Fietstocht 2003: Heeg – Gaastmeer – Oudega – Heeg.

Deze tocht langs Hettinga bezienswaardigheden aan de route Heeg – Gaastmeer – Oudega – Heeg is gemaakt voor de Hettingadag in mei 2003. Het grootste probleem is geweest het vertalen van de oude adressen naar de huidige. In 1949 kregen alle huizen in Heeg en omgeving een nieuw huisnummer. In 1968 zijn de straatnamen ingevoerd en kregen de huizen weer een nieuw nummer. Aanvullingen of verbeteringen zijn van harte welkom.

kaart

1 ) Heeg De Syl 12

Heeg

Deze route begint bij restaurant Jonas in den Walvis, in Heeg, waar ooit Gerbrich Sikkes (1748-1822) en Gosse Meinderts Palsma (1753-1823) woonden. Op 07-06-1848 wordt dit huis door hun zonen Sikke en Meindert verkocht aan de ongehuwd gebleven zeilmaker IJke Petrus Visser (1823-1888) voor f 1.200,-.

Heeg

Aan de overkant van het water zien we rechts ‘Siet U Selfs’, een heel mooi oud huis met een fraaie dakkapel. De woning is in 1782 gebouwd en daarna bewoond door Anne Wiegers Visser (1718-1787). Links zien we het Hellinghûs, met in de gevel het jaartal 1699 en een wapen van de Palsma’s, en de hellingschuur waarin de familie Palsma en later de familie de Jong boten (o.a. palingaken) bouwden, ook voor buurman Anne Wiegers Visser. Nu woont Pier Piersma er (de skatting 81), de huidige botenbouwer, c.q. restaurateur in het Hellinghûs. Piersma heeft zijn bedrijf nu aan de overkant van het water op It Eilân.

2 ) Harinxmastrjitte 42-44
Gaan we nu in de richting van Gaastmeer dan zien we op nr. 42-44 het latere woonhuis van Gosse en Gerbrich. Sjoerd Tekstra woont er nu.

3 ) Harinxmastrjitte 43 
RK pastorie, nu VVV en postkantoor. Daarnaast de RK kerk (anno 1876)

4 ) Harinxmastrjitte 26
Hier woonde Sjoerd Sikkes Hettinga (1880-1945) en Akke Jelles Dooper (1888-1962) In 1938 was het adres Heeg 97 en in 1949 vond er een omnummering plaats, het werd nr. 193. Tot 12-5-1950 heeft Akke hier gewoond. Later werd dit het Groene Kruisgebouw. Nu woont hier de familie Kees van Eck, voorheen bloemist.

5 ) Harinxmastrjitte 14
De woning, waar Grietje Klazes Hettinga, weduwe van Hendrik Hendriks Bonekamp, in 1919 overleed. Even heeft dit huis aan Bouke Annes Visser toebehoord, maar al vrij snel daarna werd het door de katholieke gemeenschap aangekocht, om als woning te dienen voor het schoolhoofd. Nu woont Brenninkmeijer hier. Achter dit huis staat de Rooms-Katholieke basisschool.

6 ) N.H. Kerk (Haghakerk)
We gaan weer verder en komen langs het kerkhof, rechts om de kerk fietsen is het mooist, waar Hinke Annes Hettinga (1880-1967) en haar man Fopke Hendriks Koerten (1876–1959) begraven liggen. Hinke en Fopke woonden achter dit kerkhof (aan de Tsjerkebuorren, de boerderij in de noord-westhoek is geboortehuis van Fopke, het huis ernaast was hun latere woonhuis) Ook een aantal kinderen van Lolkje Annes Hettinga (1865-1940) en Taede Pieters Grondsma (1869-1938) zijn op het kerkhof begraven.

