Kwartierstaten

Een van de mogelijkheden om genealogie te beoefenen is het ontwerpen van kwartierstaten. Dit wil zeggen dat van de betrokkene (probandus) alle voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn worden vermeld.
Dat levert van nummer een, twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders en zestien betovergrootouders op. En zo verder…..

Aldus ontstaat er een overzicht van voorouders van de kwartierdrager(ster) of probandus (probanda). Het woord kwartier is ontleend aan de vier kwartieren van een wapenschild waarin de wapens van de vier grootouders zijn geplaatst.
In een kwartierstaat worden dus ook de voorouders van moederskant opgenomen.

 

Schema van een kwartierstaat met 10 generaties.

 

Voorbeeld-kwartierstaten: van Hettinga-Yteke en Hettinga-Sible.

Het vermenigvuldigen of publiceren van deze kwartierstaten is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hettinga Stichting.