is overleden op donderdag 1 december 1921 te Woudsend (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Tjitske werd 81 jaar.

12 Klaas Jacobs Hettinga, veehouder, wonende te Idzega en te Lytshuizen-Heeg, is geboren op donderdag 12 maart 1840 te Greonterp (Won), is overleden op woensdag 12 mei 1886 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Klaas werd 46 jaar.
Klaas trouwt op zaterdag 20 mei 1871 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige
13 Jantje Jacobs de Boer, boerin, is geboren op zondag 24 februari 1850 te Witmarsum (Won), is overleden op donderdag 11 mei 1911 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Jantje werd 61 jaar.

14 Bonte Sybrens Yntema, landbouwer, wonende te Wons en te Tjerkwerd, is geboren op zondag 11 mei 1856 te Tjerkwerd (Won), is overleden op zondag 9 maart 1924 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Bonte werd 67 jaar.
Bonte trouwt op zaterdag 6 mei 1882 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige
15 Jacoba Jacobs Mulder, boerin, is geboren op zaterdag 15 november 1862 te Franeker, is overleden op dinsdag 29 januari 1935 te Sneek, is begraven te Blauwhuis (rk). Jacoba werd 72 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Gaele Ysbrands (Michiel) Galama, veehouder, wonende te Tjerkwerd, is geboren op zaterdag 24 februari 1821 te Tjerkwerd (Won), is overleden op dinsdag 17 september 1901 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Gaele werd 80 jaar.
Gaele trouwt op zondag 11 juni 1843 te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige
17 Elisabeth Jacobs van den Oever is geboren op vrijdag 2 april 1824 te Bolsward, is overleden op dinsdag 19 februari 1901 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Elisabeth werd 76 jaar.

18 Anne Sjoerds Postma, veekoopman en boer, wonende te Burgwerd, is geboren op zaterdag 13 mei 1815 te Burgwerd (Won), is overleden op donderdag 17 januari 1884 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Anne werd 68 jaar.
Anne trouwt op vrijdag 15 mei 1846 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige
19 Baukje Jans (Baaye) Mulder is geboren op zaterdag 24 april 1824 te Schettens (Won), is overleden op zaterdag 10 december 1904 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Baukje werd 80 jaar.

20 Jouke Pieters van der Wey, boer, wonende te Smallebrugge, is geboren te Arkum-Tjerkwerd, is gedoopt op maandag 10 juni 1799 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Arkum oom Popke Joukes Deelsma), is overleden op dinsdag 11 februari 1868 te Smallebrugge (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Jouke werd 68 jaar.
Jouke trouwt op zaterdag 2 juni 1821 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Akke Thomas Siemonsma, dochter van Thomas Symens Symonsma en Sjieuwke Jarings Rijpma. Akke is geboren te Greonterp, is gedoopt op zondag 22 december 1793 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Hieslum oom Taeke Riencks), is overleden op vrijdag 22 november 1833 te Westhem (Wym). Akke werd 39 jaar.
Jouke trouwt op zaterdag 25 mei 1839 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige
21 Steventje Gerbens Laagland is geboren te Parrega, is gedoopt op zaterdag 9 maart 1805 te Blauwhuis (rk), is overleden op vrijdag 6 maart 1874 te Woudsend (Wym), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Steventje werd 68 jaar.

22 Age Sytses Fluitman, boer, wonende te Indijk, is gedoopt op zaterdag 15 september 1798 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Leuw Ages), is overleden op maandag 17 februari 1896 te St.Nicolaasga (Don), is begraven te St.Nicolaasga (rk). Age werd 97 jaar.
Age trouwt op zaterdag 12 mei 1838 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd met de 27-jarige
23 Ytje Baukes Bootsma is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 2 april 1811 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Jarig Sjierks), is overleden op woensdag 17 oktober 1866 te Woudsend (Wym). Ytje werd 55 jaar.

24 Jacob Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Idzega (Wym), is gedoopt op maandag 14 juni 1813 te Heeg (rk) (doopgetuige was zijn tante Berber Tjebbes Witteveen), is overleden op donderdag 5 september 1850 te Greonterp (Won), is begraven te Greonterp. Jacob werd 37 jaar.
Jacob trouwt op zaterdag 3 mei 1834 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op donderdag 8 mei 1834 te Blauwhuis (rk) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige
25 Andrieske Mevis (Anderske) Brandsma, boerin, is geboren te Greonterp (Won), is gedoopt op dinsdag 24 november 1812 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Fokje IJsbrands), is overleden op dinsdag 12 november 1850 te Greonterp (Won), is begraven te Greonterp. Andrieske werd 37 jaar.

