Kwartierstaat Meinze Jochum Hettinga.

Generatie I (kwartierdrager)

1 Meinze Jochum Klazes Hettinga is geboren op 2 juli 1892 te Sandfirden (Wym), gesneuveld op 9 oktober 1918 in Apremont (Fr). Meinze werd 26 jaar. Begraven Amerikaanse begraafplaats Romagne-sous-Montfoucon (Meuse-Argonne American Cemetery)

Generatie II (ouders)

2 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Sandfirden, is geboren op 18 oktober 1857 te Sandfirden (Wym), overleden op 30 maart 1915 te Oldeouwer (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Klaas werd 57 jaar.
Klaas trouwt op 6 mei 1882 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Hendrina Sikkes Minnema, dochter van Sikke Reins Minnema en Dutje Ypes (Doetje) Ydema. Hendrina is geboren op 6 juli 1862 te Wirdum (Lwrd), overleden op 7 januari 1883 te Sandfirden (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Hendrina werd 20 jaar.
Klaas trouwt op 23 oktober 1887 te Doniawerstal op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige
3 Elisabeth Meinzes (Betje) Rijpkema is geboren op 7 januari 1862 te Oldeouwer (Don), overleden op 6 februari 1937 te Oldeouwer (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Elisabeth werd 75 jaar.

Van Klaas en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:
1 doodgeboren zoon Hettinga is doodgeboren op 24 juli 1888 te Sandfirden (Wym).
2 Catharina Feronica Klazes Hettinga, huishoudster, wonende te St.Nicolaasga, is geboren op 24 juli 1889 te Sandfirden (Wym), ongehuwd overleden op 17 april 1957 te St.Nicolaasga (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Catharina werd 67 jaar.
3 Nicolaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Scharsterbrug, is geboren op 24 juli 1889 te Sandfirden (Wym), overleden op 8 juni 1954 te Scharsterbrug (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Nicolaas werd 64 jaar.
Nicolaas trouwt op 10 mei 1917 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Petronella Eeltjes (Pietje) Witteveen, dochter van Eeltje Tjebbes Witteveen en Hiltje Popkes de Boer. Petronella is geboren op 30 september 1890 te Grouw (Ida), overleden op 31 maart 1945 te Oldeouwer (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Petronella werd 54 jaar.
4 Boudina Agatha Klazes Hettinga, wonende te Scharsterbrug, is geboren op 12 augustus 1890 te Sandfirden (Wym), ongehuwd overleden op 29 september 1967 te St.Nicolaasga (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Boudina werd 77 jaar.
5 Meinze Jochum Klazes Hettinga is geboren op 2 juli 1892 te Sandfirden (Wym), zie 1.
6 Tjebbe Klazes Hettinga is geboren op 7 juli 1893 te Sandfirden (Wym), overleden op 24 februari 1900 te Sandfirden (Wym). Tjebbe werd 6 jaar.
7 Jochum Hermanus Klazes Hettinga, veehouder, is geboren op 19 september 1896 te Sandfirden (Wym), ongehuwd overleden op 27 september 1969 te St.Nicolaasga (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Jochum werd 73 jaar.
8 Clasina Hendrina Helena Hettinga is geboren op 29 maart 1898 te Sandfirden (Wym), overleden op 10 december 1977 te Joure (Has), begraven te Joure (rk). Clasina werd 79 jaar.
Clasina trouwt op 5 mei 1928 te Doniawerstal op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Lieuwe Jans Mulder, zoon van Jan Jacobs Mulder en Jantje Taekes Huitema.Lieuwe, veehouder, wonende te Joure, is geboren op 15 december 1896 te Midlum (Frdl), overleden op 11 augustus 1977 te Joure (Has), begraven te Joure (rk). Lieuwe werd 80 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Sandfirden en te Heeg, is geboren op 12 juli 1833 te Heeg (Wym), overleden op 3 mei 1905 te Heeg (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Klaas werd 71 jaar.
Klaas trouwt op 2 mei 1856 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige
5 Bottje Baukes de Boer, boerin, is geboren op 16 april 1832 te Burgwerd (Won), overleden op 4 december 1900 te Heeg (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Bottje werd 68 jaar.

6 Meinze Jochums Rijpkema, veehouder, wonende te Oldeouwer, is geboren op 13 oktober 1821 te Goingarijp (Don), overleden op 4 januari 1892 te Doniawerstal. Meinze werd 70 jaar.
Meinze trouwt op 1 juni 1856 te Haskerland op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige
7 Catharina Hessels de Jong is geboren op 26 februari 1830 te Joure (Has), overleden op 10 mei 1909 te St.Nicolaasga (Don), begraven te St.Nicolaasga (rk). Catharina werd 79 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Sandfirden, is geboren op 23 november 1805 te Terkaple (Ut), gedoopt op 24 november 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn behuwd oom Johannes Thijsses Schaap (zie 30)), overleden op 25 oktober 1876 te Westhem (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Klaas werd 70 jaar.
Klaas trouwt op 27 april 1830 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige
9 Akke Mevis Brandsma, boerin, is geboren te Tjerkwerd (Won), gedoopt op 3 januari 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Sjieuwke Jarings Rijpma), overleden op 4 juli 1886 te Westhem (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Akke werd 82 jaar.

