Kwartierstaat van Nicolaas Hettinga,
bisschop van Rawalpindi in Pakistan.

1 Nicolaas Jacob Hettinga (Klaas), bisschop, is geboren op 8 juli 1908 te Idzega (Wym), overleden op 26 december 1973 te Rawalpindi (Pakistan), begraven aldaar. Nicolaas werd 65 jaar.

Generatie II (ouders)

2 Jacob Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg, is geboren op 1 januari 1873 te Greonterp (Won), overleden op 6 april 1934 te Leeuwarden, begraven te Blauwhuis (rk). Jacob werd 61 jaar.
Jacob trouwt op 2 mei 1914 te Doniawerstal (huwelijksgetuige waren Johannes Klazes Hettinga en Maria Witteveen) (2) met zijn verre nicht Andrina Maria Witteveen (Anna), dochter van Tjebbe Pieters Witteveen (boer) en Joukjen Everts de Vries. Andrina is geboren op 27 december 1875 te Diemerbrug, overleden op 11 januari 1917 te Idzega (Wym), begraven te St. Nicolaasga (rk). Andrina werd 41 jaar.
Jacob trouwt op 1 mei 1919 te Menaldumadeel (3) met Thecla Jacobus Terwisscha van Scheltinga (Tekela), dochter van Jacobus Titus Terwisscha van Scheltinga (boer) en Anna Taekes Galema (Antje) (boerin). Thecla is geboren op 9 juni 1875 te Tirns (Wym), overleden op 9 januari 1946 te ‘s-Hertogenbosch, begraven te ‘s-Hertogenbosch (rk). Thecla werd 70 jaar.
Thecla was eerder gehuwd (1) op 25 mei 1905 te Menaldumadeel met Maurits Everts Ypma, zoon van Evert Yebs Ypma (gardenier) en Ynskje Sybolts Poelsma. Maurits, boer, wonende te Achlum, is geboren op 29 augustus 1868 te Franeker, overleden op 6 december 1905 te Sopsum-Achlum (Frdl), begraven te Wijtgaard (rk). Maurits werd 37 jaar.
Jacob trouwt op 3 mei 1902 te Workum (1) met
3 Sybrigje Sybrens Dijkstra, boerin, is geboren op 4 februari 1875 te Het Heidenschap-Workum, overleden op 4 juli 1911 te Idzega (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Sybrigje werd 36 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Klaas Jacobs Hettinga, veehouder, wonende te Idzega en te Lytshuizen-Heeg, is geboren op 12 maart 1840 te Greonterp (Won), overleden op 12 mei 1886 te Heeg (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Klaas werd 46 jaar.
Klaas trouwt op 20 mei 1871 te Wonseradeel met
5 Jantje Jacobs de Boer, boerin, is geboren op 24 februari 1850 te Witmarsum (Won), overleden op 11 mei 1911 te Heeg (Wym), begraven te Blauwhuis (rk). Jantje werd 61 jaar.

6 Sybren Sytses Dijkstra, veehouder, wonende te Het Heidenschap-Workum, is geboren op 29 augustus 1844 aldaar, overleden op 30 juni 1928 aldaar, begraven te Workum (rk). Sybren werd 83 jaar.
Sybren trouwt op 7 mei 1870 te Hennaarderadeel met
7 Minke Baukes de Boer, boerin, is geboren op 31 oktober 1847 te Edens (Hen), overleden op 9 april 1928 te Het Heidenschap-Workum, begraven te Workum (rk). Minke werd 80 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Jacob Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Idzega (Wym), gedoopt op 14 juni 1813 te Heeg (rk) (doopgetuige was zijn tante Berber Tjebbes Witteveen), overleden op 5 september 1850 te Greonterp (Won), begraven te Greonterp. Jacob werd 37 jaar.
Jacob trouwt op 3 mei 1834 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op 8 mei 1834 te Blauwhuis (rk) met
9 Andrieske Mevis Brandsma (Anderske), boerin, is geboren te Greonterp (Won), gedoopt op 24 november 1812 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Fokje IJsbrands), overleden op 12 november 1850 te Greonterp (Won), begraven te Greonterp. Andrieske werd 37 jaar.

