Kwartierstaat Yteke Hettinga

1 Ytje Elisabeth Maria (Yteke) Hettinga, klinisch psycholoog, psychotherapeut en kinderpsycho-analytica geboren
20 maart 1944 te Burgwerd (Won), wonende te Nijmegen, voorzitter Hettinga Stichting vanaf najaar 2002.

Generatie II (ouders)

2 Jarig Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Burgwerd en te Sneek, is geboren op donderdag 30 juni 1904 te Spannum (Hen), is overleden op dinsdag 30 september 1997 te Sneek, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 93 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 4 mei 1940 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige

3 Anna Maria de Vries is geboren op maandag 3 juni 1912 te Steggerda (Wstel).

Generatie III (grootouders)

4 Klaas Jarigs Hettinga, veehouder, wonende te Spannum en te Burgwerd, is geboren op maandag 12 oktober 1868 te Nijland (Wym), is overleden op donderdag 6 juni 1963 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 94 jaar.
Hij trouwt op woensdag 16 mei 1900 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige

5 Ytje Franzes (Ytsje) Engwerda is geboren op maandag 17 september 1877 te Nijland (Wym), is overleden op dinsdag 15 augustus 1972 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 94 jaar.

6 Rembertus Wietse de Vries, veehouder, wonende te Steggerda, is geboren op donderdag 23 oktober 1884 te Overburen-Steggerda, is overleden op maandag 20 januari 1969 te Wolvega (Wstel), is begraven te Steggerda (rk). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 29 april 1911 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige

7 Anna Clasina Matthijses van der Vegt is geboren op maandag 20 maart 1882 te Steggerda (Wstel), is overleden op zaterdag 26 januari 1946 aldaar, is begraven te Steggerda (rk). Zij werd 63 jaar.

Generatie IV (overgrootouders)

8 Jarig Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Nijland en te Burgwerd, is geboren op donderdag 5 mei 1842 te Sandfirden, is overleden op donderdag 18 augustus 1921 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op woensdag 8 mei 1867 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige

9 Johanna Jans (Jantje) Galema, boerin, is geboren op maandag 10 mei 1847 te Bolsward, is overleden op dinsdag 5 september 1911 aldaar, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 64 jaar.

10 Frans Pieters Engwerda, veehouder, wonende te Hichtum, is geboren op zondag 13 juni 1847 te Oosterend (Hen), is overleden op donderdag 28 november 1918 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt op woensdag 12 mei 1875 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige

11 Elisabeth Hiddes (Lijsbeth) Teernstra, boerin, is geboren op maandag 6 december 1847 te Witmarsum (Won), is overleden op woensdag 9 november 1927 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 79 jaar.

12 Wytze Alberts de Vries, landbouwer, is geboren op donderdag 17 juni 1852 te Steggerda (Wstel), is overleden op vrijdag 17 augustus 1888 aldaar. Hij werd 36 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 1 mei 1880 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige

13 Anna Maria Remmelts ten Berge, boerin, is geboren op maandag 11 maart 1861 te Steggerda (Wstel), is overleden op woensdag 14 september 1927 te Steenwijkerwold. Zij werd 66 jaar.

14 Matthijs Hendrikus van der Vegt, veehouder, wonende te Overburen, is geboren op dinsdag 13 juni 1848 te Paasloo, is overleden op maandag 25 augustus 1924 te Steggerda (Wstel), is begraven te Steggerda (rk). Hij werd 76 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 27 april 1872 te Steenwijkerwold op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Hendrikje Jans ter Schure,dochter van Jan Fransen ter Schure en Geesje Thysen van den Berg. Hendrikje Jans is geboren op donderdag 1 september 1853 te Blesdijke, is overleden op dinsdag 13 april 1880 te Overburen-Steggerda, is begraven te Steggerda (rk). Zij werd 26 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 27 mei 1881 te Weststellingwerf op 32-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige

15 Alida Eisen (Aaltje) Vos is geboren op vrijdag 15 mei 1857 te Steggerda (Wstel), is overleden op dinsdag 6 september 1927 aldaar, is begraven te Steggerda (rk). Zij werd 70 jaar.