7 ) Harinxmastrjitte 2 
Tot voor kort zat hier het installatiebedrijf van Jacobus Germanus Hettinga (1928-1983) en IJmkje de Winter (1925) en hun zonen Hielke en Petrus. (Piet)

Vermoedelijk woonden in deze buurt ook Klaas Klazes Hettinga (1833-1905) en Bottje Baukes de Boer (1832-1900), nadat ze boerderij ‘De Tempel’ te Sandfirden hadden verlaten. Het huisnummer was 173 of 179 (slecht leesbaar). Ook diverse kinderen woonden hier, zoals zoon Rein, die van Steenwijkerwold hier tijdelijk komt wonen. Hij vertrekt dan weer naar Zutphen en komt dan via Sint Oedenrode weer naar Heeg, om vervolgens weer naar ’s Hertogenbosch te vertrekken.

Op dit adres woonden later Johanna Petrus Ages (1882-1968), weduwe van Bauke Osinga en 3 zussen Sikkema, van wie Betske Romkes Sikkema (1894-1968) onderwijzeres in Heeg was en in 1953 met de weduwnaar Jisk Wijbrens Attema trouwde.

8 ) Túnstrjitte 13
Ons begevend richting De Burd komen we aan onze rechterhand nog de Túnstrjitte tegen. Hier woonden Rein Hettinga (1906-1978) en Sophia Bosma (1909-1990) .

9 ) De Burd
Op een van de eerste boerderijen buiten Heeg boerden Sjouke Sijbes Huitema (1803-1848) en zijn echtgenote Reinskje Kazes Hettinga (1808-1849). Het was de boerderij van Sjouke zijn ouders. Rein Klazes Hettinga (1801-1885) en Aaltje Folkerts Graafsma (1803-1882) hadden hier een huis met 7 ha land, aangeduid als ‘te Oudega’ sectie Heeg A 882 en volgende. Deze locatie ligt aan de Burd, iets voor de zeilschool van Egon Brenninkmeijer.

10 ) De Burd 3

Bird

Aan onze rechterhand zien we een monumentale boerderij aan de Idzegaaster Poel liggen. Deze gerestaureerde boerderij wordt nu als recreatieve woning gebruikt. Ooit was hier boer : Klaas Jacobs Hettinga (1840-1886) en Jantje Jacobs de Boer (1850-1911), daarna Jacob Klazes Hettinga (1873-1934), gehuwd met a ) Sijbrigje Sijbrens Dijkstra (1875-1911) b ) Andrina Maria Tjebbes Witteveen ( 1875-1917) en c ) Tekela Jacobs Terwisscha van Scheltinga (1875-1946) Ook Dominicus Ketelaar (1941) en Thecla Galama (1943), dochter van Haije Galama en Minke Hettinga hebben hier geboerd. Nicolaas Hettinga (1908-1973), bisschop in Pakistan, en zus Minke zijn hier geboren.

11 ) De Burd 4
Aan de andere kant van de weg staat de nieuwbouwboerderij van Dominicus Ketelaar (1941) en Thecla Galama (1943); zij kwamen hier te wonen nadat zij de vorige boerderij (De Burd 3) hadden verlaten. Inmiddels wonen ze in een burgerwoning in Heeg.

Bird

12 ) De Burd 1

Iets verderop aan de rechter kant van de weg. Dit is de boerderij waar Sikke Jacobs Hettinga (1844-1930) en Pietje Sjoerds Brattinga (1852-1927) geboerd hebben.

Eerder woonden hier Klaas Reins Hettinga (1774-1858) en Grietje Tjebbes Witteveen (1776-1815). Dirk Jacobs Galama en Grietje Sikkes Hettinga verkochten de boerderij aan het bisdom Groningen. Vanaf 1942 woonden hier Sjouke Hijlkema (1890-1982) en Ans Ketelaar (1895-1979) Van 1955 tot 1960 Herman Miedema (1927) en Hedwig Galama (1926-1977), dochter van Dirk Jacobs Galama en Grietje Sikkes Hettinga. Daarna kwamen hier haar zus Francisca Galama (1934) en Bauke Rijpma (1935), die de boerderij terugkochten van het bisdom.

Een aantal jaren geleden werden ze opgevolgd door hun zoon Herman Rijpma en Cilia Miedema. In de gevel van deze boerderij vinden we nog een gedenksteen met de tekst: De eerste steen gelegd door J.Z. Hettinga 12 juli 1884. J.Z. Hettinga is hun zoon Jacob Sikkes (1876-1933)De streek heet hier ‘de Bratten ’, waar de familie Brattinga, die op nr. 3 woonde, zijn naam aan te danken heeft.

