RK FAMILIE HETTINGA

Gaucke Anders is de oudst bekende persoon uit de van oorsprong rooms katholieke familie Hettinga en woont rond 1500 te Delfstrahuizen in de grietenij Schoterland.

Delfstrahuizen 2019 gelegen in Zuid-Friesland aan het Tjeukemeer, een dorp in de gemeente De Friese Meren, voorheen gemeente Schoterland.

De naam Delfstrahuizen – gelegen in een laagveengebied – zou afgeleid zijn van het oud-friese woord ‘delva’ wat afgraven betekent. Het dorp vormt samen met Echtenerbrug een z.g. tweelingdorp.

In 1408 wordt de plaats vermeld als Nye Delfsterhuisen en Olde Delfsterhuisen. In 1511 spreekt men van een plaats die wordt vermeld als Delfsterhuijsen, Delstra-Huysen als wel Delsterhuysen. In 1579 wordt het vermeld als Delfterhuys.

De reformatie begint hier in de zestiende eeuw en het concilie van Trente (1545-1563) heeft de
contrareformatie ingezet. Die richtte zich onder meer op verbetering van de priesteropleidingen in de katholieke kerk en herstel van misstanden, invloed op het onderwijs, geloofspropaganda en bestrijding van de protestantse ‘ketterij’.

Mede door het familieonderzoek van de genealoog Ype Brouwers in de jaren 2005 tot 2010 en verder in 2015 en 2016 is er een doorbraak gekomen in het onderzoek en de kennis over deze oudste generaties uit Schoterland.

In het zuiden van Friesland wonen in de 17e eeuw de nakomelingen van Gaucke Sythies (IV) in katholieke enclaves, ver van de bewoonde wereld in hun zathen (boerderijen) en hoeden er hun vee.
De zevende generatie met Gerben Gauckes en Jildu Sikkes (VII) woont rond 1685 in de omgeving van Teroele. Hun zoon Jacob Gerbens (VIIII) vestigt zich in Ypecolsga en in 1773 gaan Rein Jacobs (IX-D) en zijn vrouw Reinske Wybes in Teroele wonen in de grietenij Doniawerstal. Iets ten zuiden van de zathe waar zijn grootvader 75 jaar eerder woonde.

Hier in Teroele nemen de zonen van Rein Jacobs en Reinske Wybes in 1811 de familienaam Hettinga aan. De vermoedelijke reden is dat ze op de gronden wonen waar eens de adellijke familie Van Hettinga hun zathen heeft gehad.
Hun drie zonen Wiebe Reins, Gerben Reins en Klaas Reins, krijgen een groot nageslacht.


red contactsblack contactsbuy contact lenses onlineblue contactsnon prescription colored contactshalloween contactshalloween contact lensesanime halloweenprescription halloween contactshalloween colored contactsmakeup brushesbest makeup brushesmakeup brush setmakeup brushmakeup brushes setmakeup brush setsbest makeup brush setssailor moon makeup brushescosplay contactscosplay contact lenses