Links

Onderstaande links verwijzen naar websites die bij het genealogisch onderzoek, met name in Friesland, van belang zijn.
Ook verwijzen we naar weblogs en websites van Hettinga’s. Wilt u hier een link naar uw website plaatsen stuur dan een e-mail naar de secretaris van de Hettinga Stichting.

Uiteraard stellen het op prijs als u een link maakt naar de website van de Hettinga Stichting.

Genealogische websites:

– Alle Friezen
– Archief- en documentatiecentrum Bolsward
 Centraal Bureau voor Genealogie 
– Fryske Akademy
– Genealogie Andrys Stienstra
– Genealogie en heraldiek in Nederland 
– Genealogie in Workum 
– Graftombe
– Hazadata 
– Hisgis
– Leeuwarder Courant
– N.G.V. – Nederlandse Genealogische Vereniging
– Stamboom surfpagina 
– Tresoar
– WieWasWie
– Delpher.nl (gedigitaliseerde kranten)

Genealogische vragenforums

– Stamboomvragenforum
– Tresoar forum

Websites over Friese families

– Aalsum van, Aalsma
– Andringa
– Elsinga
– Galama / Galema
– Huitema 
– Kramer (Joure)
– Kuipers 
– Posthumus
– Walta 
– Weide van der (Bolsward) 
– Witteveen

Heemkunde in Friesland

– Langs de Luts in Balk
– Blauwhuis on line
 Yeb Hettinga stichting / museum in Firdgum
– stichting klokkenstoelen 
– geschiedenis van Oppenhuizen en Uitwellingerga