HETTINGA STICHTING

Via deze website willen wij u op de hoogte houden van hetgeen de Hettinga Stichting zo al doet en we vermelden de belangrijkste nieuwsfeiten betreffende de Hettinga’s uit heden en verleden.
Natuurlijk is het prettig als u donateur van onze stichting bent, want daardoor kan de stichting onderstaande doelstellingen bereiken:

 • het bevorderen van genealogisch onderzoek
 • het registreren van voorwerpen, documenten en afbeeldingen die voor de Hettinga’s van historische betekenis zijn
 • het jaarlijks organiseren van een Hettinga-dag
 • het tweemaal per jaar uitgeven een Nieuwsbrief
 • het beheren van een ledenadministratie en financiën van de stichting
 • het publiceren van genealogische gegevens over de Hettinga’s
 • het publiceren van Hettinga wetenswaardigheden, b.v. door het maken van routebeschrijvingen langs historische Hettinga plaatsen

Heeft u belangstelling om deel uit te maken van het bestuur van de Hettinga Stichting dan nodigen wij u graag uit om te reageren.
Wij stellen ons voor dat u over de volgende vaardigheden beschikt:

 • belangstelling voor de genealogie van de Hettinga’s
 • enige redactionele vaardigheden
 • enige kennis in het omgaan met de computer
 • wederzijdse beoordeling van affiniteit met het huidige bestuur. Onze bijzondere belangstelling gaat uit naar:
 • iemand die tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief kan vormgeven; de redactionele stukken worden veelal in overleg met anderen verzorgd, en iemand die speciaal geïnteresseerd is in de genealogie

Wij vergaderen tweemaal per jaar en verdelen de taken. Heeft u enkele vrije uurtjes per maand, overweeg dan een kennismaking.


De huidige bestuursleden in zijn:

 • Voorzitter: Yteke Hettinga, Nijmegen

 • Secretaris: Ingrid Okkema-Hettinga, Sneek

 • Penningmeester: Barbara Hettinga, Heemstede

 • Redacteur Nieuwsbrief: George Ellerbroek, Amerongen

 • Vacature: genealogie

Heeft u vragen over de Hettinga Stichting, belangstelling voor een bestuursfunctie, vragen over het genealogisch onderzoek of de website of andere vragen, dan kunt u terecht bij het Secretariaat van de Stichting, via onze Contact-pagina