Vorige Hettinga Dag

Er was veel respons uit de zaal op de agendapunten 'teruglopend aantal donateurs' en 'voorbestaan van de Stichting' en 'vacatures bestuursfuncties'. Maar een kandidaat voor het bestuur heeft zich
helaas tot op heden niet gemeld!
Wie zich aangesproken voelt is van harte uitgenodigd om zich alsnog te melden. Ook als je (nog) geen kennis hebt van genealogie, of je daar (nog) nooit mee bezig hebt gehouden. Iemand die interesse heeft in het delen van informatie via sociale media is ook meer dan welkom.
Er werden ook mooie ideeën geopperd om meer aandacht en animo te krijgen voor de Hettinga Stichting, zoals: neem een introducee mee naar de Hettinga Dag voor de halve prijs en doe het donateurschap cadeau aan je kinderen dan wel neven of nichten. Het bestuur gaat de suggesties
verder bekijken. Heeft u er nog meer? Laat het ons weten.

13 mei 2023 in Bolsward
door: Ingrid Okkema-Hettinga, Barbara Hettinga en George Ellerbroek

Inloop en vergadering
Vanaf half elf druppelden de deelnemers in een langzaam tempo binnen. Onderweg waren er de
nodige hindernissen met betrekking tot wegafsluitingen, parkeerplaatsen zoeken en nog even een fiets regelen. Aan het geluid dat er werd geproduceerd was de sfeer af te meten: gezellig! Zeg maar gerust dat er behoorlijk gekakeld werd. Voor de vergadering moest nog even een mededeling gedaan worden over fietsen die fout geparkeerd stonden. Een donateur met een zeer efficiënte harde fluit moest er aan te pas komen.

Om 12 uur werden diverse karretjes met heerlijkheden binnengereden zodat het gezelschap met de
lunch kon beginnen. Het bestuur had gedacht dat die wel tot 14 uur zou duren, maar iedereen was
om ca. half twee gereed om weg te fietsen, naar de boot te lopen of op eigen gelegenheid het mooie
Bolsward te verkennen.

Boottocht
Na de vergadering verzamelde zich een klein gezelschap voor de boottocht. Oorspronkelijk hadden
zich negen personen aangemeld, maar helaas moesten twee zich later afmelden.
Om kwart over twee gingen we op pad naar de Stoombootkade, een korte wandeling, en zagen daar
al snel de Maria aan de kant liggen. We werden hartelijk verwelkomd door Frerik en Liesbeth, die
ons hielpen om veilig aan boord te komen.
Het doel van de tocht was om een bezoek te brengen aan twee dorpen ten noorden van Bolsward:
Hichtum en Burgwerd en daar ook de plaatselijke kerk te bezichtigen. Daartoe was aan de
kerkbeheerder doorgegeven hoe laat we ongeveer zouden aankomen.
Omstreeks half drie gingen de trossen los en voeren we in oostelijke en later noordelijke richting
door de Stadsgracht. We moesten drie beweegbare bruggen passeren die door één brugwachter
werden bediend; hij fietste telkens van de ene naar de volgende brug. Na de derde brug en twee
bochten kwamen we op de Bolswarder Vaart richting Burgwerd. Toen hadden we een mooi uitzicht
over de Friese weilanden.

Op weg naar Burgwerd

We varen Burgwerd binnen

Om drie uur meerden we af in Burgwerd, aan de kade langs de Doniaweg, zo'n 50 meter voor de
vaste brug. We wandelden terug naar het kerkje met een begraafplaats rondom. Gelukkig bleken het
hek en ook de deur van de kerk open.
De kerk stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw, is in 1515 voor een deel verwoest en in 1724-1726 grondig
verbouwd. Het interieur stamt ook uit die periode. Het orgel is gebouwd in 1735 door de orgelmaker M.
Schwartzburg en is 1822 gerestaureerd door de orgelmakers L. en J. van Dam. De voor de bouw benodigde
financiën zijn door Claes Grons op zijn sterfbed toegezegd.

Afgemeerd in Burgwerd

Orgel van de kerk in Burgwerd


Tegen kwart voor vier gingen we weer aan boord. Om de boot te draaien moesten we eerst door en
onder de vast brug varen waarna het water iets breder was, maar het keren was toch niet eenvoudig,
maar werd bekwaam door Freek uitgevoerd. We voeren terug richting Bolsward en gingen bij de
Harnzer Vaart naar stuurboord, richting Hichtum, waarvan de kerk al te zien was. Toen we daar
aankwamen was niet meteen duidelijk waar we zouden kunnen aanmeren en voeren onder de vaste
brug door om wederom te keren. Gelukkig stond toen de campingbeheerder aan de kant die ons
naar de landingsplek dirigeerde. Via een weiland en de weg liepen we omstreeks half vijf naar de
kerk, ook hier een korte afstand.
Het kerkje van Hichtum stamt uit de 12e eeuw en werd in de tweede helft van de 15e eeuw sterk gewijzigd,
onder andere m.b.t. de ramen. In de 17e eeuw werd de toren gebouwd, waarschijnlijk ter vervanging van
een oudere toren. In 1882 werd het interieur bijna geheel vernieuwd en werd de preekstoel verplaatst. Het
orgel is in 1795 gebouwd door Albertus van Gruisen en is in de loop der tijden nauwelijks gewijzigd, wat
zeer bijzonder is.
Om vijf uur gingen we weer aan boord voor de laatste etappe. In Bolsward had de brugwachter het
weer druk en tegen zes uur meerden we af aan de Stoombootkade. Toen we vanaf het Grootzand het
Marktplein op liepen kwamen net fietsers terug van hun uitgebreide fietstocht.
Een deel van de bezoekers aan de Hettinga Dag bleef nog in De Wijnberg voor een gezamenlijke
maaltijd, een ander deel ging al huiswaarts. Al met al een mooie tocht met heel fraai weer!