Namle Willems Asma (1824-1897) en Grietje Sjoukes Huitema (1830-1867), dochter van Sjouke Sijbes Huitema en Reinskje Klazes Hettinga, woonden hier denk ik ook in de buurt, ze hadden een rond 1865 nieuw gebouwde boerderij en bezaten land dat vroeger van Klaas Reins Hettinga was en ze hadden ook nog land van diens overbuurman Sjoerd Sijbolts Brattinga.

Bij de volgende T-sprong, nabij het bord Gaastmeer kun je richting Oudega kiezen om eerder terug te zijn. Kies dan nummer 15. Je mist dan wel de mogelijkheid even in Gaastmeer op een terrasje te gaan zitten. Kies je de volledige route, dan gaan we nu naar Gaastmeer.

13 ) Gaastmeer Jan Jelle Hofstrjitte 29

Gaastmeer Gaastmeer

Voor de brug in Gaastmeer gaan we linksaf de Jelle Hofstrjitte in. De boerderij op nr. 29 is sinds 1800 familiebezit, toen woonde Cornelis Johannes Zwaga en Riemkje Willems hier (Gaastmeer 10). Via dochter Wijntje Cornelis Zwaga, getrouwd met Hendrik Antoon Bonekamp, komt de boerderij in de familie Bonekamp terecht, want later woonde hier haar zoon Hendrik Hendriks Bonekamp (1827-1905) en Grietje Klazes Hettinga (1831-1919). Daarna woonde Johannes Cornelis Hendriks Bonekamp (1855-1927) en Aukje Cornelis Witteveen (1858-1937) op deze boerderij. Na hun hebben Cornelis Johannes Bonekamp (1887-1938) en Akke Jelles Dooper (1888-1962) er gewoond. Akke Dooper trouwde later met Sjoerd Sikkes Hettinga (1880-1945) Na het overlijden van Cornelis in 1938 kwam Cornelis Agricola (1887-1973) en Agatha Siemonsma (1891-1984) er wonen. Dit heeft slechts 2 jaar geduurd, want op 22-5-1940 komen Pieter Lammerts Hijlkema (1898-1982) en Veronica Johanna Johannes Bonekamp (1897-1961) op de boerderij. Ze ruilden hun boerderij Eesterga 9 met Cornelis Agricola. Eerst was het adres Gaastmeer 10, in 1949 werd dit nr.15. Hun opvolgers waren Maurits Flapper (1923) en Augustina Johanna Hijlkema (1927)

Momenteel wonen Domien Flapper en Teatske de Jong op deze boerderij. Ze hebben een EKO-licentie, hetgeen inhoud dat ze gecontroleerd biologisch bezig zijn. Daarnaast is er sinds de jaren ’60 een camping aan de boerderij verbonden. Een herinneringssteen is nog in de muur aanwezig. Op deze steen staan drie groene klavers en de tekst: H. Bonekamp, G. Hettinga 1888 .

14 ) Gaastmeer Fiskerbuorren
(onverharde weg bij nr 13 volgen, de rimboe in! ) 

Hier woonde Jacob Hendriks Bonekamp (1864-1947), zoon van Hendrik Hendriks Bonekamp en Grietje Klazes Hettinga, gehuwd met Froukje Meinzes Rijpkema (1864-1941). Vanaf 1908 woont hier de familie van der Goot. Een in 1860 gemetselde herdenkingssteen herinnert ons aan de moeder van Hendrik Hendriks Bonekamp: Wijntje Cornelis Zwaga.

Nu gaan we richting Oudega, via de Wieldyk en Feandyk. Sandfirden slaan we over, hoewel er te Sandfirden Hettinga’s gewoond hebben, maar dit betreft dan de Sandfirderrijp, een streek ten noorden van Sandfirden, aan de andere kant van de Oudegaster Brekken. Ook in het huidige Idzega hebben Hettinga’s gewoond, maar ik weet niet nog niet waar, dus slaan we Idzega ook over, alleen wil ik nog vermelden dat op het kruispunt Feandyk en Klokhusdyk Rein Klazes Hettinga (1801-1885) en Aaltje Folkerts Graafsma (1803-1882) in 1868 een boerderij hadden, afkomstig van Rein zijn vader. Waarschijnlijk hebben ze eerst hier gewoond en later op De Wearen 18/20 (nummer 17).