Generatie V (betovergrootouders)

16 Klaas Klazes Hettinga, veehouder, wonende te Heeg en te Sandfirden, is geboren op zaterdag 23 november 1805 te Terkaple (Ut), is gedoopt op zondag 24 november 1805 te Joure (rk) (doopgetuige was zijn behuwd oom Johannes Thijsses Schaap), is overleden op woensdag 25 oktober 1876 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 27 april 1830 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige

17 Akke Mevis Brandsma, boerin, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 3 januari 1804 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Sieuwke Thomas), is overleden op zondag 4 juli 1886 te Westhem (Wym), is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

18 Jan Ysbrands Galema, veehouder en wethouder, wonende te Bolsward, is geboren op zaterdag 12 december 1818 te Tjerkwerd (Won), is gedoopt op zondag 13 december 1818 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Eeke Simensma), is overleden op vrijdag 5 november 1880 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 61 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1842 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op woensdag 18 mei 1842 op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige

19 Klaaske Fongers Huitema is geboren op donderdag 1 augustus 1822 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), is overleden op dinsdag 8 augustus 1905 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 83 jaar.

20 Petrus Harmens (Pieter) Engwerda, boer, wonende te Oosterend en te Tirns, is geboren op vrijdag 21 april 1820 te Oosterwierum (Baar), is overleden op dinsdag 19 november 1867 te Tirns (Wym), is begraven te Tirns. Hij werd 47 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 9 mei 1846 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige

21 Geertje Sjoerds van der Werf, boerin, wonende te Tirns, is geboren op zondag 15 augustus 1819 te Bolsward, is overleden op zaterdag 3 september 1881 aldaar, is begraven te Tirns. Zij werd 62 jaar.

22 Hidde Douwes Teernstra, boer, wonende te Witmarsum en te Pingjum, is geboren op dinsdag 2 oktober 1810 te Engwier, is gedoopt op woensdag 3 oktober 1810 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Allert Harings), is overleden op maandag 27 februari 1854 te Witmarsum (Won). Hij werd 43 jaar.
Hij trouwt op donderdag 8 mei 1845 te Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige

23 Ytje Rientzes Rijpma, boerin, is geboren op dinsdag 12 augustus 1817 te Sandfirden (Wym), is gedoopt te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Harmen Ydes Ydema), is overleden op maandag 13 juli 1891 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Zij werd 73 jaar.
Zij trouwt op zaterdag 2 mei 1857 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Cornelis Dirks van der Tol, zoon van Theodorus Cornelis (Dirk) van der Tol en Trijntje Dirks Dijkstra. Cornelis Dirks, landbouwer, wonende te Bolsward, is geboren op maandag 12 februari 1821 te Sexbierum (Bar), is overleden op zaterdag 14 mei 1898 te Bolsward, is begraven te Bolsward (rk). Hij werd 77 jaar.

24 Albert Eysses de Vries, landbouwer, is geboren op donderdag 18 juni 1807 te Idzard-Wolvega, is overleden op maandag 15 september 1879 te Steggerda (Wstel). Hij werd 72 jaar.
Hij trouwt op woensdag 11 mei 1836 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige

25 Korneliske Wytzes de Boer, boerin, is geboren op zondag 16 augustus 1812 te Wolvega (Wstel), is overleden op donderdag 13 februari 1873 te Steggerda (Wstel). Zij werd 60 jaar.

26 Remmelt Eises ten Berge, landbouwer en vervener, is geboren op woensdag 5 november 1834 te Steggerda (Wstel), is overleden op donderdag 21 januari 1909 aldaar. Hij werd 74 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 4 mei 1860 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige

27 Maria Jans (Marijke) Oosterkamp, boerin, is geboren op dinsdag 26 mei 1835 te Blesdijke, is overleden op zondag 18 februari 1917 te Steggerda (Wstel). Zij werd 81 jaar.

28 Hendrik Thysses van der Vegt, landbouwer, is geboren op zondag 29 augustus 1819 te Blesdijke, is overleden op maandag 19 oktober 1857 te Paasloo, is begraven te Steggerda (rk). Hij werd 38 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 25 april 1845 te Oldemarkt op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige

29 Femmigje Jacobs van der Hal, boerin, is geboren op dinsdag 1 mei 1821 te Paasloo, is overleden op dinsdag 28 oktober 1884 te Overburen-Steggerda. Zij werd 63 jaar.