26 Jacob Gerbens de Boer, boer, wonende te Witmarsum, is geboren op woensdag 9 oktober 1816 te Witmarsum (Won), is overleden op vrijdag 30 januari 1857 aldaar. Jacob werd 40 jaar.
Jacob trouwt op zaterdag 5 mei 1849 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige
27 Hiske Dominicus Tolsma, boerin, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 27 augustus 1824 te Workum, is overleden op donderdag 14 april 1898 te Witmarsum (Won), is begraven te Witmarsum. Hiske werd 73 jaar.
Hiske trouwt op donderdag 29 september 1859 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Johannes Taekes Hiemstra, zoon van Taeke Sjoerds Hiemstra en Yefke Siebrens van der Meulen. Johannes is geboren op woensdag 27 april 1825 te Bolsward, is overleden op dinsdag 13 oktober 1874 te Almenum (Bar), is begraven te Witmarsum. Johannes werd 49 jaar.

28 Siebren Bontes Yntema, boer, wonende te Bolsward en te Tjerkwerd, is geboren op vrijdag 22 juli 1831 te Bolsward, is overleden op zaterdag 23 mei 1896 te Tjerkwerd (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Siebren werd 64 jaar.
Siebren trouwt op zaterdag 13 mei 1854 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige
29 Liskje Jans Miedema, boerin, is geboren op zaterdag 16 augustus 1834 te Burgwerd (Won), is overleden op vrijdag 22 augustus 1879 te Tjerkwerd (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Liskje werd 45 jaar.

30 Jacob Jans Mulder, boer, wonende te Franeker, is geboren op zaterdag 21 februari 1818 te Schettens (Won), is overleden op woensdag 4 juni 1862 te Franeker. Jacob werd 44 jaar.
Jacob trouwt op zaterdag 15 juni 1844 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Japke Gerbens de Boer, dochter van Gerben Laurens de Boer (52) en Trijntje Jacobs Adema (53). Japke, boerin, is geboren op maandag 26 september 1814 te Witmarsum (Won), is overleden op woensdag 18 april 1855 te Franeker, is begraven te Dongjum. Japke werd 40 jaar.
Jacob trouwt op zaterdag 30 januari 1858 te Franekeradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige
31 Marijke Bernardus Tigchelaar, boerin, is geboren op zondag 23 maart 1828 te Hitzum (Frdl), is overleden op zondag 15 juli 1877 te Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Marijke werd 49 jaar.
Marijke trouwt op zaterdag 5 augustus 1854 te Franekeradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 57-jarige Wiebe Sjoerds Jorritsma, zoon van Sjoerd Tjeerds Jorritsma en Hiske Hessels Wijbenga. Wiebe, boer, wonende te Herbayum, is geboren aldaar, is gedoopt op zondag 25 december 1796 te Harlingen (rk) (doopgetuige was Antje Wiebes), is overleden op vrijdag 17 oktober 1856 te Herbayum (Frdl). Wiebe werd 59 jaar.
Wiebe was eerder gehuwd (1) met Minke Minnes Bosma.
Marijke trouwt op vrijdag 29 april 1864 te Franeker op 36-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige Ate Tjeerds Zijlstra, zoon van Tjeerd Ates Zijlstra en Anneke Hendriks (Antje) Lunter. Ate, landbouwer, wonende te Dronrijp, is geboren op dinsdag 1 januari 1828 te Leeuwarden, is overleden op woensdag 6 maart 1878 te Franeker, is begraven te Wijtgaard (rk). Ate werd 50 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Ysbrand Klazes Galema, veehouder, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Wieger Ysbrands Galema), is overleden op donderdag 24 april 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Ysbrand werd 83 jaar.
Ysbrand trouwt op vrijdag 29 mei 1812 te Tjerkwerd (Won) (huwelijksgetuige waren Ids Ons Janson en Zijntje Koorsen), trouwt (kerk) op zaterdag 30 mei 1812 te Blauwhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige
33 Ytje Jans Siemonsma is geboren te Arkum-Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1791 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Deutsen Dauwis), is overleden op maandag 12 mei 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Ytje werd 82 jaar.

