Hettinga Fietstocht Langweer 2012. 

Ongeveer 35 kilometer.
ra = rechtsaf/ rd = rechtdoor/ la = linksaf/ ri = richting/ kn = knooppunt.

Advies vooraf: neem eten en drinken voor onderweg mee want het aantal winkels en terrassen is tijdens deze fietstocht niet al te ruim aanwezig !

Langweer: We starten bij Brasserie Anders (Langweer Buorren 20) van Auke Johannes Sonsma, zoon van Johannes Auke Sonsma en kleinzoon van Auke Johannes Sonsma (1918-1974) en Agatha Negenman (1918-1997). Een zus van deze Auke Johannes Sonsma, Wilhelmina Juliana Sonsma, trouwde in 1945 met Grietinus Tjebbe Asma, zoon van Sjouke Asma en Minke Klazes Hettinga.

Langweer Brasserie Anders

Vanuit de Brasserie ri de kerk, bij kerk la ri Scharsterbrug / Sint Nicolaasga. 

De kerk en begraafplaats van Langweer: zowel in de kerk als buiten de kerk zijn veel Hettinga’s begraven, o.a. de familie van Marten Everts Hettinga. Diverse stenen zijn nog aanwezig. In de kerk liggen nog stenen van de adellijke familie Hettinga.Leuk weetje: op de kerktoren bevindt zich een zwaan ipv de gebruikelijke haan. In het wapen van Langweer bevinden zich ook drie zwanen en ook het Langweerder skûtsje heeft de zwaan in het zeil.

Langweer Langweer

We komen langs een crossbaan, golfbaan en het Vegilinbos, alles rechts van de weg. Links is het bungalowpark Eysinga-state. Cees Eysinga (ooit kamerheer van Koningin Juliana en Beatrix maar ook dominee in o.a. Aalzum/Wetzens en Uitwellingerga) en zijn echtgenote Maria van Harinxma thoe Slooten wonen op Eysingastate (Huis ter Heide nr. 1).

Eysingastate

Na ongeveer 4 km bij T-sprong la ri kn 55 en na 100 m weg oversteken en over fietspad ri Scharsterbrug (Oude trambaan). Na 200 m la ri kn 57 / 83.

Iets verderop zien we rechts in de verte de wijn- en kaasboerderij De Heidepleats.

Op de Heide

Scharsterbrug Scharren 41 (vroeger Oldeouwer 53) hier woonden Pieter Tjittes de Jong (1884-1977) en Aukje Klazes Galama (1882-1961), de ouders van Johannes Tjitte Stephanus de Jong die in 1941 trouwde met Johanna Clazina Hettinga en in 1948 naar Amerika emigreerde. Op een gedenksteen staat: Gebouwd in 1910.

Scharsterbrug Scharsterbrug

Scharsterbrug Scharren 35: (vroeger Oldeouwer, na de 2e wereldoorlog veranderde Oldeouwer in Scharsterbrug) hier is de boerderij waar Nicolaas Joachum Hettinga en Baukje Agricola boerden. Nu zijn Herman Hettinga en Fien de With hier boer en boerin, samen met hun jongste zoon Sjoerd.
Herman zijn grootouders Nicolaas Hettinga (1889-1954) en Pietje Witteveen (1890-1945) waren de eerste Hettinga bewoners op deze nieuw gebouwde boerderij, indertijd Oldeouwer 49. Op een steen in de muur staat: N. N. Hettinga 21 november 1923. Ze boerden eerder op een boerderij aan de overkant van de weg (het huidige Scharren 24), de boerderij die er nu staat is er later gebouwd.

Scharsterbrug Scharsterbrug

Scharsterbrug Hollandiastraat 1: vóór Scharsterbrug gaan we na de picknicktafel links van het fietspad  la het sintelpad op , 1e boerderij (Hollandiastraat 1) is een Hettingaboerderij van weleer, hier woont sinds 1967 Huite Epkes Zonderland. Op een steen in de muur staat: De eerste steen gelegd door J.M. Rijpkema 1859 Bij herbouw door J.H. Hettinga Kz 1902. J. M. Rijpkema staat voor Jochum Meinzes Rijpkema, J.H. Hettinga voor Jochum Hermanus Klazes Hettinga. Jochum schijnt met lucifers gespeeld te hebben waardoor de boerderij in 1902 afbrandde. De ongehuwde Jochum Hettinga woonde hier met zijn zus Boudina Hettinga, na verkoop van de boerderij aan Huite Zonderland verhuisden ze naar de Kerkstraat in Sint Nicolaasga. De boerderij waar nu de vroegere veearts Geert Benedictus woont (Elias Annes Borgerstraat 13 te Joure) was ook in eigendom bij Jochum, zijn zwager Lieuwe Jans Mulder en zus Clasina Hettinga woonden er tot 1975.
Jochum zijn ouders Klaas Klazes Hettinga (1857-1915) en Elisabeth Meinzes Rijpkema (1862-1937) zullen hier rond het jaar 1900 zijn komen wonen, ze kwamen van Sandfirderryp.

