PC Familie Hettinga Oppenhuizen

De genealogie van de p.c. familie Hettinga uit Oppenhuizen begint in de 16e eeuw met Okke Gerrytsma. Zijn nakomelingen wonen te Broek en Legemeer in de grietenij Doniawerstal. Na 1568 zijn Alva en de Spanjaarden er de oorzaak van dat veel Friezen huis en haard verlaten en o.a. naar Emden vluchten. De achterblijvers zuchten onder de terreur van zowel de koningsgezinden als de opstandelingen, de geuzen.
Misoogsten en zware overstromingen maken de levensomstandigheden er niet makkelijker op.
De in Legemeer wonende nakomelingen hebben de familienaam Broersma. En na 1550 zijn een aantal familieleden advocaat voor het Hof van Friesland te Leeuwarden.
In de directe lijn blijven voorouders boer en dorpsrechter te Legemeer.

Haring Thewis, 10e generatie, woont te Oppenhuizen en stamt uit deze Broersma’s, welke familienaam al enige generaties niet meer in gebruikt is.
In 1752 huwt Haring Thewis (±1729-±1803) te Oppenhuizen met Deliana Tietes Hettinga (1728-1808). Zij is een dochter van Tiete Sytses van Hettinga, uit het adellijke geslacht Van Hettinga, en Trijntje Durks. Zoon Thewis Harings (1757-1823) neemt in 1811 te Heeg de naam Hettinga aan, de familienaam van zijn moeder.

Veel nakomelingen van de zoon van Thewis Harings Hettinga, zijnde Pieter Thewis Hettinga (1787-1837), zijn in de 19e eeuw geëmigreerd en wonen thans in Noord-Amerika.