Kwartierstaat Rein Jacobs Hettinga.

Kinderen:
1 Jacob Piet, Baukje Susanna, Jan Sake, Gatske Geertruida, Sake Saekele, Marijke Agnes, Saekle Jelle, Geertruida Lucia Maria, Geesje Marie †

Generatie II (ouders)

2 Rein Hettinga, groentenboer, grondwerker en boerenarbeider, wonende te Heeg, is geboren op zaterdag 31 maart 1906 te Tirns (Wym), is overleden op woensdag 7 juni 1978 te Sneek, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op maandag 25 april 1938 te Sneek op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige
3 Sophia (Fim) Bosma is geboren op zondag 14 februari 1909 te Walberberg-Bornheim Dld, is overleden op donderdag 15 maart 1990 te Heeg (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 81 jaar.

Generatie III (grootouders)

4 Jacob Reins Hettinga, winkelier en boerenarbeider, wonende te Ylst, te Heeg en te Tirns, is geboren op zondag 12 juli 1874 te Heeg (Wym), is overleden op vrijdag 20 juni 1941 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Hij werd 66 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 9 september 1916 te Wymbritseradeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Marijke Botes Jorritsma, dochter van Bote Jans Jorritsma en Antje Hendriks Mulder. Marijke Botes is geboren op maandag 10 april 1876 te Dronrijp (Men), is overleden op donderdag 26 december 1946 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Zij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 16 mei 1903 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige
5 Gatske Pieters Schaafsma is geboren op vrijdag 27 juli 1877 te Bozum (Baar), is overleden op woensdag 18 februari 1914 te Heeg (Wym), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 36 jaar.

6 Jan Sakes Bosma(n), boerenknecht, wonende te Walberberg-Bornheim Dld, te Sneek en te Irnsum, is geboren op zondag 14 januari 1872 te Irnsum (Rau), is overleden op vrijdag 26 augustus 1960 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Hij werd 88 jaar.
Hij trouwt op donderdag 18 mei 1899 te Rauwerderhem op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige
7 Baukje Saekeles Altenburg is geboren op zaterdag 13 september 1872 te Bozum (Baar), is overleden op dinsdag 18 juni 1957 te Sneek, is begraven te Sneek (rk). Zij werd 84 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Rein Jacobs Hettinga, winkelier, vrachtrijder, werkman, koopman en boerenarbeider, wonende te Heeg, is geboren op zondag 8 december 1844 te Makkum (Won), is overleden op vrijdag 29 april 1921 te Heeg (Wym), is begraven te Workum (rk). Hij werd 76 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 14 mei 1870 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige
9 Attje Gerbens de Boer is geboren op maandag 7 november 1842 te Mirns-Bakhuizen (Gaas), is overleden op zondag 17 november 1907 te Heeg (Wym), is begraven te Workum (rk). Zij werd 65 jaar.

10 Pieter Sybrens Schaafsma, timmermansknecht en arbeider, wonende te Bozum, is geboren op dinsdag 4 augustus 1835 te Oosterwierum (Baar), is overleden op dinsdag 19 september 1911 te Bozum (Baar), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 76 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 18 mei 1867 te Baarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige
11 Geertje Alberts Smits is geboren op zaterdag 17 januari 1846 te Bozum (Baar), is overleden op dinsdag 27 december 1921 te Bozum (Baar), is begraven te Irnsum (rk). Zij werd 75 jaar.

12 Sake Ydes Bosman, veldarbeider en arbeider, wonende te Irnsum, is geboren op dinsdag 28 november 1837 te St.Nicolaasga (Don), is overleden op zondag 15 oktober 1911 te Irnsum (Rau), is begraven te Irnsum (rk). Hij werd 73 jaar.
Hij trouwt op woensdag 5 mei 1869 te Idaarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige
13 Geeske Jans Temming is geboren op dinsdag 20 februari 1838 te Nijega (Hon), is overleden op maandag 15 mei 1916 te Leeuwarden. Zij werd 78 jaar.

14 Saekele Thyses Altenburg, koopman, wonende te Oosterwierum en te Bozum, is geboren op zondag 26 maart 1843 te Oosterwierum (Baar), is overleden op zaterdag 8 september 1917 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum. Hij werd 74 jaar.
Hij trouwt op woensdag 31 mei 1871 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige
15 Sjoukje Sjoukes Jorna is geboren op maandag 7 december 1846 te Wijtgaard (Lwrd), is overleden op vrijdag 13 augustus 1937 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum (rk). Zij werd 90 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Jacob Gerbens Hettinga, schipper en boerenarbeider, wonende te Makkum en te Almenum, is geboren te Ypecolsga (Wym), is gedoopt op maandag 16 september 1811 te Woudsend (rk) (doopgetuige was zijn oom Sikke Reins Hettinga), is overleden op vrijdag 6 juli 1866 te Harlingen. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 15 juli 1854 te Wonseradeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Mietje Mathijs Pieters, dochter van Mathijs Mathijs Pieters en Lieuwkjen Lieuwes Bijlsma. Mietje Mathijs is geboren op donderdag 24 maart 1825 te Makkum (Won), is overleden op zaterdag 22 april 1905 te Harlingen. Zij werd 80 jaar.
Zij was later gehuwd (2) op zaterdag 15 juni 1867 te Barradeel met Klaas Andries Tamboer, zoon van Andries Baukes Tamboer en Grietje Pieters Visser. Klaas Andries is geboren op donderdag 7 juni 1804 te Oosterbierum (Bar), is gedoopt op zondag 15 juli 1804 te Oosterbierum (herv), is overleden op donderdag 18 maart 1880 te Harlingen. Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 6 augustus 1836 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige
17 Aukje Siebolts de Wilde is geboren te Makkum (Won), is gedoopt op donderdag 28 december 1809 te Makkum (rk) (doopgetuige was haar grootvader Hauk Jilderts Jilderts), is overleden op dinsdag 28 juni 1853 te Makkum (Won). Zij werd 43 jaar.

