Donateurs

Al meer dan 200 families steunen de Hettinga Stichting.

U kunt donateur worden voor €15,- per jaar.

De bijdrage voor donateurs in het buitenland is €22,50 i.v.m. hoge frankeerkosten.

Uiteraard is een hoger bedrag zeer welkom !

De jaarlijkse bijdrage van de donateurs is bijzonder welkom.
De Hettinga Stichting heeft in de voorbije jaren verschillende malen opdracht gegeven aan bekende en ervaren genealogen om onderzoek te doen in de Friese archieven bij Tresoar. Dat heeft veel nieuwe historische/genealogische gegevens opgeleverd van alle Hettinga families, met name wat betreft de voorouders van voor 1750.

Dit gespecialiseerde genealogisch onderzoek is dus mogelijk gemaakt door de donateurs van de Hettinga Stichting.

Ook in de komende jaren wil de Stichting verder onderzoek naar Hettinga in het verre verleden laten verrichten. Daarnaast wil de Stichting ontmoetingen tussen de Hettinga’s bevorderen door het organiseren van de jaarlijkse Hettinga Dag. Allerlei nieuwtjes en berichten worden via de Nieuwsbrief in voor- en najaar en de website bekend gemaakt.

Als u donateur wilt worden meldt u zich dan aan bij de stichting door een bericht te sturen via de Contact pagina met vermelding van:
voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en uw e-mailadres.

Maak uw jaar donatie over naar bankrekening NL22 RABO 0132 68 80 93
t.n.v. Hettinga Stichting te Heemstede, onder vermelding van: het jaar (waarvoor u de donatie betaalt) en uw woonplaats.

Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar de Nieuwsbrief van de Hettinga Stichting. U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Hettinga’s (Hettinga Dag) en u kunt artikelen kopen in de ‘Hettinga winkel’.