10 Jacob Gerbens de Boer, veehouder, wonende te Witmarsum, is geboren op 9 oktober 1816 te Witmarsum (Won), overleden op 30 januari 1857 aldaar. Jacob werd 40 jaar.
Jacob trouwt op 5 mei 1849 te Wonseradeel met
11 Hiske Dominicus Tolsma, boerin, wonende te Witmarsum, is geboren op 27 augustus 1824 te Workum, overleden op 14 april 1898 te Witmarsum (Won), begraven te Witmarsum. Hiske werd 73 jaar.
Hiske trouwt op 29 september 1859 te Wonseradeel (2) met Johannes Taekes Hiemstra, zoon van Taeke Sjoerds Hiemstra (veehouder) en Yefke Siebrens van der Meulen. Johannes is geboren op 27 april 1825 te Bolsward, overleden op 13 oktober 1874 te Almenum (Bar), begraven te Witmarsum. Johannes werd 49 jaar.

12 Sytse Jelgers Dijkstra, veehouder, wonende te Workum, is geboren aldaar, gedoopt op 1 april 1812 te Workum (rk) (doopgetuige was Homme Siebrens), overleden op 24 september 1884 te Bolsward. Sytse werd 72 jaar.
Sytse was gehuwd met
13 Marijke Klazes Veltman, boerin, is geboren te Het Heidenschap, gedoopt op 17 september 1812 te Workum (rk) (doopgetuige was Gerritje Westendorp), overleden op 2 maart 1873 te Het Heidenschap-Workum, begraven te Blauwhuis (rk). Marijke werd 60 jaar.

14 Bauke Dirks de Boer, veehouder, wonende te Edens, is geboren aldaar, gedoopt op 3 januari 1798 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Jan Johannis), overleden op 13 december 1866 te Edens (Hen), begraven te Burgwerd. Bauke werd 68 jaar.
Bauke trouwt op 2 november 1827 te Hennaarderadeel met
15 Waltje Reins Miedema, boerin, is geboren te Burgwerd, gedoopt op 13 oktober 1804 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Obbe Reyns), overleden op 28 maart 1879 te Bolsward, begraven te Blauwhuis (rk). Waltje werd 74 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Klaas Reins Hettinga, veehouder, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), gedoopt op 15 juli 1774 te Op de Heide-St. Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), overleden op 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Klaas werd 84 jaar.
Klaas trouwt (kerk) op 18 mei 1800 te Joure (rk) met
17 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), gedoopt op 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), overleden op 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Grietje werd 39 jaar.

18 Mevis Hendriks Brandsma, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Swichum, gedoopt op 27 september 1771 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Mevis Johannes), overleden op 25 maart 1827 te Greonterp (Won). Mevis werd 55 jaar.
Mevis trouwt (kerk) op 19 april 1801 te Blauwhuis (rk) met
19 Trijntje Jarings Rijpma, boerin, is geboren te Sandfirden, gedoopt op 29 november 1772 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ag Ryns), overleden op 25 januari 1848 te Greonterp (Won), begraven te Greonterp. Trijntje werd 75 jaar.

20 Gerben Laurens de Boer, veehouder, wonende te Witmarsum, is geboren te Arum, gedoopt op 10 maart 1764 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Douttie Gerbens), overleden op 10 september 1826 te Witmarsum (Won). Gerben werd 62 jaar.
Gerben trouwt (kerk) op 22 juni 1800 te Bolsward (rk) (1) met Yettje Bontes (Yntema), dochter van Bonte Everts (Yntema) en Murkje Simkes. Yettje is geboren te Schettens, gedoopt op 14 oktober 1772 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Beitske Remmerts), overleden in 1804 te Witmarsum. Yettje werd 32 jaar.
Gerben trouwt (kerk) op 21 september 1806 te Harlingen (rk) (2) met
21 Trijntje Jacobs Adema, boerin, is geboren te Kimswerd, gedoopt op 14 augustus 1779 te Harlingen (rk), overleden op 14 maart 1841 te Witmarsum (Won). Trijntje werd 61 jaar.