30 Eise Johannes Vos, landbouwer en veldwachter, is geboren te Peperga, is gedoopt op donderdag 20 december 1810 te Steggerda (rk) (doopgetuige was Eijsse Tiessen), is overleden op vrijdag 25 november 1892 te Westhem (Wym). Hij werd 81 jaar.
Hij trouwt op donderdag 23 april 1840 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige

31 Annegje Wygers Fortuin, boerin, is geboren op dinsdag 28 september 1819 te Steggerdasloot (Wstel), is overleden op zaterdag 26 december 1896 te Overburen-Steggerda. Zij werd 77 jaar.

Generatie VI (oudouders)

32 Klaas Reins Hettinga, boer, wonende te Idzega en te Terkaple, is geboren te Teroele (Don), is gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk) (doopgetuige was zijn volle nicht Froukje Jelles), is overleden op dinsdag 27 juli 1858 te Idzega (Wym). Hij werd 84 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige

33 Grietje Tjebbes Witteveen, boerin, is geboren te Akmarijp (Ut), is gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure (rk) (doopgetuige was Grietje Claesses), is overleden op zondag 28 mei 1815 te Idzega (Wym). Zij werd 39 jaar.

34 Mevis Hendriks Brandsma, veehouder, wonende te Greonterp, is geboren te Swichum, is gedoopt op vrijdag 27 september 1771 te Wijtgaard (rk) (doopgetuige was Mevis Johannes), is overleden op zondag 25 maart 1827 te Greonterp (Won). Hij werd 55 jaar.
Hij trouwt (kerk) op zondag 19 april 1801 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige

35 Trijntje Jarings Rijpma, boerin, is geboren te Sandfirden, is gedoopt op zondag 29 november 1772 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Ag Ryns), is overleden op dinsdag 25 januari 1848 te Greonterp (Won), is begraven te Greonterp. Zij werd 75 jaar.

36 Ysbrand Klazes Galema, veehouder, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1789 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Wieger Ysbrands Galema), is overleden op donderdag 24 april 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Hij werd 83 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 29 mei 1812 te Tjerkwerd (Won) (huwelijksgetuige waren Ids Ons Janson en Zijntje Koorsen), trouwt (kerk) op zaterdag 30 mei 1812 te Blauwhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige

37 Ytje Jans Siemonsma is geboren te Arkum-Tjerkwerd, is gedoopt op dinsdag 1 februari 1791 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Deutsen Dauwis), is overleden op maandag 12 mei 1873 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 82 jaar.

38 Fonger Huites Huitema, boer, wonende te Oldeclooster-Hartwerd, is geboren te Idzega, is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1762 te Heeg (rk) (doopgetuige was Klaas Fongers), is overleden op zaterdag 28 september 1833 te Oldeclooster-Hartwerd (Won), is begraven te Hartwerd. Hij werd 70 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1796 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige

39 Jantje Johannes Bouma, boerin, is geboren te Wijckel, is gedoopt op zondag 26 februari 1775 te Balk (rk), is overleden op zondag 20 maart 1853 te Bolsward, is begraven te Hartwerd. Zij werd 78 jaar.

40 Harmen Franses Engwerda, boer, wonende te Oosterwierum, te Loënga en te Scharnegoutum, is geboren op vrijdag 26 oktober 1792 te Scharnegoutum (Wym), is gedoopt op zaterdag 27 oktober 1792 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was zijn oom Age Harmens Engwirda), is overleden op zaterdag 4 juni 1864 te Oosterwierum (Baar), is begraven te Oosterwierum (rk). Hij werd 71 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 1 september 1815 te Marie Nijland (Wym), trouwt (kerk) op vrijdag 8 september 1815 te Roodhuis (rk) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige

41 Marijke Pieters Teppema is geboren te Loënga (Wym), is gedoopt op zondag 19 februari 1786 te Roodhuis (rk) (doopgetuige was haar tante Jeltje Jans Teppema), is overleden op woensdag 6 mei 1874 te Oosterwierum (Baar). Zij werd 88 jaar.

