Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief najaar 2019

 • Het bestuur, de Hettinga winkel en opgave als donateur
 • Van de voorzitter
 • Ingrid Okkema-Hettinga, onze nieuwe secretaris
 • Hettinga-dag 2019 in Sint Nicolaasga
 • Lezing Suzanne Peters – restauratie van de bekroning van een Herenbank
 • Gaucke Anders uit Delfstrahuizen, stamvader van de familie Hettinga
 • Kasper Hettinga en de bijzondere eigenschappen van melk
 • Van Harinxsma en de Hettinga-eikeltjes en Oudt Hettinga in Heeg
 • Maikel Galama, winkelier en familieonderzoeker
 • Familievaria

Nieuwsbrief voorjaar 2019

 • Van de Voorzitter
 • Van de penningmeester; Van de redactie
 • Wilhelmina Anna Hettinga-Veldman 100 jaar
 • Jan Hettinga, ontwerper en maker
 • Ouders, grootvader van Ocke Piers; Hettinga Oppenhuizen
 • In memoriam Klaas Jarig Frans Hettinga
 • Hettinga’s in de Verenigde Staten en Canada
 • Hettinga-dag 18 mei 2019 in St. Nicolaasga
 • Kopstuk Van Hettinga herenbank Langweer
 • Eddy Hettinga en de genealogie
 • Familievaria

Nieuwsbrief najaar 2018

 • Bestuur, winkel en opgave als donateur

 • Van de voorzitterMag ik mij even voorstellen …Barbara Hettinga

 • Verslag Hettinga Dag in Heeg

 • Samenvatting lezing Jan Hettinga

 • Amstelveense Jo Hettinga 100 jaar

 • Wat brengt jou tot de genealogie? (Jan Rein Hettinga)

 • Hettinga-reunie in Heeg

 • Die berg, die komt later wel

 • Noorderlands

 • Hettinga Bier

 • Historische Vereniging Leiden en minibieb

 • Het Heamieltrio van 2018

 • Wat is Heamiel?

 • Gevelsteen fam. Nop-Hettinga in Workum

 • Familievaria


Nieuwsbrief voorjaar 2018

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Nieuwsbrief voorjaar 2016

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief voorjaar 2014


Nieuwsbrief april 2014

 • Bestuur, winkeltje
 • Berichten voorjaar
 • Maikel Galama, genealoog en verzamelaar
 • Rein Klazes Hettinga
 • Kwartierstaat George Ellerboek
 • In memoriam Mebius Hettinga
 • Familievaria
 • Hettinga-dag 17 mei
 • Lintje
 • Verzoek verhalen 2e W.O.

Nieuwsbrief dec. 2013

 • Bestuur, winkeltje
 • Berichten najaar
 • Greet Hettinga 80 jaar
 • St. Jozefkerk Heeg
 • 100 kisten drank
 • Koperen emmer Warga
 • Interview Piet Hettinga
 • Benoemd tot ridder
 • Yannick naar FC Groningen
 • Kwartierstaat Rikus Hettinga
 • Verslag Hettinga-dag

Nieuwsbrief april 2013

 • Bestuur, redactie, winkeltje
 • In memoriam Co Hettinga
 • In memoriam Eduard Hettinga
 • In memoriam Tsjebbe Hettinga
 • Aanvulling Hettinga boek deel 6 twee generaties Jan Eyts
 • Familievaria
 • Diverse berichten
 • Hettinga-dag in De Eese

Nieuwsbrief dec. 2012

 • Bestuur, redactie, winkeltje
 • Een zuivelverhaal door Kees Witteveen
 • Ontdekkingstocht door Jan Rein Hettinga
 • Familievaria
 • Yteke Hettinga ontdekt nieuwe foto’s
 • Het bedrijf van Doede Hettinga in Klooster Lidlum
 • Gezellige Hettinga dag in Langweer
 • Jappie Hettinga ‘gelukkig zijn we altijd boer’
 • Machtigste vrouw 2012 Renee Jones-Bos
 • Lysbeth Hettinga wint de Tinnen Menner
 • In memoriam Anna Maria Hettinga-de Vries
 • Donatie, meewerken bij de Hettinga Stichting, mailinglist

