Fietstocht Workum 2005 (24 km).

kaart

De start is op de Merk in Workum. Daar gaat u de Begine, naast het stadhuis, in en vervolg deze weg door de tunnel naar het NS station Daar LA langs het spoor en RA over de spoorwegovergang de Heidenskipsterdyk op.

Heidenskipsterdijk 6.

Workum
Op de derde boerderij rechts, Heidenskipsterdyk 6, hebben Tjebbe en Michiel Hettinga geboerd, nu twee zoons van Michiel,Hans en Jan. Ongeveer 50 meter verder links wonen Tjebbe en Siepie Hettinga. Tjebbe en Michiel zijn zoons van Hans Tjebbes Hettinga en Theresia Maria de Boer.

Vervolg deze weg en ga voor het bruggetje RA de Ursuladyk op, deze weg volgen.

boerderij Groot Welgelegen, Ursuladijk 2.

Ursuladijk

De eerste boerderij rechts, Groot Welgelegen, Ursuladyk 2, is bewoond geweest door de fam. Westendorp, nu door Mellius Kramer. Deze boerderij was ooit eigendom van Tjebbe Klazes Hettinga en Trijntje Sybrens de Boer, door Trijntje van haar grootvader Otte Ysbrands Galema geërfd, die hem op zijn beurt erfde van zijn broer Gaele Ysbrands Galema. De zoon van Tjebbe en Trijntje, Otte Tjebbes Hettinga, boerde hier enkele jaren. Hierna komen Sible Taekes Westendorp (1823-1882), getrouwd in 1852 met Margaretha Tjebbes Hettinga (1828-1864) op deze boerderij. Sible hertrouwt in 1865 met Jeltje Durks van der Werf (1842-1876). Als laatste Westendorp woonden hier tot 1990 Haye Westendorp en Annie Rijpma.

Deze weg vervolgend op de T-splitsing LA.

boerderij Vischwijk, Ursuladijk 7

Ursuladijk

Ursuladijk
Op boerderij Vischwijk, Ursuladyk 7, wonen nu Michiel Galama en Ytsje Bonekamp. Dit is de geboorteplaats van Sijbregje Sijbrens Dijkstra, de eerste vrouw van Jacob Klazes Hettinga. Dit waren de ouders van bisschop Nicolaas Hettinga en Minke Hettinga (e.v. Haye Michiels Galama).Op de gevel van de boerderij bevindt zich deze gedenksteen. Jelle S. Dijkstra is de jongste zoon van Sytse Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veltman

boerderij Groot Vischwijk.

Doorfietsend krijgt u aan de rechterkant de boerderij Groot Vischwijk, die bewoond is geweest door de fam Dijkstra, later Ypma, en nu Kramer. 
De huidige bewoner Acronius Kramer is een zoon van Gerardus Kramer en Siepie Ypma dv Sybrandus Jurjens Ypma en Thekela Sjoerds Dijkstra. Gerardus zijn grootmoeder was Geertruda Acronius Hettinga.

Vischwijk

Vervolg deze weg die uitkomt op een fietspad dat langs de Nieuwe Bloksloot loopt, tot dat u uitkomt op de Aldedyk, daar LA en deze oude zeedijk volgen (aan uw rechterhand ziet u het Workumer Nieuwland , ingepolderd rond 1630.
tot de Hindelooperhoek. Bij de Hindelooperhoek LA richting Koudum over het fietspad langs de Nieuwe Vaart.

Koudum, Zijl 22.

Koudum

Op de boerderij met klapbrug, Zijl 22 boeren Maurits en zoon Jorden Hettinga. Hier hebben van 1935 tot 1970 Jarig Nicolaas Hettinga en Margaretha Theresia Ypma gewoond. Daarna zoon Maurits en Ytsje van der Heide en nu hun zoon Jorden en Petra Oosterkamp.
De brug voor de boerderij, gebouwd in 1885 en die tot 1929 in Kuinre gestaan heeft, is in 1930 voor deze boerderij geplaatst. De brug is in 1984-1985 gerestaureerd, een bordje herinnert hieraan.

Koudum, Zijl 18.

Op het eind van deze weg, net over de brug links, Zijl 18 wonen Maurits en Ytsje Hettinga.  Koudum

Fietspad volgen en door het tunneltje gaan. Vanaf dit punt kunt u een extra tochtje maken door Koudum.

Koudum, Dammenseweg 45.

Koudum
Hier heeft Haring Hettinga gewoond (1912-1982) zv Ulbe Klazes Hettinga en Akke Harings Hettinga, getrouwd met Johanna Jacoba van der Zwart.
Haring is een broer van onze eerste voorzitter Ulbe Hettinga.

Vervolg route vanaf punt 10:

Na het tunneltje gaat u RA fietspad richting Hindeloopen. Deze route gaat langs de Haukesloot, waarachter het natuurgebied Haanmar met vogelkijkhut ligt.
U komt uit op de Madenlaan , deze laan volgen.

Direct na de spoorwegovergang ziet u links het P. Hettingapaed, dat naar een boerderij leidt waar Friese paarden gefokt werden, waarbij Piet Hettinga van Burgwerd adviseur was. Piet Mebius Hettinga(1916-1993) zv Klaas Jarings Hettinga en Ytje Franzes Engwerda ev Suzanna Clazina Witteveen (1916-1971)
Koudum

Op het eind van de Madenlaan rechtsaf en daarna links aanhouden naar het NS station. Bij dit station LA de Lieuwe Klazesleane in.

Workum

Halverwege deze laan passeert u de grenspaal tussen de voormalige gemeenten Hindeloopen en Workum (een hinde en het wapen van Workum).

U komt uit op de IJsselmeerdijk. Hier heeft u uitzicht op het huis met vuurtoren(links) en, over het water It Soal, op het recreatiegebied van Workum. 

U gaat RA langs de IJsselmeerdijk richting Workum. Aan uw rechterhand ziet u de Nijlander molen.
Rechtdoor gaand komt u bij de haven en sluis van Workum. Voor de brug ziet u rechts beneden het joods kerkhof. Dan gaat u de brug over, aan de rechterhand ziet u de oude scheepstimmerwerf de Hoop. Na 100 mtr gaat u LA de Makkumerdyk op, volg de weg onder langs de zeedijk tot u aan de rechterkant een bruggetje ziet, u gaat deze brug over het Tillefonnepaed op. Let op: dit is een wandelpad!

Let op de boerderijen met twee schoorstenen op de naald: de achterste is zonder functie, dient als versiering en is typisch voor deze streek.

Dit pad komt uit op de Merk in Workum.

Bron en adres voor correcties en/of aanvullingen mbt deze fietsroute:

Maikel Galama, Dwarsnoard 3, 8711 AP Workum
E-mail: maikelgalama@hotmail.com
Telefoon: 0515 – 85.79.22