22 Dominicus Johannes Tolsma, veehouder, wonende te Workum en te Boer, is geboren te Almenum, gedoopt op 17 juli 1796 te Harlingen (rk) (doopgetuige was Japik Doedis), overleden op 19 mei 1864 te Franeker. Dominicus werd 67 jaar.
Dominicus trouwt op 16 mei 1830 te Workum (2) met Agnes Sipkes Westra (Akke), dochter van Sipke Rientses Westra en Froukje Harings Ruurda. Agnes is geboren te Hitzum, gedoopt op 6 augustus 1798 te Franeker (rk) (doopgetuige waren Hikke Joritsma en Meeke Reens), overleden op 27 mei 1871 te Franeker. Agnes werd 72 jaar.
Dominicus trouwt op 1 juli 1820 te Wonseradeel (1) met
23 Johanna Durks Vallinga (Jantje), boerin, is geboren te Gaast, gedoopt op 30 juli 1795 te Makkum (rk) (doopgetuige was Feikjen Robyns), overleden op 15 maart 1827 te Workum. Johanna werd 31 jaar.

24 Jelger Sietses Dijkstra, landbouwer, wonende te Ferwoude, is geboren te Burgwerd, gedoopt op 25 november 1775 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Sjouke Jetses), overleden op 14 januari 1868 te Ferwoude (Won), begraven te Ferwoude. Jelger werd 92 jaar.
Jelger trouwt (kerk) op 9 mei 1806 te Blauwhuis (rk) met
25 Tjitske Sybrends Reinsma, boerin, is geboren te Ferwoude, gedoopt op 26 juli 1784 te Workum (rk) (doopgetuige was Lieuwkje Hommes), overleden op 5 oktober 1853 te Ferwoude (Won), begraven te Ferwoude. Tjitske werd 69 jaar.

26 Klaas Wiegerts Veldman is geboren in 1779 te Wommels, overleden op 18 september 1850 te Workum. Klaas werd 71 jaar.
Klaas was gehuwd met
27 Sybregje Jelles Bruinsma, boerin, wonende te Workum, is geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 10 oktober 1767 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Harinck Harincks), overleden op 31 maart 1843 te Workum, begraven te Tjerkwerd. Sybregje werd 75 jaar.
Sybregje trouwt op 25 februari 1791 te Tjerkwerd, trouwt (kerk) op 25 februari 1791 te Workum (rk) (1) met Matthias Sjoerds van der Werf, zoon van Sjoerd Douwes (veehouder) en Liskje Sibles. Matthias, boer, wonende te Workum, is geboren te Kubaard, gedoopt op 21 september 1764 te Bolsward (rk St. Martinus), overleden op 15 januari 1805 te Workum. Matthias werd 40 jaar.

28 Durk Baukes, boer, is geboren te Edens, gedoopt op 2 juli 1754 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus), overleden op 14 maart 1799 te Edens. Durk werd 44 jaar.
Durk trouwt op 19 juni 1790 te Wonseradeel met
29 Botje Johannes de Boer, boerin, is geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 18 juli 1765 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Trientien Jans), overleden op 18 januari 1841 te Wommels (Hen). Botje werd 75 jaar.
Botje trouwt in 1805 (2) met Feike Johannes Yntema, zoon van Johannes Everts Yntema en Antje Feikes. Feike, boer, wonende te Wommels, is geboren te Littersburen, gedoopt op 9 december 1756 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Fettie Paulus), overleden op 28 juli 1838 te Wommels (Hen). Feike werd 81 jaar.
Feike was eerder gehuwd (1) op 17 april 1782 te Hennaarderadeel met Marijke Ulbes Wytsma, dochter van Ulbe Simkes Wytsma en Tryntje Huites. Marijke is gedoopt op 27 oktober 1761 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Meurtie Bontes), overleden in maart 1799 te Wommels. Marijke werd 37 jaar.

30 Rein Pieters Miedema, veehouder, wonende te Burgwerd, is geboren te Oldeclooster-Hartwerd, gedoopt op 22 december 1764 te Bolsward (rk St. Martinus) (doopgetuige was Renske Foppes), overleden op 4 april 1844 te Burgwerd (Won), begraven te Burgwerd. Rein werd 79 jaar.
Rein trouwt op 13 november 1803 te Bolsward met
31 Tietje Jans Ypma is geboren te Witmarsum, gedoopt op 5 februari 1778 te Bolsward (rk St. Franciscus) (doopgetuige was Fokke Iepes), overleden op 24 maart 1864 te Bolsward, begraven te Burgwerd. Tietje werd 86 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.