Onderzoek

Ook na het verschijnen van het boek Hettinga, Friese families, in 2010 zet de werkgroep genealogie van de Hettinga Stichting het onderzoek naar naamgenoten en hun familie voort. Een genealogie is immers nooit af ! Altijd weer zullen er geboorten-, huwelijken en overlijdens zijn. Maar ook uit archieven kunnen nieuwe en belangrijke gegevens boven water komen.
Zo zijn nog altijd niet alle notariële archieven uit de periode 1810 tot 1920 bij Tresoar ingezien. Ook worden steeds meer kranten in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten gedigitalieerd en zijn deze op internet te raadplegen.

Belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • onderzoek naar de Van Hettinga’s in Ost-Friesland door de werkgroep. Gebleken is dat mogelijk alle in Duitsland wonende Van Hettinga’s afstammen van het adellijke geslacht Van Hettinga

  • verder onderzoek naar het adellijke geslacht Van Hettinga’s bij onder meer Tresoar in Leeuwarden

  • onderzoek naar nieuwe gegevens betreffende alle families Hettinga en verwanten in de archieven en de media

In mei 2017 zijn de resultaten van het onderzoek naar de ouders van Reinske Wybes, de stammoeder van alle van oorsprong katholieke Hettinga’s (deel 4 van het boek), verschenen als een boekje van 55 pagina’s. Dit boekje, uitgegeven door de Hettinga Stichting, is gratis ter beschiking gesteld aan de donateurs.

Samen met anderen zal de werkgroep nieuwe gegevens verwerken en opnemen in het Hettinga archief. Waar nodig zal er gepubliceerd worden in de Hettinga Nieuwsbrief of op deze website.

Uiteraard is het prettig als u ons gegevens wilt verstrekken. Dat kan het beste door het vragenformulier in te vullen. Dat kunt u hieronder downloaden en per post of digitaal opsturen naar de Hettinga Stichting.

Omdat we ook veel aandacht besteden aan de in Duitsland wonende Van Hettinga’s zoeken we contact met de aldaar wonende families. Men kan een vragenformulier in het Duits invullen dat men hieronder kan downloaden.

Maar ook van de in Amerika en Canada wonende Hettinga’s ontbreken nog gegevens. Vandaar dat we hen verzoeken een vragenformulier in het Engels in te vullen dat men hieronder kan downloaden.

Ten slotte en niet onbelangrijk. We zoeken foto’s van Hettinga’s uit het verleden. We verzamelen alle foto’s die een relatie met Hettinga’s hebben, w.o. portretten, trouwfoto’s, familiefoto’s en foto’s van boerderijen en huizen. Ook foto’s die gemaakt zijn bij bijzondere gelegenheden als 25- 40- of 50-jarige huwelijksfeesten zijn zeer welkom.

Het digitaal toesturen van de foto’s met een goede omschrijving en minimaal 300 kB groot is het eenvoudigst. Ook wij kunnen foto’s scannen en zorgen dat de originelen binnen enkele dagen weer bij u terug zijn.

 


Vragenformulier NL

Hettinga-NL
Excel – 9,3 KB 490 downloads

Fragebogen GE

Hettinga GE
Excel – 11,0 KB 484 downloads

Questionnaire US

Hettinga-US
Excel – 9,3 KB 495 downloads