Familie Hette Wytzes Hettinga

Hette Wytzes is 46 jaar en woonachtig te Murmurwoude in de grietenij Dantumadeel als hij in 1811 voor hem en zijn kinderen de familienaam Hettinga aanneemt. Hij ondertekent de akte met Hette Wytzes. De eenmaal aangenomen naam komen we daarna niet meer tegen. Hette Wytzes overlijdt in 1838 op 73-jarige leeftijd en wordt in de overlijdensakte Hettema genoemd. Ook de kinderen komen uitsluitend voor met de familienaam Hettema.

In Friesland zijn in 1811 nog 16 personen die de familienaam Hettema aannemen. Waarom Hette Wutzes de naam Hettinga aanneemt is onduidelijk. Een familierelatie met Hettinga is niet gevonden. Mogelijk gaat het om een verschrijving.