Fietstocht Bolsward 2006.

Inleiding:

De tocht bestaat uit twee delen.
Het eerste deel (10 km) gaat vanuit Bolsward langs de Bolswardertrekvaart naar Burgwerd. Dan via de Sjungadijk naar Hichtum en terug naar Bolsward.
Het tweede deel ( 8 km) gaat van Bolsward naar Laad en Zaad, Nijland en weer terug naar Bolsward.

U vertrekt vanaf hotel-restaurant De Groene Weide aan de Snekerstraat 2. (bij rood kruisje)

kaart

Bolsward

Van 1941 tot 1957 waren Johannes Simmes Veldman (1908-1957) en Geertruida Clazina (Truus) Hettinga (1903-1996) eigenaar van hotel-restaurant De Groene Weide aan de Snekerstraat 2 te Bolsward.
Naast hotel accomodatie beschikt De Groene Weide over zalen voor bruiloften en partijen, cafe en biljartzaal.

U fietst richting centrum, over de Sneekerpoort en de Broerestraat. Links op het plein ligt de Broerekerk die is afgebrand. In 2006 is er een glazen dak op gekomen zodat de ruimte gebruikt kan worden voor uitvoeringen.
U fietst verder en heeft de tijd om het fraaie stadhuis van Bolsward te bewonderen. Mogelijk brengt u nu of later een bezoek aan de expositie binnen.

Bolsward Bolsward

Na het stadhuis gaat u rechtsaf naar de Grote Dijlakker. Tegenover u is de Kleine Dijlakker.

Bolsward

Bolsward

Aan de rechterkant ligt Kleine Dijlakker en hier rentenierden op nr. 16 Mebius Hettinga (1876-1961) en zijn vrouw Geertruida Engwerda (1876-1967).

Links rijdt u langs de H.Franciscuskerk met het naastgelegen Titus Brandsma-museum.
Een kleine tentoonstellingsruimte geeft u een overzicht van het leven van deze priester die in Dachau om het leven kwam.

In hetzelfde pand is ook het Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland ondergebracht.

Beiden zijn en bezoek waard.

Rechtsdoor via de St. Jansstraat komt u in de Franekerstraat (1 km.)

In de Franekerstraat is aan de linkerkant de Begraafplaats van Bolsward gelegen. Hier zijn veel Hettinga’s begraven, vooral op het Katholieke deel. (3) (als U voor het kruisbeeld staat rechts).

Naast het kerkhof aan de Franekerstraat ligt de ‘Monsma state’

Bolsward Bolsward

De ‘state’ werd omstreeks 1709 gebouwd voor Sipke Jansz. Monsma, burgemeester van Bolsward. Een fraai voorbeeld van 18e eeuwse bouwkunst. In latere jaren kreeg het huis een bestemming als boerderij. Thans is er door de bewoner een kleine expositie ingericht met huisraad en landbouwwerktuigen uit vroeger jaren.

Als u even verder rijdt is aan uw rechterkant het Franekereind met een witte paddestoel, met daarop de km-stand van de fietstocht langs de Bolswardertrekvaart naar Burgwerd (2,6 km).

Onderweg kunt U de rit onderbreken door gedichten te lezen die langs de route zijn opgesteld en genieten van het fraaie Friese landschap.

Ongeveer halverwege het fietspad ziet u links de boerderij Groot Grons.

Groot Grons

Als u Burgwerd binnenkomt ziet U direct aan uw linkerhand een boerderij (Trekpad 44)

In deze boerderij woonden Rimmer Annes Hettinga (1861-1938) en Janke Riemers Abma (1863-1933) tussen 1886 en 1891.
Zij kregen hier 4 kinderen, woonden vervolgens ongeveer 10 jaar in Bolsward en emigreerde daarna naar de VS.
Over deze familie heeft U kunnen lezen in de Hettinga-nieuwsbrief nr. 6 (mei 2004). Ook de Hettinga website besteedt bijzondere aandacht aan deze familie die een groot nageslacht heeft in de Verenigde Staten..

