De familie Van Hettinga uit Ostfriesland.

De Hettinga Stichting is zeer geïnteresseerd in de Van Hettinga families en hun verwanten die afkomstig zijn uit Ostfriesland  en daar of elders in Duitsland wonen.

Bekend is dat reeds voor 1700 in de omgeving van Emden families woonden die de familienaam Van Hettinga hadden. We komen deze families tegen in de Ortssippenbücher waarin dopen, huwelijken en overlijdens staan van deze personen.

We zijn op zoek naar nakomelingen van:

1. Folpent Minnen van Hettinga,  in 1729 gehuwd met Eke Erends. 
Bekend is dat een van hun nakomelingen, Cornelius Meenen van Hettinga, in 1860 is gehuwd met  Geeske Gerhardus ter Haar.  Zij hebben een zoon aangenomen die Klaas Gerhardus Brechters van Hettinga genoemd is.
Een broer van Cornelius, Engels Meenen van Hettinga huwde is 1855 met Moederke Dirks Janssen.

Wordt vervolgd.