15 ) Oudega Tsjerkewei 1

Oudega

Voor de brug in Oudega zien we aan onze rechterhand een grote boerderij, de Oneïdis Sate. Hier woonde van 1916 tot 1931 Jacobus Douwes Hettinga (1887-1936) met zijn eerste echtgenote Catharina Jozefs Siemonsma (1889-1926). In 1922 brandde de watermolen af. In 1926 trof de nieuw gebouwde molen hetzelfde lot. Na Jacobus kwam de familie Stegenga op deze boerderij en een nazaat woont er nu nog steeds.

Op dit punt is het mogelijk over te stappen op een andere Hettinga route, die van Blauwhuis-Westhem-Oudega-Greonterp. Ga dan na de brug links, door het dorp Oudega en ga iets voor het spoor linksaf het fietspad langs de Oudegaaster Brekken richting Nijhuizum. Om deze route te vervolgen gaan we na de brug rechts.

16 ) Oudega Hagenadyk 11 
Hier woonde Sjoerdtje Sijbrens Hettinga (1879-1955), weduwe van Jan Egberts Reitsma (1862-1937) met haar dochter Thomaske Reitsma. Het was toen een dubbele woning. Later woonde hier de handwerkonderwijzeres Wietske Verloop. Sjoerdtje en Jan liggen begraven op de begraafplaats aan de Hagenadyk te Oudega.

17 ) Oudega De Wearen 18/20 
Hier zou Rein Klazes Hettinga (1801-1885) en Aaltje Folkerts Graafsma (1803-1882) gewoond kunnen hebben, helemaal zeker ben ik er nog niet van. Later woonde hier dan Grietje Reins Hettinga (1833-1903), weduwe van Gorrit Douwes Obbema (1829-1869) Nu is hier hoveniersbedrijf Hoekstra gevestigd. Ook moet hier ergens een Hettinga boerderij afgebrand zijn, waarschijnlijk van een M. Hettinga (rooms-katholiek)

18 ) Oudega Rigedyk 13 

Ooit woonden hier de ongehuwde broers en zussen Huitema.

In 1902 kwam de boerderij in handen van de RK kerk van Heeg. Vanaf 1902 huurde Sjoerd Jellesma (1847-1919) en zijn vrouw Pietje Pot (1852-1936) de boerderij. In 1939 was er boelgoed, en kocht Johannes Klazes Hettinga (1877-1951) de boerderij. Het adres was toen Idzega 25. De nieuwe bewoners werden Nicolaas Jozeph de Jong ( 1909-1971) en oomzegger Jetske Reinskje Ypma (1906-1994). Die bleven hier tot 13-5-1946 en vertrokken toen naar Lytshuzen

5. Na hun kwam Assuerus Ypma en Cecila Ketelaar op deze boerderij. Idzega 25 werd in 1949 Idzega 23 .

Nu woont hun zoon Yep Ypma en Hanny de Boer er. Ook Rigedyk 15 behoorde aan deze Huitema’s. Hier woonden later o.a. Witteveen’s.

19 ) Lytshuzen 2 
Hier woonde vanaf 1934 Hendrik Jozefs Witteveen (1895-1968) en Johanna Regina Maria van der Weide (1903-1991), toen Heeg 335. In 1949 werd het Heeg 362. Ze woonden hier tot 12 mei 1962, waarna hun zoon Jozeph (1929) en Akke Altenburg (1931) er tot ongeveer 1975 boerden. Hun dochter Veronica trouwde met Tjebbe Hettinga en dochter Oeke trouwde met Theodulus Hettinga. Zoon Cornelis Witteveen heeft veel belangstelling voor de Hettinga’s.

Nu woont hier de familie Kruis. Ze boeren biologisch. Eigenaar is Staatsbosbeheer.