34 Jacob Bouwes van den Oever, kofschipper en koopman, is geboren te Workum, is gedoopt op maandag 3 november 1783 te Workum (rk) (doopgetuige was Antje Bouwes), is overleden op zondag 10 april 1870 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Jacob werd 86 jaar.
Jacob trouwt op zondag 24 september 1809 te Bolsward op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Catharina Jans (Trijntje) Faber, dochter van Jan Oebles Faber en Maria Bernardus (Wels) Willems. Catharina is geboren op dinsdag 3 juli 1787 te Bolsward, is overleden op woensdag 14 juli 1819 aldaar. Catharina werd 32 jaar.
Jacob trouwt op zondag 10 september 1820 te Bolsward op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige
35 Agatha Hayes (Akke) van der Werf, vrouwenhoedenmaakster, is geboren te Bolsward, is gedoopt op zondag 20 april 1794 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Lutske Willems), is overleden op zaterdag 30 september 1837 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Agatha werd 43 jaar.

36 Sjoerd Jelles Postma, gardenier, koopman en kooltjer, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op dinsdag 19 december 1769 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Jildu Sjoerds), is overleden op woensdag 11 september 1816 te Burgwerd (Won). Sjoerd werd 46 jaar.
Sjoerd trouwt op vrijdag 24 april 1812 te Tjerkwerd (Won) op 42-jarige leeftijd met de 34-jarige
37 Gatske Taekes de Jong, winkeliersche en boerin, is geboren te Greonterp, is gedoopt op woensdag 12 november 1777 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Mersen Wiebes), is overleden op zondag 3 april 1831 te Burgwerd (Won). Gatske werd 53 jaar.
Gatske trouwt (kerk) op woensdag 7 januari 1801 te Blauwhuis (rk) op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Thomas Ypes Ypma, zoon van Ype (Ypma-van der Zee) Thomas en Sytske Gerbens. Thomas, arbeider, wonende te Parrega, is geboren aldaar, is gedoopt op maandag 1 september 1766 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Tjalling Thomas), is overleden op woensdag 10 april 1811 te Parrega (Won). Thomas werd 44 jaar.
Gatske trouwt op zaterdag 7 november 1818 te Wonseradeel op 40-jarige leeftijd (3) met de 45-jarige Johannes Sjoerds Nota, zoon van Sjoerd Piers en Hiltje Pieters. Johannes, slachter en boer, wonende te Burgwerd (Won), is geboren te Eemswoude, is gedoopt op dinsdag 24 november 1772 te Blauwhuis (rk), is overleden op vrijdag 4 juni 1847 te Burgwerd (Won). Johannes werd 74 jaar.

38 Jan Jacobs Mulder, boer, wonende te Hichtum en te Schettens, is geboren te Hichtum, is gedoopt op woensdag 13 januari 1790 te Bolsward (rk St.Franciscus), is overleden op zondag 24 januari 1858 te Schettens (Won), is begraven te Schettens. Jan werd 68 jaar.
Jan trouwt op zaterdag 24 mei 1817 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige
39 Tietje Fokkens Ypma, boerin, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op vrijdag 22 mei 1795 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige waren Jan Iepes en Gerritje Jans), is overleden op dinsdag 21 september 1841 te Schettens (Won), is begraven te Schettens. Tietje werd 46 jaar.

40 Pieter Joukes van der Wey, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Wolsum, is gedoopt op zondag 28 maart 1762 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Bente Pieters), is overleden op zondag 20 december 1812 te Tjerkwerd (Won). Pieter werd 50 jaar.
Pieter trouwt (kerk) op zondag 19 augustus 1798 te Blauwhuis (rk) op 36-jarige leeftijd met de 21-jarige
41 Trijntje Sjoerds Langius, boerin, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Exmorra, is gedoopt op vrijdag 25 juli 1777 te Makkum (rk) (doopgetuige was Akke Rintjes), is overleden op maandag 18 augustus 1834 te Bolsward. Trijntje werd 57 jaar.
Trijntje trouwt op zaterdag 10 oktober 1818 te Wonseradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Hendrik Johannes Fortuin, zoon van Johannes Sybrens Fortuin en Hendrikje Hendriks Postma. Hendrik is geboren te Workum, is gedoopt op donderdag 8 november 1787 te Workum (rk) (doopgetuige was Siebren Johannes), is overleden op donderdag 27 januari 1853 te Bolsward. Hendrik werd 65 jaar.
Hendrik was later gehuwd (2) met Rinske Gerbens de Boer.

