Fietstocht Steggerda en omgeving 2013. 

Ongeveer 35 kilometer ! In te korten tot ± 25 km.

ra = rechtsaf / rd = rechtdoor / la = linksaf / ri = richting / kn = knooppunt / m = meter / pa = paddestoel.

Vertrekpunt hotel Hampshire Duivenslaagte 2 te De Bult: bij Steenwijk, grenzend aan natuurgebied De Woldberg en landgoed De Eese.
Vanuit het hotel slaan we bij de uitgang meteen ra, na 500 m bij paddestoel 22018 ra ri Steggerda.

paddenstoel

Bij volgende pa 22095 ra ri Steggerda. Via Eiderberg en het terrein van Fredeshiem bij pa 24589 rd ri Steggerda.

Steenwijk-de Bult Eiderberg 2:Fredeshiem (erf van vrede) is geïnspireerd op het Engelse Quakercentrum Woodbroke en werd in 1929 als het ‘’Friesch Doopsgezind Broederschapshuis Fredeshiem’’ gestart. Het bood onderdak aan velen om tot rust te komen en het geloof te beleven. Tegenwoordig is Fredeshiem aangepast aan de tijd met diverse vakantiehuizen, hotel en diverse andere verblijfsruimtes.

Fredeshiem

Bij T-sprong ra (Baarsweg) en meteen weer links, na ± 200 meteen na “Grote Baars’’ bank ) ra zandpad in.

Groote Baars: genoemd naar het vlakbij gelegen gehucht of boerderij met die naam).
Ook het volgende verhaal doet de ronde:
De Groote baars was een grote eeuwenoude boom in Steenwijkerwold. Hij stond vlakbij een boerderij de ‘de kleine baars’ heette. De boom was een bekende pleisterplek voor levende sprookjesfiguren en al jaren kwamen ze bij elkaar om het wereldse te bespreken. In de loop van die dag gingen ze dan weer tevreden naar huis. Meestal was dat een plek vlak bij ‘de kleine baars.’ In of onder kleine struiken. Op een verdrietige stormachtige dag lag de ‘grote baars’ op één oor. Omgevallen door de storm maar ook van ouderdom. Aan de traditie van het bespreken van het wereldse kwam een einde.

Aan het leven, ook van bomen komt nu eenmaal een eind en zo geschiedde.
Alle levende sprookjes figuren kwamen na maanden van leegte bij elkaar om het verdriet te delen. wat te doen.
Ze spraken af om van het hout een bank te maken.
Dat moest hun nieuwe plek worden.
En zo geschiedde.

bankje Heideveld

Na ± 200 m bij ’t Eeser-heideveld la. 

Hier bevinden zich 4 grafheuvels met informatiebord en bank met daarop de naam Henk Hanema 1931-2010. De grafheuvels zijn van 2850 tot 1100 voor Christus (Late Steentijd en de Bronstijd).

Na 200 m weer la, na ongeveer 100 m zijn we terug bij het verharde fietspad en vervolgen dit (ra ri kn 91).

Bij pa 24149 ra ri Steggerda over betonnen fietspad.

Bij kn 91 ra ri kn 90. 

Bij kn 90 (pa 21727 / Koningin Wilhelminalaan) ra ri kn 92. 

Eventueel kun je –om de route wat in te korten vanaf kn 90 rechtdoor fietsen naar kn 85 en de draad daar weer oppakken.

Bij pa 22681 links aanhouden. De Koningin Wilhelminalaan gaat over in Westvierdeparten. Aan de rechterkant van de weg zien we één van de ingangen van de heerlijkheid de Eese. De Eese

Steggerda Westvierdeparten 11: hier staat een mooie kapel. De kapel stond oorspronkelijk in Willemsoord en werd daar in 1935 -na afbraak van de school- gebouwd. In 1980 werd de kapel gekocht door Rinny Siemonsma die er zijn atelier van maakte. Hij verfraaide het houtsnijwerk en liet er een toren (met eikel = vruchtbaarheid) op bouwen. Toen de 45-jarige kunstschilder Rinny Siemonsma op 22-12-1985 bij een auto-ongeluk om het leven kwam werd de kapel overgenomen door recreatieondernemer Henk Bosma. Rinny was een zoon van de in Greonterp geboren Folkert Siemonsma en ligt samen met zijn ouders op de rk begraafplaats van Steggerda begraven. Op nummer 9 is een koffie en theehuis gevestigd.

kapel

Bij T-sprong met dikke steen linkerweg volgen (Turfhoekweg) ri kn 85 (= pa 17987).