20 ) Lytshuzen 5

Lytshuzen

Hier woonde Klaas Jacobs Hettinga (1840-1886) en Jantje Jacobs de Boer (1850-1911) en hun kinderen. Twee kinderen, Johannes Klazes Hettinga (1877-1951) en Andrieske Klazes Hettinga (1879-1952), hebben de boerderij voortgezet. Tot 1949 was het adres Heeg 338. Op13-5-1946 kwamen Nicolaas Jozeph de Jong ( 1909-1971) en Jetske Reinskje Ypma, (1906-1994) dochter van Fokke Maurits Ypma en Hiske Klazes Hettinga op deze boerderij. In 1949 werd het adres Heeg 366, in 1964 gingen ze in een nieuw gebouwd huis aan de overkant van de weg wonen, Heeg 359a, en dat adres veranderde in 1968 in Lytshuzen 8. Zoon Piet Tjitte de Jong en Thea Lenes wonen nu op Lytshuzen 5, alleen de boerderij is een aantal jaren geleden afgebroken. Een nieuw huis is er voor in de plaats gekomen.

21 ) Lytshuzen 12 
Hier woonde vanaf 1901 Hendrik Hielkes Portiek (1876-1964) en Luurtske Reins Hettinga (1876-1953). Het huisnr. was toen 339a of 368 en vanaf 1949 nr. 358. Ook Luurtske haar zus Aukje Reins Hettinga (1878-1950) woonde tijdelijk bij hun in, komende van Witmarsum en weer vertrekkende naar Bolsward. Later woonde hier Siebren Hettinga (1914-2001) en Lucia Hijlkema (1918-2000). Ook hun dochter Frida, gehuwd met Cor Rijpma, heeft hier enige tijd gewoond.

22 ) Lytshuzen 16 
Ooit woonde hier Romke Reins Hettinga (1885-1966) en Jacoba Jacobs de Jong (1892-1989). Ik denk van 1920 tot 1924, daarna vertrokken ze naar Weststellingwerf.
Nu woont Klaas Teerenstra er, vroeger waren het 2 of 3 huizen.

23 ) Lytshuzen 20

Lytshuzen

Rond 1930 Heeg nr. 346, later nr. 354. Hier woonde Mebius Klazes Hettinga (1884-1955) en Catharina Bontes Yntema (1890-1954) De boerderij werd op 21-09-1910 gekocht door de weduwe Jantje Jacobs de Boer, de moeder van Mebius Hettinga. De verkopers waren Sippe Sippes Visser (1868-1930), die net weduwnaar was van Trijntje Arjens van Sluis (1865-1910) en Hessel Pieters Wesselius (1839-1922), met zijn echtgenote Brechtje Wattes van der Velde. De boer was Popke Wigles de Hoop (1840-1909), echtgenoot van Trijntje Wiersma (1851), die na het overlijden van haar man, nog even doorging samen met Hijlke en Klaas Wiersma, waarna Trijntje naar Bolsward vertrok. Er bevinden zich 2 gedenkstenen in de gevel:
1) Gebouwd – de eerste steen gelegd door T.F.Buma 13-4-1860, vermoedelijk is dit Trijntje Feikes Buma. 2 ) Herbouwd – de eerste steen gelegd door T.A. van Sluis 13-7-1906. Dit zal bovenstaande Trijntje Arjens van Sluis zijn.

Buma van Sluis

Toen Mebius en Catharina in 1930 naar Mijdrecht vertrokken, werd de boerderij tot 1933 verhuurd aan Cornelis Dirks van der Zweep en Botje Sipkes van der Meer. Daarna heeft Klaas Jansma er tot 1946 gewoond, waarna Jouke Galama (1913-1989) en Maria Hettinga (1918-1994), dochter van Mebius en Catharina er woonden. Nu woont hun zoon Bartholomeus (Mewis) er. Samen met broer Haije Galama boerde hij er tot enkele jaren geleden. Haije woont op nr. 22