42 Gerbrandus Gerrits (Gerben) Laagland is gedoopt op woensdag 30 augustus 1775 te Woudsend (rk) (doopgetuige was Gerben Ruurds), is overleden op zondag 7 april 1816 te Parrega (Won). Gerbrandus werd 40 jaar.
Gerbrandus trouwt (kerk) op vrijdag 25 april 1800 te Blauwhuis (rk) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige
43 Grietje (van der Zee) Ypes is geboren te Parrega, is gedoopt op zaterdag 12 mei 1770 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Witse Thomas).

44 Sytze Gerbens Fluitman, boer, wonende te Indijk, is geboren in 1746 te Woudsend, is overleden op dinsdag 28 november 1826 te Indijk (Wym). Sytze werd 80 jaar.
Sytze trouwt op zondag 9 januari 1785 te Gerecht Woudsend, trouwt (kerk) op zondag 9 januari 1785 te Woudsend (rk) op 39-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige
45 Durkje Ages Overmeer is geboren rond 1758 te Indijk, is overleden op woensdag 29 september 1847 te Woudsend (Wym). Durkje werd ongeveer 89 jaar.

46 Bauke Pieters Bootsma, boerenarbeider, is geboren te Greonterp, is gedoopt op dinsdag 16 augustus 1785 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Luwe Sioukis), is overleden op woensdag 24 december 1823 te Ferwoude (Won). Bauke werd 38 jaar.
Bauke trouwt op zaterdag 18 mei 1822 te Wonseradeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Uilkje Jacobs Ages, dochter van Jacob Ages Tabak en Sipkje Gerbens Fluitman. Uilkje is gedoopt op maandag 16 mei 1785 te Woudsend (rk), is overleden op donderdag 23 september 1852 te Westhem (Wym). Uilkje werd 67 jaar.
Bauke trouwt te Wonseradeel (1) met
47 Tietije Sjierks Sierkstra, wonende te Makkum, is geboren te Makkum (Won), is gedoopt op zondag 10 september 1780 te Makkum (rk), is overleden op zondag 17 mei 1818 te Ferwoude (Won). Tietije werd 37 jaar.

48 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Klaas werd 84 jaar.
Klaas trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
49 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Grietje werd 39 jaar.

50 Mevis Hendriks Brandsma, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Swichum, is gedoopt op vrijdag 27 september 1771 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Mevis Johannes), is overleden op zondag 25 maart 1827 te Greonterp (Won). Mevis werd 55 jaar.
Mevis trouwt (kerk) op zondag 19 april 1801 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige
51 Trijntje Jarings Rijpma, boerin, is geboren te Sandfirden, is gedoopt op zondag 29 november 1772 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ag Ryns), is overleden op dinsdag 25 januari 1848 te Greonterp (Won), is begraven te Greonterp. Trijntje werd 75 jaar.

52 Gerben Laurens de Boer, boer, wonende te Witmarsum, is geboren te Arum, is gedoopt op zaterdag 10 maart 1764 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Douttie Gerbens), is overleden op zondag 10 september 1826 te Witmarsum (Won). Gerben werd 62 jaar.
Gerben trouwt (kerk) op zondag 22 juni 1800 te Bolsward (rk) op 36-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Yettje (Yntema) Bontes, dochter van Bonte (Yntema) Everts en Murkje Simkes. Yettje is geboren te Schettens, is gedoopt op woensdag 14 oktober 1772 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Beitske Remmerts), is overleden in 1804 te Witmarsum. Yettje werd 32 jaar.
Gerben gaat in ondertrouw op zondag 14 september 1806 te Wonseradeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige
53 Trijntje Jacobs Adema is geboren te Kimswerd, is gedoopt op zaterdag 14 augustus 1779 te Harlingen (rk), is overleden op zondag 14 maart 1841 te Witmarsum (Won). Trijntje werd 61 jaar.