Nieuwsbrief april 2012

 • Bestuur, redactie, winkeltje
 • Schilderijen Sible Taekes Westendorp en Grietje Tjebbes Hettinga
 • Een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden
 • Hettinga-dag 2012
 • Lolke Gerrits, alias de koning van Wartena
 • Afstamming Lolke Gerrits
 • Familievaria
 • Lolle Hettinga óverziet landschap vanaf hoge hoogtes
 • Goud voor turnster Nadine Hettinga
 • De familie Van Hettinga uit Ostfriesland
 • Adenda en errata boek ‘Hettinga, Friese Families’

Nieuwsbrief dec. 2011

 • Bestuur, redactie, winkeltje
 • Provinciehuis wapen Hettinga
 • Co Hettinga, archiefonderzoeker
 • Voorstellen Ineke Valckx-Hettinga
 • Kwartierstaat Ineke Valckx
 • Koninklijke onderscheidingen
 • Hans Hettinga stopt
 • Familievaria
 • Erik Hettinga
 • Nadine Hettinga
 • Meike Hettinga, pastoraal werk
 • Wytske Hettinga, Friese fijnhouthandel
 • Verslag Hettinga-dag Marsum
 • Hettinga wapens
 • Wapen R.K.. familie Hettinga

Nieuwsbrief april 2011

 • Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
 • Schilderij Sytske Jans Hettinga-Wiersma
 • Ds Th. Hettinga, predikant Barendrecht
 • Kwartierstaat familie De Rijk
 • Aanvullingen, errata Hettinga boek
 • Geboorteakte Wytske van Dijk-Meindersma
 • Familievaria
 • Thomas-huis fam. Hettinga, Renkum
 • De Veer van Jacqueline Hettinga
 • Van Hettinga’s in Duitsland
 • Tjeerd Brouwer 1922-2008
 • Klaas Hettinga in Provinciale Staten
 • Hettinga-dag 2011
 • Bindfouten boek
 • Donatie 2011

Nieuwsbrief november 2010

 • Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
 • Verslag Hettinga-dag 2010
 • Hettinga, Friese families bestellen
 • Betekenis wapen R.K. familie
 • Kwartierstaat Arjen en Jurjen Sikkes
 • Familievaria
 • Nieuwe bestuursleden
 • Fysio- en Manueel-therapie Hettinga
 • Dichter Tsjêbbe Hettinga skriuwt gedicht foar Fryslân
 • Meinze Jochum Hettinga, vervolg
 • De Mont Ventoux op voor kanker-bestrijding
 • Puzzelfinale met Hettinga’s
 • 525 Jaar Protestantse gemeente Balk
 • Bijlage: bestelformulier boek

Nieuwsbrief april 2010

 • Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
 • Hettinga, Friese families
 • Greonterp 1855-1857
 • Kwartierstaat Froukje Alles Hettinga
 • Familie varia
 • Vacature bestuur
 • Boek Kees Witteveen
 • Van internet en ander nieuws
 • Bijlagen
 • intekenformulier boek
 • opgave Hettinga-dag 2010
 • verzoek donatie 2010

Nieuwsbrief november 2009

 • Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
 • Bisschop Nicolaas Hettinga
 • Hotel vd Valk aan Werpsterdyk
 • De veer van Jan S. Hettinga, Heeg
 • Kwartierstaat van Bisschop Nicolaas Hettinga
 • Familie varia
 • In memoriam Evert Jansen
 • In memoriam Jolande Hettinga-Klomberg
 • Simmergasten Rimmer en Aaltsje
 • Reünie kleinkinderen Hettinga-Witteveen
 • Hettinga boek, najaar 2010
 • Verslag New York en Hielke Hettinga
 • Van internet en ander nieuws