24 ) Lytshuzen 19

Lytshuzen

Hier woonde a) Sijbolt Jacobs Hettinga (1848-1909) en Hotske Sijbrens Graafsma (1831-1913), weduwe van Wijbe Pieters Bleeker (1816-1872) b) Jan Wijbes Bleeker (1866-1942) en Gerbrig Tjerks Boersma (1873-1945) c) Sijbolt Reins Hettinga (1880-1963) en Sijke Barts Brandenburg (1889-1926). Johanna Harmens Bosma (1902-1975) kwam hier in november 1928 en trouwde 4-5-1929 met Sijbolt. Het was toen Heeg nr. 356. Nu woont hier Lies Brenninkmeijer-Lelieveld. Sijbolt en Johanna vertrokken in 1931 naar Heeg 292 = de Skatting 69.
Iets vóór nr. 19, de huizen die daar indertijd in een steeg stonden zijn inmiddels ook verdwenen, woonde op Heeg nr. 349 Rein Jacobs Hettinga (1844-1921) en Attje Gerbens de Boer (1842-1907) samen met o.a. hun dochter Aukje en die haar zoon Johannes Hettinga, later van der Meer. Aukje en haar zoon vertrekken van hier naar Oudemirdum. Rein vertrekt naar Westhem en in het huis komen dan Wijbe Aukes van der Weide (1893-1965) en Antje Abeles Brattinga (1896-1995)

25 ) Lytshuzen naast nr. 19 
Het huis is er niet meer, maar van ongeveer 1913 tot 1935 woonde op het toenmalige nr. 359 Jacob Reins Hettinga (1874-1941), gehuwd met 1) Gatske Pieters Schaafsma (1877-1914) en 2) Marijke Botes Jorritsma (1876-1946). Ook Aukje Reins Hettinga (1878-1950), zus van Jacob, en later getrouwd met Jan Klazes van der Meer (1874-1948) heeft hier enige tijd gewoond, waarschijnlijk nadat Gatske Pieters Schaafsma was overleden. Ze kwam van Bolsward en vertrok enige tijd later weer naar Bolsward. In deze kruidenierswinkel woonden later Gerrit Mulder en als laatste Jan de Boer. Vóór Jacob Reins woonde hier Pieter de Boer (1873-1950) en Jantje Gras (1868-1967). Zij vertrokken rond 1912 naar Duitsland.

26 ) Lytshuzen 25

Lytshuzen

Hier woonden rond 1900 op nr. 362 Taede Pieters Grondsma (1869-1938) en Lolkje Annes Hettinga (1865-1940). Van 1968 tot 1984 woonden hier Rein Hettinga (1910-1984) en Geltje Lukkes (1913-1994), géén familie van Lolkje. Rein had als zoon van Sijbolt Hettinga en Sijke Brandenburg zijn jeugd hier doorgebracht. Het grootste deel van zijn leven woonde Rein in Duitsland, waar nu zijn kinderen nog steeds wonen.

27 ) Lytshuzen 33 
Op de boerderij bij de rotonde, vroeger Heeg nr. 366, waar nu Broer Visser boer is, en daarvoor Jeremias van der Bank en diens ouders Pieter van der Bank en Arendtje Gras, bracht Pietje Rimmers de Vries (1837-1908), gehuwd met Anne Pieters Hettinga (1833-1901), haar jeugd door. Haar ouders Rimmer Sibles de Vries en Sipkje Jelles Zoethout oefenden er het boerenbedrijf uit, evenals haar grootouders Jelle Haijes Zoethout (verdronken in 1814) en Pietje Sipkes, die later met Ente Taekes Schuurmans trouwde. In 1862 verkopen de erfgenamen, waaronder Anne Pieters Hettinga, de weilanden en boerderij, ‘staande en gelegen aan de vereeniging der beide kunstwegen in de nabijheid van het dorp Heeg’ voor f 46.506,62 . Het grootste gedeelte, waaronder de boerderij, wordt gekocht door Taeke van Popta, boer te Ylst. De nieuwe ‘kunstweg’ van Oudega tot de rotonde was toen net aangelegd.