Burgwerd

Na ongeveer 100 m. slaat U bij de brug linksaf de Schoolstraat in. (Let op het steile hellinkje !) Na 100 m. ziet U dan aan Uw linkerhand de R.K. Kapel die in 1952 in gebruik is genomen door de Franciscanen van Bolsward.

Burgwerd

De architect van de kapel was Arjen Witteveen (1894-1952) die gehuwd was met Johanna Ida (Hanny) Hettinga (1902-1993). De kapel is nu in gebruik als woonhuis.

De ouders van Arjen Harmens Witteveen, die geboren is op de St. Vitushoeve te Westhem, zijn Harmen Cornelis Witteveen (1854-1900) en Trijntje Jans Hettinga (1862-1942)

U fietst rechtdoor op de Sjungadijk en ziet dan na 200 m. aan uw rechterhand de in 1957 tot kop-hals-romp verbouwde boerderij die nu door de familie Wanders wordt bewoond.

Burgwerd

Deze boerderij werd van 1935 tot 1955 gehuurd door Jarig Klazes Hettinga (1904-1997) en Anna Maria de Vries (1912) van een oom van moederszijde, Pieter Frans Engwerda (1879-1955). Hij had deze boerderij in 1935 gekocht van het Armbestuur van Bolsward. Vanaf 1955 tot 1977 waren Jarig Klazes Hettinga en Anna Maria de Vriesj eigenaar. De laatste 10 jaar van 1967 tot 1977 hadden zij hier een antiekboerderij, de ‘Wielewaal’.

Burgwerd Burgwerd

Een vijftigtal meters verderop, aan de andere kant van de weg ziet U de boerderij die nu bewoond wordt door Frans Hettinga, zoon van Piet Mebius Hettinga.

Deze boerderij is bijna 140 jaar in bezit van dezelfde familie. Klaas Klazes Hettinga (1805-1876) en Akke Mevis Brandsma (1804-1886) kochten deze boerderij met molen in mei 1869.
Hun zoon Jarig Klazes Hettinga (1842-1921) en diens vrouw Johanna Jans Galema (1847-1911) werden er kort daarna boer. Daarna boerden hier hun oudste zoon Klaas Jarig Hettinga (1868-1963) en diens echtgenote Ytje Franzes Engwerda (1877-1972).

Vervolgens bewoonde hun jongste zoon Piet Mebius Hettinga (1916-1993) de boerderij samen met zijn vrouw Susanna Clazina Witteveen (1916-1971). Nu woont er hun jongste zoon Frans (1956). Vader Piet Hettinga en zoon Frans zijn bekende fokkers van het Friese paard.

Aan de gracht rondom de boerderij is nog te zien dat dit de plaats is waar vroeger de oude Ockinga Stins stond. De Ockinga’s waren rijke en invloedrijke personen in Friesland.

Ze bezaten ook de Doniastate (achter de NH-kerk). In die tijd waren het waarschijnlijk geen boerderijen.

U vervolgt uw weg en steekt de snelweg Bolsward-Leeuwarden over en vlak daarna slaat U rechtsaf de Paaldijk in.

De Sjungadijk en Paaldijk waren dijken/ wegen in de Tjaard van Aylva polder die tussen Burgwerd en Wommels is gelegen. Deze polder werd opgericht in 1680 op initiatief van Tiaerdt van Aylva, grietman van Wonseradeel en die van Hennaarderadeel, Edzart van Grovestins. Het land (toen ongeveer 257 ha. dat is 700 pondemaat) overstroomde regelmatig werd daarom bedijkt en met behulp van een windmolen die in de buurt van de boederije Djiplân stond, bewoond door de familie Van der Werf, bemalen. Deze molen is afgebrand in 1959. Maar u kunt de nieuwe molen zien staan in noordelijke richting.

Na ongeveer 400 m. op de Paaldijk ziet u aan uw linkerhand een klein huis.

Dit huis werd bewoond door Douwe Hettinga (1917) en Baukje Harmke Engwerda (1914-1996).

Aan de hoge zendmasten is te zien dat er nu een enthousiast radiozendamateur woont.