Bij volgende T-sprong rd ri kn 85 (Leemweg).


Steggerda Leemweg 33:
 hier boert Romke Hettinga (1957), daarvoor boerden hier Romke zijn ouders: Rein Hettinga (1918-2010) en Mien Veldman (1919) en de uit Heeg afkomstige grootouders Romke Reins Hettinga 1885-1966 en Jacoba Jacobs de Jong (1892-1989).

Leemweg 33

Bij kn 85 ra en bij T-sprong rd langs het stoommuseum.

Vaartweg: vroeger, voordat de vaart gedempt werd, vervoerde men hier met schepen de zuidelijk van Steggerda gewonnen turf naar de Linde en daarna naar de rest van Nederland. Bij het stoommuseum was vroeger de Stoom-Zuivelfabriek ‘’de Toekomst’’, in 1979 opgegaan in het grotere concern ‘’de Takomst’’ te Wolvega. De zuivelfabriek werd verkocht aan antiekhandelaar Henk Dijkstra die er in 2005 mee stopte. De fabriek werd daarna gesloopt en in 2011 werd het museum geopend met o.a. de door Stork Hengelo gemaakte stoommachine uit 1915. Over de geschiedenis van de zuivelfabriek verscheen in 2011 een door Anne Engwerda geschreven boek. De grote initiator van de zuivelfabriek was Lodewijk Guillaume Verver (1846-1910), zoon van notaris Ids Johannes Verver en Sytske Ysbrands Galema.

zuivelfabriek kerk


Bij T-sprong (Pepergaweg) ra, na 400 m la (Kosterweg, langs protestantse kerk met begraafplaats – er liggen geen Hettinga’s), bij T-sprong la (Buitenweg), na 800 m ra doodlopende weg (behalve voor fietsers) in.

Waar de Hemweg over gaat in fietspad bevindt zich een monument ter gedachtenis aan de kunstenaar Rinny Siemonsma.

Siemonsma bruggetje

Bij de Linde aangekomen la, een eind verder bij dikke steen rd. Links zien we in de verte de kerktoren van Peperga.

De Linde

La bij de dikke steen is ook mogelijk. Om de route heel wat kilometers in te korten, volg dan het Catspolderpad dit voert naar Peperga. Op Spoorlaan 45 in de Blesse is café Langhout (0561-441616) gevestigd, hier kan men terecht voor een eenvoudige consumptie.

steen

We gaan onder de snelweg door. Daarna de spoorweg over. Bij kn 79 (Steenwijkerweg) vóór autoweg la. 

Rechtdoor loopt het fietspad verder langs de mooie Linde, eventueel kun je deze iets langere route ook nemen. Bij kn 77 sla je dan la en fiets je over de Sasweg naar de Nijksweg.)

Blessebrugschans:
 rechts zien we op 200 meter afstand de Schans (Blessebrugschans), eventueel kun je er even heen fietsen. Deze schans maakte in de 80-jarige oorlog (1568-1648) deel uit van de verdedigingslinie die Friesland moest beschermen tegen de Spanjaarden maar gelukkig kwamen de Spanjaarden hier niet ! In 1673 probeerde een nieuwe vijand (Christoph Bernard van Galen, bisschop van Munster, ook wel bekend als Bommen Berend) Friesland in te nemen maar ook dit mislukte, het water was de grote medestander voor de Friezen. Meer hierover is te vinden op de informatieborden bij de schans.

plaatje

Na 170 m ra de weg over en de Nijksweg op.

De Blesse Nijksweg 10+12: hier boerden Rein Gerbens Hettinga (1904-1984) en Catharina Hendriks Meijners (1907-1997), ze kwamen hier in 1967 (door een ruilverkaveling) van de Markerweg 81 te De Blesse. In de woning naast de boerderij heeft zoon Germ (1934-1998) met zijn moeder gewoond, Germ (vertegenwoordiger voor een veevoederfabriek en liefhebber van Friese paarden) is achter in het land in een greppel dood aangetroffen (bij het bruggetje naar het Stroomkanaalpad dat langs de Linde loopt). Zoon Henk (1942) en zijn vrouw Giny ter Schure (1942-2003) woonden aanvankelijk op de boerderij nummer 12 maar woont inmiddels op nummer 10, hij heeft plaats gemaakt voor zijn zoon Johannes en diens vrouw Anita. Het bedrijf telt ongeveer 70 stuks melkvee en 50 stuks kleinvee.