28 ) Lytshuzen 35 
We komen er net niet langs, maar bij de rotonde naar Heeg zien we richting Hommerts aan de linkerkant van de weg de boerderij, waar Akke Klazes Hettinga (1870-1964) en Sjoerd Dirks van der Werf (1867-1938) hebben gewoond. Hun zoon Nicolaas Sjoerds van der Werf (1895-1959), getrouwd met Jetske Sijbolts Zeinstra (1893-1954) en Hiske Theodorus Ferwerda (1895-1985), woonde er van 1917 tot 1955. Het adres was in 1917 Heeg 367 en veranderde in 1949 in nr. 389. Na hun kwam Dirk Jan van der Tol (1931) en Geeske Hijlkema (1931-1990) er wonen. Nu woont Cees van der Tol er. Voordat Akke en Sjoerd hier kwamen, woonden hier:
a) Johannes Visser en Wijpkje Vellinga b) Sjouke Altena en Jantje de Blaauw c) Sijbrandus Ligthart en Jetske Pieters Yntema.
Verderop, vlakbij de brug over de Wymerts in Osingahuizen, waren ook diverse familieleden woonachtig, ik noem:
1) Jurjen Jelles Nauta en Trijntje Harings Hettinga 2) Thewis Harings Hettinga en Jacobje Pieters Tromp 3) Gerben Gaukes Hogeboom en Geertje Taekes van der Pol. 4) Jacob Reins Hettinga (1874-1941), gehuwd met Gatske Pieters Schaafsma (1877-1914), ze woonden Heeg nr. 398, het huidige Osingahuizen nr. 32, waar Tjeerd Haarsma en Lucie Landman wonen. Hun dochter Geertje werd er geboren. Jacob en Gatske vertrokken van hier naar Tirns en kwamen later terug naar Lytshuzen naast nr. 19.

29 ) Heeg De Skatting 29 
Hier woonde Hielke Hettinga (1900-1967), gehuwd met 1) Akke Haarsma (1905-1931) en 2) Anna Vos (1905-1969) Ze hadden hier hun installatiebedrijf en electrowinkel. Aanvankelijk was het adres Heeg 317, in 1949 vond een omnummering plaats en werd het nr. 328. Tot juni 1958 woonden ze hier, en vertrokken toen naar Heeg nr. 261. In maart 1962 kwamen ze weer terug op nr. 328 en bleven hier hun verdere leven wonen. In november werd het adres gewijzigd in De Skatting 29. Zoon Jacobus Germanus Hettinga (1928-1983) en IJmkje de Winter (1925) hebben hier ook gewoond. Nu wonen hier Theo Potma (1949) en Eeuwkje Hettinga (1949), dochter van Rimmer Hettinga en Jannigjen van der Kooij.

30 ) Heeg De Skatting 69
Hier woonde Sijbolt Reins Hettinga (1880-1963) en Johanna Harmens Bosma (1902-1975) van 1931 tot 1958, eerst nr. 292 en in 1949 nr. 308 en nu de Skatting 69. Teatske Tekstra, weduwe van Anton de Jong, woont er nu.

31 ) Heeg Koaldyk 11 
Nu gaan we linksaf via de Koaldyk terug naar het It Heechhûs. Op nr. 11 zien we de voordeelmarkt van Gerritsma, ooit van Herman Gerritsma (1911-1967) en Agatha Hettinga (1916-1995), verder uitgebouwd door de kinderen Nicolaas (1947), Cecilia (1948) en Siebe (1950-1973) Vanaf 1948 was hun adres Heeg 285, in 1949 werd het nr. 302 en in 1968 Koaldyk 11.

Opmerking achteraf:

Deze route langs Hettinga bezienswaardigheden, gelegen aan de route Heeg-Gaastmeer-Oudega-Heeg, is gemaakt voor de Hettinga dag op 17-05-2003. Mijn grootste probleem was het vertalen van oude adressen naar actuele adressen. In 1949 kregen alle huizen in Heeg en omgeving een nieuw huisnummer. In 1968 werden straatnamen in Heeg ingevoerd en kregen de huizen wederom een nieuw nummer. Er zijn daarom ongetwijfeld nog onjuistheden en geheel volledig zal ik ook niet zijn. Daarom vraag ik iedereen die een aanvulling of verbetering heeft, ze aan mij door te geven, zodat we er bij een volgende keer rekening mee kunnen houden.

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22