Bewoner is Rob Smit
radioroepnaam: PA3GFY

Burgwerd

De boerderij aan de rechter kant van da weg wordt nu bewoond door Wibbo Hettinga (1964), zoon van Sjoerd Hettinga en Tjerkje Rijpkema.

Burgwerd

Voorheen woonden op deze totaal verbouwde boerderij Jacobus Hettinga

(1887-1936) en diens tweede vrouw Veronica Cecila Agatha Visscher en Jozeph Hettinga(1918-2000) gehuwd met Maria Agnes Allegonda Visscher (1910-1995) en daarna hun dochter Henderika Veronica Maria Hettinga (1949), getrouwd met Theodorus Hoogeveen (1949).

De boerderij heette vroeger Andelahuis en was al in 1640eigendom van het St. Antony Gasthuis te Bolsward. Omstreeks 1880 is hij afgebrand geweest.

U rijdt nu terug en steekt weer de weg Bolsward-Leeuwarden over en direct daarna rechts de Schwartzenbergweg op rijden richting Hichtum, Bolsward.

De eerste boerderij rechts (voorheen Veldzicht) nr. 2

Deze boerderij werd van 1942 tot 1946 bewoond door Jouke Sjoerd Galama (1913-1989) en Maria Hettinga (1918-1994) dochter van Mebius Klazes Hettinga en Catherina Bontes Yntema.
Burgwerd

De volgende boerderij links, Klein Grons geheten,

Hichtum
Deze boerderij werd bewoond door Otto Tjebbes Hettinga (1837-1900) en Ytje Jans Ypma (1837-1916) en daarna door Taeke Taekes Popma (1860-1949) en Clasina Fronica Hettinga (1870-1919) dochter van Jarig Klazes Hettinga en Johanna Jans Galema.

In de verte ziet U Groot Grons liggen, waarop families Hollander, van der Werf en Engwerda woonden. We zagen de boerderij ook al vanaf het fietspad naar Burgwerd.

Door het dorp Hichtum rijdt U naar Bolsward. Als U bij de Groene Weide uitkomt kunt U nu een tweede Hettinga-route volgen.

2e Hettinga-route

U fietst de Snekerstraat af richting Nijland. Bij de rotonde slaat U rechtsaf en neemt de kloosterlaan en rijdt onder de snelweg door. Meteen na het viaduct moet U linksaf slaan en de weg Laad en Zaad inslaan. U ziet dan na ongeveer 1 km. een drietal boerderijen.

Laad en Zaad

Op de boerderij die het verst van het fietspad afligt hebben Mebius Nicolaas Hettinga (1876-1961) en zijn vrouw Geertruida Engwerda (1876-1967) geboerd. Zij werden opgevolgd door Nicolaas Jarig (Klaas) Hettinga (1920-2005) en Agatha Jelles Altenburg (1924-1955) en zijn tweede echtgenote Catharina Regina Beentjes (1925). Nu woont er de familie Hoekstra.

U vervolgt daarna het fietspad en komt uit op de weg naar Nijland. U hebt dan 3 km. achter en rug en nog 2 km. te gaan naar Nijland. In de dorpskern aangekomen slaat U bij de herberg linksaf en rijdt het dorp uit.
Over de trije dyken fietst U 4 km. naar Bolsward. Een halve kilometer voor de stad ziet U aan uw rechterhand op de Snekerweg 1, de boerderij geheten Hûske te(r) Let waar Titus Hettinga, zoon van Hans Tjebbes Hettinga (1902-1977) en Theresia Maria Michiels de Boer (1906-1987) met zijn echtgenoot Jetty Jellesma woont.

Bolsward

Deze boerderij werd in 1873 gebouwd door de fam.Strik. In 1920 kochten Michiel de Boer (1876-1946) en Gatske Brandsma (1878-1960), zus van de bekende Prof.Dr.Titus Brandsma de boerderij. Hun twee kinderen trouwden beiden met een Hettinga, nl Jan met Helena Hettinga (1907-1974) en Trees met Hans Hettinga(1902-1977). Hans en Trees woonden vanaf 1955 op deze boerderij.

Daarna bent U na een halve kilometer weer bij de Groene Weide.

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22