18 Gerben Romkes de Boer, werkman, wonende te Mirns-Bakhuizen, is geboren op dinsdag 12 mei 1812 te Oudega (Hon), is overleden op woensdag 7 januari 1857 te Mirns-Bakhuizen (Gaas). Hij werd 44 jaar.
Hij trouwt op zondag 17 mei 1840 te Hem.Oldephaert op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige
19 Luurtske Berends Nagelhout is geboren te Bakhuizen (Gaas), is gedoopt op zondag 12 augustus 1810 te Bakhuizen (rk), is overleden op woensdag 10 november 1869 te Mirns-Bakhuizen (Gaas). Zij werd 59 jaar.

20 Sybren Pieters Schaafsma is gedoopt op zaterdag 20 april 1793 te Sneek (rk), is overleden op dinsdag 25 november 1879 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum. Hij werd 86 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 6 mei 1826 te Idaarderadeel op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige
21 Gatske Pieters Tevenzon, naaister, is geboren te Warga (Ida), is gedoopt op dinsdag 7 november 1797 te Warga (rk) (doopgetuige was Andries Doedes), is overleden op zondag 24 februari 1889 te Oosterwierum (Baar). Zij werd 91 jaar.

22 Albert Geerts Smidt, arbeider, wonende te Bozum, is geboren te Bozum (Baar), is gedoopt op zaterdag 2 februari 1805 te Oosterwierum (rk) (doopgetuige was Albert Berends Smit), is overleden op maandag 20 november 1871 te Bozum (Baar). Hij werd 66 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 9 juni 1827 te Baarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige
23 Geertje Tjeerds Buma is geboren op zaterdag 9 mei 1807 te Sneek, is gedoopt op zondag 24 mei 1807 te Sneek (herv), is overleden op vrijdag 30 november 1888 te Tirns (Wym). Zij werd 81 jaar.

24 Yde Jelles Bosman, timmerman, wonende te St.Nicolaasga, is geboren te St.Nicolaasga (Don), is gedoopt op dinsdag 10 april 1804 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn oom Yde Gosses van der Heide), is overleden op maandag 22 maart 1886 te St.Nicolaasga (Don). Hij werd 81 jaar.
Hij trouwt op zondag 16 mei 1830 te Lemsterland op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
25 Fenne Sakes Agricola is geboren te St.Nicolaasga (Don), is gedoopt op donderdag 31 maart 1808 te St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was haar tante Jeltje Ydes Agricola), is overleden op woensdag 2 juni 1886 te Doniawerstal. Zij werd 78 jaar.

26 Jan Johannes Temming, boerenarbeider, wonende te Nijega (Hon), is gedoopt op dinsdag 27 maart 1804 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn grootmoeder Grietje Rienks), is overleden op zaterdag 26 mei 1849 te Nijega (Hon). Hij werd 45 jaar.
Hij trouwt op zondag 14 mei 1837 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige
27 Marijke Jans de Lange is geboren op zaterdag 20 juli 1811 te Harich (Gaas), is overleden op zondag 24 juli 1881 te Irnsum (Rau). Zij werd 70 jaar.

28 Thijs Saekeles Altenburg, arbeider, wonende te Oosterwierum, is geboren op donderdag 11 juni 1818 te Mantgum (Baar), is overleden op dinsdag 22 mei 1866 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum. Hij werd 47 jaar.
Hij trouwt op woensdag 27 april 1842 te Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige
29 Maria Catharina Jacobus (Marijke) Kapper is geboren op zondag 14 augustus 1814 te Warga (Ida), is overleden op dinsdag 30 januari 1877 op De Fluessen (Hon), is begraven te Oosterwierum. Zij werd 62 jaar.

30 Sjouke Floris Jorna, winkelier en turfschipper, wonende te Wijtgaard, is geboren te Wijtgaard (Lwrd), is gedoopt op maandag 7 oktober 1805 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was zijn oom Gerben Sjoukes van der Weide), is overleden op dinsdag 23 mei 1871 te Wijtgaard (Lwrd), is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 65 jaar.
Hij trouwt op donderdag 26 mei 1836 te Leeuwarderadeel op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Tjitske Pieters de Faber, dochter van Petrus Johannes (Pieter) de Faber en Minke Tjallings Terpstra. Tjitske Pieters is geboren op zaterdag 8 april 1815 te Wijtgaard (Lwrd), is overleden op zondag 7 maart 1841 te Wijtgaard (Lwrd). Zij werd 25 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 16 juli 1842 te Leeuwarderadeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige
31 Baukje Jilderts Jorna, winkeliersche, is geboren te Poppingawier (Rau), is gedoopt op zondag 17 februari 1811 te Irnsum (rk) (doopgetuige was haar grootmoeder Boukje Jorrits Jorritsma), is overleden op dinsdag 11 november 1873 te Wijtgaard (Lwrd), is begraven te Wijtgaard (rk). Zij werd 62 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 11 mei 1833 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hessel Sybrens Terpstra, zoon van Sybren Klases Terpstra en Pietje Tjebbes Talsma. Hessel Sybrens, koopman, is geboren te Wijtgaard (Lwrd), is gedoopt op maandag 2 juli 1810 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was zijn oom Anne Klases Terpstra), is overleden op zondag 29 juli 1838 te Wirdum (Lwrd), is begraven te Wijtgaard (rk). Hij werd 28 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk opnemen. Uiteraard zijn aanvullingen ook bijzonder welkom. Met dank.