 

Kerk van Hichtum in de verte

Kerk van Hichtum

Fietstocht
Voor de fietstocht waren er dit jaar 20 deelnemers. We hadden net als (bijna) alle andere jaren
prachtig weer! Ik had de fietstocht weer uitgezet en Maikel was zo aardig om deze alvast een keer
voor te fietsen want daar had ik de gelegenheid niet voor. En gelukkig had hij dit gedaan want er
was een stuk onverhard fietspad bij. Dit had ik wel gelezen maar er stond niet bij dat dit dwars door
een drassig weiland liep! Daarom was de fietstocht op het einde aangepast. Tevens raadde Maikel
aan de fietstocht iets in te korten, anders moesten we wel erg doorfietsen. Maikel en Tjebbe hebben
mij verder geholpen met de Hettinga wetenswaardigheden. Aan Maikel veel dank voor (weer) de
hulp. En Tjebbe voor de informatie en het meelezen.
We hadden in Bolsward nog maar 400 meter gefietst of we gingen al de oude kloosterkerk bekijken.
Deze kerk heeft door brand (1980) zijn dak verloren maar is bewaard gebleven doordat het dak niet
is gerestaureerd maar de ontstane ruimte is overkapt met staal en glas. De kerk is zo een zeer
bijzonder rijksmonument geworden. Daarna fietsten we Bolsward uit. En kwamen langs het
geboortehuis van Tjebbe en verderop langs dat van zijn moeder. De moeder van Tjebbe was een
dochter van de zus van Titus Brandsma.
We vervolgden onze tocht over een dijk en over verrassende fietspaden naar de eerste stop op een
camping. Deze stop in Reahûs leek in eerste instantie misschien wat vroeg, later kwamen er meer
stops maar niet met zo'n lekker drankje en versnapering. Tenslotte hadden we net geluncht, dus
iedereen had wel trek!
Via de plaatsjes Greate Wierrum, Lytse Wierrum en Meilahuizen (waar de familie Galama, van
Maikel, vandaan komt) kwamen we in Wommels aan. Wederom fietsten we door prachtig
boerenland want van de oude kerkpaden (tsjerkepade) zijn fiets- en wandelpaden gemaakt. 

Fietsroute via o.a. 06=Bolsward>60=Reahus>33=Burgwerd

Vlakbij Wommels

Het betekende dat je dwars door het land fietste maar gelukkig wel over betonplaten. Ik had bewust een
molen opgenomen in de route, want 13 mei was de nationale Molendag. Dit hield in dat we een
prachtige rondleiding kregen, weliswaar in het Fries, van de molenaar in de Aylva poldermolen. Na
deze stop gingen we verder via het trekpad langs de Bolswarder Vaart naar de kerk in Burgwerd.
Deze kerk hebben we bezichtigd en de club die met de boot Maria erop uitging ,was hier al vroeg in
de middag geweest. Er was een aanbod om een toelichting in en over de kerk te krijgen van een
vrijwilliger. En dit zou vlak na elkaar of tegelijk met bootclub plaatsvinden. Maar dit liep anders.
De bootclub was er vroeg in de middag al en voor de fietsclub was de afsluiting voor we weer in
Bolsward kwamen. De vrijwilliger die de rondleiding verzorgde voor de bootclub had gevraagd aan
de fiets club de kerk weer af te sluiten. Gelukkig was er door de vrijwilliger al veel informatie
vooraf gedeeld en deze had ik uit geprint en een ieder kon die lezen.

Toren van de Kerk in Burgwerd

Interieur van de Kerk in Burgwerd


Bij de start van de fietstocht was er door Maikel geïnventariseerd of er interesse was om na de
fietstocht de dag af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd. Toen hadden zich 12 mensen
aangemeld. Uiteindelijk hebben we met 20 mensen (van de bootclub, 'eigen invulling' en de
fietsclub) de Hettinga Dag 2023 afgesloten in Hotel De Wijnberg. Wat een fijne en meewerkende
locatie was dit om de Hettinga Dag te houden. Voor mijzelf geldt dat ik weer enorm genoten heb.
Zowel van alle voorbereiding als van de dag zelf.
Ik vind het altijd wonderlijk om te ervaren dat iedereen individueel rustig binnen druppelt, maar
vanaf het moment dat de Hettinga’s dan wel Hettinga-gelieerden bij elkaar zijn, wordt er
onophoudelijk gekletst en gelachen, vanaf de middag tot 's avonds laat. En als bestuurslid en
organisator van de Hettinga Dag ben ik blij dat we een programma konden aanbieden met de
mogelijkheid om desgewenst gezamenlijk de dag af te sluiten met een maaltijd.
Tot volgend jaar!

De eindredacteur heeft - voor dit verhaal en het voorblad - dankbaar gebruik gemaakt van foto's die zijn gemaakt door Maikel Galama, Gerben Hettinga, Barbara Hettinga, Roland Gerritsma en de eindredacteur zelf. En dank aan het bestuur van de Protestantse Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum voor de verstrekte informatie over de kerken.