De Blesse
De Blesse

Na ruim 2 km bij T-sprong la de Lagebroekweg volgen en na plaatsnaambord Blesdijke de weg oversteken en la over fietspad ri De Blesse.

De Blesse Markeweg 81
: hier woonden van 1932 tot 1967 eerdergenoemde Rein Gerbens Hettinga (1904-1984) en Catharina Hendriks Meijners (1907-1997), via een ruilverkaveling boerden ze vanaf 1967 aan de Nijksweg 12. Nadat ze de boerderij aan de Markerweg verlaten hadden is er een grote brand geweest, de boerderij is dus niet meer de oorspronkelijke boerderij.

De Blesse

De Blesse Markeweg 32: hier wonen Aukje Mintjes (1951) en Nico Hettinga (1947), zoon van Rein Hettinga en Catharina Meijners. Eerder woonden hier Gradus de Vent en Anna Hettinga. Aan de andere kant bevindt zich op nr. 37 sinds 1990 een kasteel (Olt Stoutenburch) in aanbouw, de gemeente Weststellingwerf heeft er zelfs een bijzondere bouwvergunning voor verleend. Eigenaar is de hier woonachtige Gregorius Halman die in Zwolle een kostuumverhuurbedrijf heeft. Gradus de Vent heeft nog heel wat jaartjes bij zijn buurman stenen gebikt !

De Blesse
Olt Stoutenburch

Bij kruispunt in de Blesse Steenwijkerweg oversteken en la. Bij benzinepomp en kn 81 ra ri Peperga en Steggerda. 

Op Spoorlaan 45 in de Blesse is café Langhout (0561-441616) gevestigd, hier kan men terecht voor een eenvoudige consumptie.

Peperga:
 de naam verwijst naar de vroegere benaming voor ruwe bies, dat in de volksmond “peper” werd genoemd. Dit gewas had een grote betekenis vanwege het veelvuldig gebruik voor bind- en vlechtwerk om stoelen te matten en het vlechten van tassen en manden. Het groeide langs de riviertjes in de omgeving, waaronder de Linde. In oude geschriften wordt de naam geschreven als Peperghoe. “Ghoe” is een oude benaming voor streek of landschap. Hierdoor staat het geheel voor “landschap van biezen” of “biezenstreek”.
De bekendste inwoner die Peperga ooit heeft gehad is Pieter Stuyvesant, ook wel bekend als Pieter Poot vanwege zijn houten been. Hij was de zevende directeur generaal van Nieuw-Nederland, met daarin de grootste plaats Nieuw-Amsterdam. Na zijn bewindvoering werd de stad aan de Engelsen overgedragen en New York genoemd.

Peperga Pepergaweg 24:
 hier wonen Gradus de Vent en Anna Hettinga (1937) die eerder aan de Markeweg 31 te de Blesse woonden, de boerderij waar nu Nico Hettinga woont. Gradus werkte mee aan het kasteel te de Blesse aan de Markerweg nr. 37

Peperga

Steggerda Pepergaweg 45: hier bevindt zich de nieuwe rk begraafplaats van de St. Fredericus parochie (geopend in 1921/1922). De bijbehorende kerk en pastorie zijn van 1921/1922, de architekt is Wolter ter Riele. Enkele interieuronderdelen, waaronder enige heiligenbeelden, de preekstoel, het doopvont en het hoofdaltaar van de oude kerk zijn opnieuw gebruikt in de huidige kerk. Het interieur van de kerk en het beeld van de H. Fredericus werden opnieuw geschilderd in de periode 1976-1981.

begraafplaats Aan de oostzijde van de niet-beschermde begraafplaats ten noorden van de kerk ligt een rijksmonument, een opgeworpen aardhoop met daarop een beeldengroep, een zogeheten Calvarieberg. Een dergelijke beeldengroep is typerend voor een katholieke begraafplaats. De beelden zijn vervaardigd in 1926 door H. Moors te Kevelaer (Duitsland).

De beeldengroep bestaat uit een voetstuk waarop drie afzonderlijke beelden staan: een gekruisigde Christus in het midden en aan weerszijden Maria en Johannes de Evangelist. Het betonnen voetstuk bootst een rotsbodem na en is geleed: het middendeel is hoger dan de zijkanten. In de geleding wordt verder de indruk gewekt dat ieder beeld op een eigen voetstuk staat. De beelden zijn gehouwen in natuursteen (muschelkalk of tufsteensoort) en staan op een sokkel.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Op nr. 47A woont het beheerdersechtpaar Annie Hettinga en Henk Hassing.