Scharsterbrug Scharsterbrug

Scharsterbrug Hollandiastraat 3:Op de naastgelegen boerderij (Hollandiastraat 3) was Jacob Hendriks Bonekamp (echtgenoot van Froukje Meinzes Rijpkema) boer. Daarna hun zoon Johannes Cornelis Hendrik Bonekamp die met Johanna Galema getrouwd was. Hun dochter Vera trouwde in 1969 met Eduard Hettinga.

In Scharsterbrug aangekomen gaan we bij picknicktafel la ri brug.
Vóór de brug op Hollandiastraat nr. 50 zit het verpakkingsbedrijf van Eddy Hettinga.

Scharsterbrug

Voorbij de brug, bij kn 83 gaan we ra het fietspad langs het water de Skarsterrien op, ri kn 81. Dit water verbindt het Tjeukemeer met de Langweerder Wielen.

Links, Hollandiastraat nr. 68, wonen Titus van der Werf en Lisette Ketelaar (dochter van Jitte Ketelaar en Elizabeth Hettinga).

We gaan onder de snelweg A6 door en bij kn 81 bruggetje over ri kn 80.

Links en rechts bij bos ligt het land wat hoger, hier was vroeger de vuilstortplaats.

Na de Minne Wietsma Leane (boer 1972-2009) drukke weg oversteken en meteen ra. Bij kn 80 rd voorbij droppingsveld rd wit bruggetje over. Bij kn 82 rd. Bospad in, na 200 m la grintpad op. Daarna la kn 89 volgen. Bij ANWB wegwijzer nr. 63643 ra kerkhoflaan op, langs de begraafplaats van Sint Johannesga. 

St. Johannesga

Hier liggen o.a. Wolter Jetten (1888-1970) en Jantje de Vries (1888-1940) begraven. Wolter was ook getrouwd met Akke Krikke, dochter van Jacob Krikke en Korneliske Hettinga (1902-1990).

Bij T-sprong in Sint Johannesga la, de weg heet hier ‘’Streek’’.

Aan de rechterkant van de weg ligt de fabriek van de bekende Ketellapper (ontbijt)koek, links de iets minder bekende van Dijk roggebroodfabriek.

St. Johannesga St. Johannesga

Bij kn 91 rd en op het einde van de ‘’Streek’’ (bij T-sprong) gaan we bij kn 92 la en volgen we het fietspad ri Oudehaske. Na verloop van tijd zien we links van de weg een restaurant (Paviljoen Nannewiid) dat zich uitstekend leent voor een pauze (aan het water gelegen) hoewel er in Oudehaske ook nog een pauzemogelijkheid is…

Nannewiid Nannewiid
Nannewiid

We vervolgen de weg en komen langs de begraafplaats van Oudehaske en slaan bij de T-sprong voorbij de kerk la.
(In Oudehaske, Kerkepad 2, wonen Jan en Willy Hettinga-van der Werff. Jan was ooit medewerker bij de FLD – Feriening Lytse Doarpen- en wethouder van Skarsterlân. Ook was hij leider van cabaretgroep Samar).

Nannewiid

Bij paddestoel 63640 la gaan we het natuurgebied ‘’Nannewiid’’ in, over het Peter Tazelaarpad ri kn 78. Bij kn 78 (wit bruggetje) rd.

Nannewiid

Bij paddestoel 65980/002 rd ri kn 80 en bijna meteen na bruggetje weer ra. Weg volgen ri kn 80. Bij kn 80 ra fietspad volgen, rd ri snelweg, hieronder door en meteen na tunnel bij oranje bord “”Haulsterbosk’’ onverharde parallelpad volgen waar je bij droog weer redelijk kunt fietsen. Bij volgende splitsing la en meteen daarna ra. Iets verderop autoweg oversteken naar de Hollandiastraat. Hier la riScharsterbrug.

Alternatieve route, deels gelijk aan heenweg Je kunt rechtdoor fietsen, door Scharsterbrug links fietspad volgen ri St. Nicolaasga/Langweer. Bij kn 55 ra weg over en la. Ben je moe dan kun je ook de kortste weg terug nemen (Langwarderdyk), dit is de weg waar we op de heenweg al gefietst hebben.

Weg oversteken en rd bos in en middelste pad nemen
. (In dit bos woont Tjalling van Eysinga). Na brug in bos rd, zandweggetje kruisen, rd blijven gaan. Bij verharde weg raen paar 100m verder is rechts de begraafplaats met Klokkestoel van Legemeer.
Bij grote weg la ri Langweer.

 

Scharsterbrug

In Scharsterbrug, vóór de melkfabriek ra pad met bord fietspad ri fietspont Woudfennen (kn 84) in Boornzwaag. Dit fietspad volgt de Scharsterrien. 

Boornzwaag

Na overtocht per pont (hier is ook havenrestaurant) la om haven heen.

Boornzwaag

Eerste weg la ri Langweer, voor het overige kleine stukje geldt: volg de borden die je terug brengen naar Langweer.

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:
Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22