42 Sjoerd Sibles van der Werf, veehouder, wonende te Burgwerd, is geboren te Longerhouw, is gedoopt op zaterdag 8 maart 1794 te Makkum (rk) (doopgetuige was zijn oom Hylke Sjoerds van der Werf), is overleden op dinsdag 21 maart 1848 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Hij werd 54 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 22 juli 1837 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op zondag 23 juli 1837 te Bolsward (rk St.Martinus) op 43-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Taetske Fongers (Theodora) Huitema, dochter van Fonger Huites Huitema (38) en Jantje Johannes Bouma (39). Taetske Fongers (Theodora) is geboren te Burgwerd (Won), is gedoopt op zaterdag 17 december 1808 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was haar behuwd tante Agneet Ates Kuipers), is overleden op dinsdag 28 januari 1890 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis (rk). Zij werd 81 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 21 december 1816 te Tjerkwerd (Won) op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige

43 Oeke Ypes Hollander, boerin, is geboren te Grons-Burgwerd (Won), is gedoopt op vrijdag 26 mei 1797 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was haar behuwd tante Goukje Sybrens), is overleden op zaterdag 4 oktober 1834 te Grons-Burgwerd (Won), is begraven te Burgwerd. Zij werd 37 jaar.

44 Douwe Harings Teernstra, boer, wonende te Witmarsum, is geboren te Engwier, is gedoopt op woensdag 7 oktober 1761 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Douwe Douwes), is overleden op zondag 19 maart 1837 te Witmarsum (Won). Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1796 te Gerecht Wonseradeel, trouwt (kerk) op zaterdag 21 mei 1796 te Bolsward (rk St.Martinus) op 34-jarige leeftijd (1) met Woltje Louwrens, dochter van Riemke Pieters. Woltje is overleden in 1797 te Witmarsum.
Hij trouwt op zaterdag 27 september 1817 te Wonseradeel op 55-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Taetske Sybrens Lollema, dochter van Sybren (Lolkema) Jans en Eecke Jochems. Taetske Sybrens, dienstmaagd, is geboren te Wommels, is gedoopt op zaterdag 31 januari 1778 te Bolsward (rk St.Franciscus) (doopgetuige was Klaas Jochems), is overleden op donderdag 6 november 1828 te Witmarsum (Won). Zij werd 50 jaar.
Hij gaat in ondertrouw op vrijdag 3 augustus 1798 te Gerecht Bolsward, trouwt op zondag 12 augustus 1798 te Witmarsum op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige

45 Akke Feddes is geboren te Claeveren, is gedoopt op donderdag 3 september 1772 te Bolsward (rk St.Martinus) (doopgetuige was Tiamke Gerbens), is overleden op woensdag 7 november 1810 te Witmarsum. Zij werd 38 jaar.

46 Rients Jarigs Rijpma, boer, wonende te Sandfirden, is geboren aldaar, is gedoopt op woensdag 14 augustus 1782 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Oudega Ruert Riemmers), is overleden op dinsdag 5 mei 1829 te Sandfirden (Wym). Hij werd 46 jaar.
Hij trouwt op dinsdag 17 september 1811 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op dinsdag 29 oktober 1811 te Blauwhuis (rk) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige

47 Elisabeth Ydes (Lijsbeth) Ydema is geboren te Abbega, is gedoopt op zaterdag 19 december 1789 te Blauwhuis (rk) (doopgetuige was Oudega Emkien Harmens), is overleden op zaterdag 23 augustus 1851 te Oudega (Wym). Zij werd 61 jaar.

48 Eysse Fresses de Vries, landbouwer, is geboren op vrijdag 23 oktober 1750 te Oldeholtpade, is overleden op maandag 8 maart 1830 te Idzard-Wolvega. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1786 te Oldeholtpade op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige

49 Hiekje Eilerds Sloot is geboren op zaterdag 29 maart 1760 te Oldeberkoop, is overleden op woensdag 21 oktober 1818 te Idzard-Wolvega. Zij werd 58 jaar.

50 Wytze Jans de Boer, landbouwer, is geboren op maandag 5 maart 1781 te Langezwaag, is overleden op dinsdag 3 april 1860 te Idzard-Wolvega. Hij werd 79 jaar.
Hij trouwt op woensdag 13 mei 1807 te Oldeholtpade (huwelijksgetuige waren Geert Klasen, Phimmigjen Ruurds, Metje Jans en Johannes), trouwt (kerk) op woensdag 13 mei 1807 te Oldeholtpade (rk) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige

51 Geertje Johannes Bouma is geboren op vrijdag 11 mei 1781 te Idzard, is overleden op maandag 14 april 1856 te Idzard-Wolvega. Zij werd 74 jaar.