10 Bauke Dirks de Boer, boer, wonende te Edens, is geboren te Edens, gedoopt op 3 januari 1798 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Jan Johannis), overleden op 13 december 1866 te Edens (Hen), begraven te Burgwerd. Bauke werd 68 jaar.
Bauke trouwt op 2 november 1827 te Hennaarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige
11 Waltje Reins Miedema, boerin, is geboren te Burgwerd, gedoopt op 13 oktober 1804 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Obbe Reyns), overleden op 28 maart 1879 te Bolsward, begraven te Blauwhuis (rk). Waltje werd 74 jaar.

12 Jogchum Meyes Rijpkema, wonende te Goïngarijp, is geboren rond 1771 te Goïngarijp, overleden op 25 augustus 1827 te Goingarijp (Don). Jogchum werd ongeveer 56 jaar.
Jogchum was gehuwd met
13* Froukjen Meinzes Molenaar is geboren rond 1774.

14 Hessel Douwes de Jong, koopman, is gedoopt op 26 november 1802 te Joure (rk) (doopgetuige was Luits Mintjes), overleden op 14 januari 1855 te Joure (Has). Hessel werd 52 jaar.
Hessel trouwt op 10 mei 1829 te Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige
15 Klaaske Johannes Schaap is gedoopt op 8 mei 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietie Claassens), overleden op 23 juli 1853 te Joure (Has). Klaaske werd 48 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), gedoopt op 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), overleden op 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Klaas werd 84 jaar.
Klaas trouwt (kerk) op 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige
17 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), gedoopt op 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), overleden op 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Grietje werd 39 jaar.

18 Mevis Hendriks Brandsma, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Swichum, gedoopt op 27 september 1771 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Mevis Johannes), overleden op 25 maart 1827 te Greonterp (Won). Mevis werd 55 jaar.
Mevis trouwt (kerk) op 19 april 1801 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige
19 Trijntje Jarings Rijpma, boerin, is geboren te Sandfirden, gedoopt op 29 november 1772 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ag Ryns), overleden op 25 januari 1848 te Greonterp (Won), begraven te Greonterp. Trijntje werd 75 jaar.

20 Durk Baukes, boer, is geboren te Edens, gedoopt op 2 juli 1754 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus), overleden op 14 maart 1799 te Edens. Durk werd 44 jaar.
Durk trouwt op 19 juni 1790 te Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige
21 Botje Johannes de Boer is geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 18 juli 1765 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Trientien Jans), overleden op 18 januari 1841 te Wommels (Hen). Botje werd 75 jaar.
Botje trouwt in 1805 op 40-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Feike Johannes Yntema, zoon van Johannes Everts Yntema en Antje Feikes. Feike, boer, wonende te Wommels, is geboren te Littersburen, gedoopt op 9 december 1756 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus), overleden op 28 juli 1838 te Wommels (Hen). Feike werd 81 jaar.

22 Rein Pieters Miedema, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Oldeclooster-Hartwerd, gedoopt op 22 december 1764 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Renske Foppes), overleden op 4 april 1844 te Burgwerd (Won), begraven te Burgwerd. Rein werd 79 jaar.
Rein trouwt op 13 november 1803 te Bolsward op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige
23 Tietje Jans Ypma is geboren te Witmarsum, gedoopt op 5 februari 1778 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Fokke Iepes), overleden op 24 maart 1864 te Bolsward, begraven te Burgwerd. Tietje werd 86 jaar.

24 Meye Tjitskes (Rijpkema).
Meye was gehuwd met
25 Hylkje Cornelis.

28 Douwe Egberts is geboren te Joure (Has), gedoopt op 10 januari 1755 te Joure (rk) (doopgetuige was Ike Thises), overleden op 19 februari 1806 te Joure (Has). Douwe werd 51 jaar.
Douwe trouwt op 23 oktober 1775 te Gerecht Haskerland op 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Ymkje Jacobs Visser, dochter van Jacob Ruurds Visser en Maaike Hoytes. Ymkje is geboren rond 1755, overleden in 1787 te Joure (Has). Ymkje werd ongeveer 32 jaar.
Douwe trouwt op 3 januari 1791 te Gerecht Haskerland op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige
29 Elisabeth Mintjes (Lysbet) Pot is geboren rond 1768, overleden op 29 juni 1833 te Haskerland. Elisabeth werd ongeveer 65 jaar.

30 Johannes Thijsses Schaap, wonende te Joure en te Snikzwaag, is geboren te Joure, gedoopt op 4 augustus 1778 te Joure (rk) (doopgetuige was Likle Schaap), overleden op 2 april 1858 te Snikzwaag (Has). Johannes werd 79 jaar.
Johannes trouwt (kerk) op 21 juni 1801 te Joure (rk) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige
31 Trijntje Maria Tjebbes Witteveen is geboren te Akmarijp, gedoopt op 25 maart 1773 te Joure (rk) (doopgetuige was Wintje Knelese), overleden op 29 juni 1841 te Joure (Has), begraven te Westermeer. Trijntje werd 68 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.