PC Familie Hettinga Oldeholtpade

Jochem Folkerts, wonende te Oppenhuizen, neemt op 31 december 1811 te Woudsend de familienaam Hettinga aan. Tot op heden is niet opgehelderd waarom hij tot dat besluit is gekomen.

Opvallend is dat zijn broer en zussen een andere familienaam aannemen. Sybolt Folkerts en Geeske Folkerts gaan De Jong heten. Jeltje Folkerts wordt De Vries genoemd, maar komt ook voor met de familienaam De Jong. Ook oom Jelle Jochums kiest deze naam niet, hij en zijn kinderen gaan Van Veen heten.

In Oppenhuizen woont ook Thewis Harings en hij neemt in Heeg de familienaam Hettinga aan. Zijn moeder is Deliana Tietes Hettinga, uit het geslacht van de adellijke (Van) Hettinga’s. Het is niet duidelijk of er in Oppenhuizen enige relatie heeft bestaan tussen de boerenknecht Jochum Folkerts en de familie van Thewis Harings Hettinga.

Onderzoek in de Friese archieven brengt ons bij de grootvader van Jochum Folkerts, die rond 1705 is geboren en de naam Jochum Eites draagt. Zijn ouders zijn Eite Wolters en Geesjen Jochums die in Oldeholtpade wonen. Hier, in de grietenij Weststellingwerf, begint de genealogie van een familie die in de 18e eeuw lid is van de Nederduitse Gereformeerde Kerk (ng).