54 Dominicus Johannes Tolsma, boer, wonende te Workum en te Boer, is geboren te Almenum, is gedoopt op zondag 17 juli 1796 te Harlingen (rk) (doopgetuige was Japik Doedis), is overleden op donderdag 19 mei 1864 te Franeker. Dominicus werd 67 jaar.
Dominicus trouwt op zondag 16 mei 1830 te Workum op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Agnes Sipkes (Akke) Westra, dochter van Sipke Rientses Westra en Froukje Harings Ruurda. Agnes is geboren te Hitzum, is gedoopt op maandag 6 augustus 1798 te Franeker (rk) (doopgetuige waren Hikke Joritsma en Meeke Reens), is overleden op zaterdag 27 mei 1871 te Franeker. Agnes werd 72 jaar.
Dominicus trouwt op zaterdag 1 juli 1820 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige
55 Johanna Durks (Jantje) Vallinga, boerin, is geboren te Gaast, is gedoopt op donderdag 30 juli 1795 te Makkum (rk) (doopgetuige was Feikjen Robyns), is overleden op donderdag 15 maart 1827 te Workum. Johanna werd 31 jaar.

56 Bonte Everts Yntema, boer, is gedoopt op dinsdag 20 mei 1800 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Ike Bontes), is overleden op zaterdag 19 januari 1833 te Bolsward. Bonte werd 32 jaar.
Bonte trouwt op zaterdag 20 juni 1829 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige
57 Aafke Sybrens Oostra, boerin, is geboren te Oosterwierum, is gedoopt op vrijdag 23 maart 1804 te Oosterwierum (rk) (doopgetuige was Sjouke Sybrens), is overleden op maandag 8 augustus 1898 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Aafke werd 94 jaar.
Aafke trouwt op zondag 18 juni 1837 te Bolsward op 33-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Hendrik Hayes van der Werf, zoon van Haye Douwes van der Werf en Baukje Willems Bakker. Hendrik, schipper, timmerman en koopman, wonende te Bolsward, is geboren aldaar, is gedoopt op maandag 15 februari 1802 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Tietje Douwes), is overleden op woensdag 3 juni 1874 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hendrik werd 72 jaar.
Hendrik was eerder gehuwd (1) met Jourika Everts Yntema.

58 Johannes Reins (Jan) Miedema, veearts en veehouder, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op vrijdag 3 februari 1809 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Ips Jan), is overleden op woensdag 27 april 1904 te Wonserweren-Wons (Won), is begraven te Blauwhuis (rk). Johannes werd 95 jaar.
Johannes trouwt op zaterdag 19 oktober 1833 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige
59 Janneke Jans Bruinsma, boerin, is geboren op dinsdag 16 november 1813 te Witmarsum (Won), is overleden op dinsdag 10 januari 1854 te Tjerkwerd (Won), is begraven aldaar. Janneke werd 40 jaar.

60 Jan Jacobs Mulder is geboren te Hichtum, is gedoopt op woensdag 13 januari 1790 te Bolsward (rk St.Franciscus), zie 38.
Jan trouwt op zaterdag 24 mei 1817 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige
61 Tietje Fokkens Ypma is geboren te Witmarsum, is gedoopt op vrijdag 22 mei 1795 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige waren Jan Iepes en Gerritje Jans), zie 39.

62 Bernardus Douwes Tigchelaar, landbouwer, wonende te Hitzum, is geboren te Almenum, is gedoopt op woensdag 16 juli 1794 te Harlingen (rk) (doopgetuige was Tjiske Bernardus), is overleden op vrijdag 31 mei 1839 te Hitzum (Frdl). Bernardus werd 44 jaar.
Bernardus trouwt op zondag 6 mei 1821 te Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige
63 Catharina Sipkes (Trijntje) Westra, boerin, is geboren op woensdag 9 oktober 1793 te Hitzum, is overleden op donderdag 3 juli 1862 te Hitzum (Frdl). Catharina werd 68 jaar.
Catharina trouwt op zaterdag 29 mei 1841 te Franekeradeel op 47-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Paulus Johannes de Boer, zoon van Joannes Paulus de Boer en Gettje Jans. Paulus, boer en timmerman, wonende te Hitzum en te Hijlaard, is geboren te Sneek, is gedoopt op vrijdag 1 februari 1805 te Sneek (rk) (doopgetuige was Willem Paulus), is overleden op donderdag 3 februari 1876 te Hitzum (Frdl). Paulus werd 71 jaar.
Paulus was later gehuwd (2) met Ymkje Sjoukes Dijkstra.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.