52 Eisen Remmelts ten Berge, landbouwer en veenbaas, is geboren op zondag 9 september 1804 te Steggerda, is overleden op donderdag 6 mei 1880 te Wolvega (Wstel). Hij werd 75 jaar.
Hij trouwt op woensdag 16 november 1831 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige

53 Annigje Annes Vonk is geboren op zaterdag 16 december 1809 te Steenwijkerwold, is overleden op dinsdag 20 maart 1877 te Wolvega (Wstel). Zij werd 67 jaar.

54 Jan Klazes Oosterkamp, veenbaas en landbouwer, is geboren op vrijdag 29 oktober 1790 te Blesdijke, is overleden op maandag 1 december 1879 te Oldemarkt (Ov). Hij werd 89 jaar.
Hij trouwt op woensdag 9 februari 1831 te Weststellingwerf op 40-jarige leeftijd met de 22-jarige

55 Aafke Johannes Vos is geboren te Peperga, is gedoopt op zaterdag 3 december 1808 te Steggerda (rk) (doopgetuige was Aafke Mintjes), is overleden op zondag 14 februari 1886 te Oldemarkt (Ov). Zij werd 77 jaar.

56 Thijs Johannes van der Vegt, kuiper, wonende te Steggerda, is geboren te Nijelamer, is gedoopt op zondag 13 maart 1791 te Oldeholtpade (rk), is overleden op maandag 3 december 1855 te Blesdijke. Hij werd 64 jaar.
Hij trouwt op vrijdag 29 april 1814 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige

57 Idigjen Jans Molenboer is geboren op zaterdag 12 november 1785 te Oldeholtpade, is gedoopt op zondag 13 november 1785 te Oldeholtpade (rk), is overleden op zondag 21 februari 1869 te Blesdijke. Zij werd 83 jaar.

58 Jacob Meijnen van der Hal, landbouwer, is geboren op maandag 1 december 1760 te Steggerda.
Hij trouwt op woensdag 4 oktober 1820 te Weststellingwerf op 59-jarige leeftijd met de 26-jarige

59 Klaasje Hendriks Wierdstra is geboren op zondag 20 oktober 1793 te Steggerda Sloot, is overleden op vrijdag 11 april 1851 te Paasloo. Zij werd 57 jaar.

60 Johannes Mintjes (Jannes) Vos, landbouwer, wonende te Peperga, is geboren op donderdag 26 februari 1767 te Follega, is overleden op dinsdag 17 februari 1863 te Peperga. Hij werd 95 jaar.
Hij trouwt op woensdag 15 november 1815 te Weststellingwerf op 48-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Trijntje Dirks Schutten, dochter van Dirk Roelofs Schutten en Harmpje Hendriks Gras. Trijntje Dirks is geboren op zondag 16 juni 1782 te Blesse.
Hij trouwt op dinsdag 26 januari 1802 te Steggerda (huwelijksgetuige waren Jan van der Wolde en Myntje Doorleyers), trouwt (kerk) op dinsdag 26 januari 1802 te Steggerda (rk) op 34-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige

61 Claasje Eissen Holtstra is geboren op maandag 22 maart 1779 te Blesdijke, is overleden op woensdag 31 augustus 1814 te Peperga. Zij werd 35 jaar.

62 Wyger Hermanus Fortuin, landbouwer, is geboren op dinsdag 18 augustus 1795 te Steggerda Sloot, is overleden op zondag 20 februari 1853 aldaar. Hij werd 57 jaar.
Hij trouwt op donderdag 19 juni 1817 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige

63 Kornelisje Alberts ten Berge is geboren op zondag 26 augustus 1792 te Overburen, is overleden op donderdag 3 februari 1848 te Steggerda Sloot. Zij werd 55 jaar.

Ondanks het feit dat we de kwartierstaten met grote zorg samenstellen zijn fouten en omissies niet uitgesloten. Wij stellen het bijzonder op prijs als u onvolkomenheden aan ons doorgeeft. Wij zullen de verbeteringen dan zo spoedig mogelijk verwerken.