Op de begraafplaats komen naast de naam Hettinga veelvuldig namen voor van de families Althof, ten Berge, Bos, Damhuis, Dijkstra, Ensing, Fortuin, Halman, Hassing, van Hoogmoed, van der Linden, Mulder, Schokker, Sloot, van Veen, van der Vegt, de Vent, Vonk, de Vries, Vuist en Westenbroek.

Voorbij de kerk ra ri kn 85 via de Ericaweg. Bij T-sprong ra en meteen links, aan het einde bevindt zich de oude begraafplaats van Steggerda.

Steggerda Overburen 5: de oude rk begraafplaats (1839-1922) aan de Overburen 5 is er nog steeds, er wordt echter niet meer begraven. Het is de oudste nog bestaande rk begraafplaats van Friesland ! In 2003 werd deze verwaarloosde en ietwat vergeten begraafplaats herontdekt en door met name Tjitte Bootsma weer toegankelijk gemaakt.

begraafplaats Zijn zoon Hans woont in de voormalige pastorie die tegen de kerk was aangebouwd. De kerk die er ooit bij hoorde is nog slechts op oude foto’s te zien. De kerk met begraafplaats bevinden zich een eind buiten het dorp Steggerda omdat de katholieke godsdienst hier en daar weer oogluikend werd toegestaan, als het maar niet al te veel op de voorgrond kwam ! Een willekeurig voorbeeld van namen die op deze begraafplaats voorkomen: ten Berge, Fortuin, Gras, Halman, Hamers, Oosterkamp, Vonk en de Vries.

Verder over de Ericaweg. Bij T-sprong ra, daarna rd. Bij kn 85 ra via de Vaartweg naar de Baron van Welderen Rengerslaan. Iets vóór kn 90 zien we rechts:

Willemsoord Hoeve Amsterdam Amsterdamselaan 6:

Hoeve Amsterdam

Hier wonen Piet Landman en Fransien van ‘t Klooster. Eerder boerden Piet zijn ouders hier: Mebius Landman (1915-2000) en Trees Galama (1920-2000). De ouders van Mebius zijn Jan Tjittes Landman en Catharina Hettinga uit Westhem. Vanaf de 19e eeuw is het oorspronkelijke heidelandschap in deze omgeving in cultuur gebracht, er kwam bos en landbouwgrond. Vooral de Maatschappij van Weldadigheid gaf sterke impulsen om de arme grond in cultuur te brengen en hierdoor aan arme mensen uit heel Nederland een bestaansbasis te bieden. In 1818 werden op initiatief van generaal Johannes van den Bosch 3 koloniedorpen gesticht: Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. Van de nog bestaande kolonieboerderijen heeft ‘’Hoeve Amsterdam’’ nog het meest zijn oorspronkelijke langwerpige vorm behouden. Rond 1930 kwamen de meeste bezittingen van koloniedorp Willemsoord in particuliere handen.

Bij kn 90 la ri kn 92. Bij pa 22681 ra de heerlijkheid ‘’de Eese’’ in. 


In bocht rechts aanhouden, om kasteeltje heen en langs monumentale rood geverfde boerderij. 


De Eese:
 landgoed grotendeels gelegen in de Overijsselse gemeente Steenwijkerland en een kleiner deel in Westerveld (Drenthe) en Weststellingwerf (Friesland). De eerste vermelding dateert uit 1241 in de persoon van Bernard van de Eese. Later kwam het landgoed in het bezit van meerdere adellijke geslachten, waaronder van Lintelo en Ripperda. In 1923 kocht Herman van Karnebeek (1874-1942), destijds minister van Buitenlandse zaken (1918-1927) en later Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland (1928-1942), het landgoed en in 1994 werd door de erven een Exploitatiemaatschappij opgericht om het 800 ha grote landgoed (440 ha bos en 360 ha landbouwgrond) te exploiteren. Op het landgoed ligt een oud omgracht slot (1619) en een rode, rietgedekte boerderij met koetshuis.

De Eese

Bij pa 21677 ra ri Steenwijkerwold. 

Voorbij rood-wit hek la. 


Bij kruising rd, fietspad volgen. 


Daarna la naast zandweg. 


Bij paddestoel 24589 la. 


Voorbij Fredeshiem la. 


Bij T-sprong la (pa 22018) en even later zijn we terug bij het Hampshirehotel.

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22