De Hettinga Stichting

Via deze website willen wij u op de hoogte houden van hetgeen de Hettinga Stichting zo al doet en we vermelden de belangrijkste nieuwsfeiten betreffende de Hettinga’s uit heden en verleden.
Natuurlijk is het prettig als u donateur van onze stichting bent, want daardoor kan de stichting onderstaande doelstellingen bereiken:

 1. het bevorderen van genealogisch onderzoek,
 2. het registreren van voorwerpen, documenten en afbeeldingen die voor de Hettinga’s van historische betekenis zijn,
 3. het jaarlijks organiseren van een Hettingadag,
 4. het tweemaal per jaar uitgeven een Nieuwsbrief,
 5. het beheren van een ledenadministratie en financiën van de stichting,
 6. het publiceren van genealogische gegevens over de Hettinga’s,
 7. het publiceren van Hettinga wetenswaardigheden, b.v. door het maken van routebeschrijvingen langs historische Hettinga plaatsen.
Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het bestuur van de Hettinga Stichting dan nodigen wij u graag uit om te reageren.
Wij stellen ons voor dat u over de volgende vaardigheden beschikt:
– belangstelling voor de genealogie van de Hettinga’s,
– enige redactionele vaardigheden,
– enige kennis in het omgaan met de computer,
– wederzijdse beoordeling van affiniteit met het huidige bestuur.Onze bijzondere belangstelling gaat uit naar:
– Iemand die tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief kan vormgeven; de redactionele stukken worden veelal in overleg met anderen verzorgd, en
-iemand die speciaal geïnteresseerd is in de genealogie.Wij vergaderen tweemaal per jaar en verdelen de taken. Heeft u enkele vrije uurtjes per maand, overweeg dan een kennismaking.

 

Bestuursleden in 2021 zijn:

 • voorzitter: Yteke Hettinga, Nijmegen
 • secretaris: Ingrid Okkema-Hettinga, Sneek
 • penningmeester: Barbara Hettinga, Heemstede
 • redacteur Nieuwsbrief: George Ellerbroek, Amerongen
 • vacature: genealogie

Heeft u vragen over de Hettinga Stichting, belangstelling voor een bestuursfunctie, vragen over het genealogisch onderzoek of de website of andere vragen, dan kunt u terecht bij het Secretariaat van de Stichting, zie het blad Contact