De Nieuwsbrief van de Hettinga Stichting.

De Nieuwsbrief is een familieblad met allerlei familievaria en wordt tweemaal per jaar – in voor- en najaar – gratis toegezonden aan de donateurs van de Hettinga Stichting. In sommige artikelen wordt ingegaan op de historische achtergrond en de leefomstandigheden van Hettinga’s in het verleden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief of heeft u een idee over een artikel(tje) neem dan contact op met de redactie.

  Nieuwsbrief najaar 2019

– Het bestuur, de Hettinga winkel en opgave als donateur
– Van de voorzitter
– Ingrid Okkema-Hettinga, onze nieuwe secretaris
– Hettinga Dag 2019 in Sint Nicolaasga
– Lezing Suzanne Peters – restauratie van de bekroning van een Herenbank
– Gaucke Anders uit Delfstrahuizen, stamvader van de familie Hettinga
– Kasper Hettinga en de bijzondere eigenschappen van melk
– Van Harinxsma en de Hettinga-eikeltjes en Oudt Hettinga in Heeg
– Maikel Galama, winkelier en familieonderzoeker
– Familievaria

 

Nieuwsbrief voorjaar 2019

– Van de Voorzitter
– Van de penningmeester; Van de redactie
– Wilhelmina Anna Hettinga-Veldman 100 jaar
– Jan Hettinga, ontwerper en maker
– Ouders, grootvader van Ocke Piers; Hettinga Oppenhuizen
– In memoriam Klaas Jarig Frans Hettinga
– Hettinga’s in de Verenigde Staten en Canada
– Hettinga Dag 18 mei 2019 in St. Nicolaasga
– Kopstuk Van Hettinga herenbank Langweer
– Eddy Hettinga en de genealogie
– Familievaria

 

Nieuwsbrief najaar 2018

– Bestuur, winkel en opgave als donateur
– Van de voorzitter
– Mag ik mij even voorstellen …Barbara Hettinga
– Verslag Hettinga Dag in Heeg
– Samenvatting lezing Jan Hettinga
– Amstelveense Jo Hettinga 100 jaar
– Wat brengt jou tot de genealogie? (Jan Rein Hettinga)
– Hettinga-reunie in Heeg
– Die berg, die komt later wel
– Noorderlands
– Hettinga Bier
– Historische Vereniging Leiden en minibieb
– Het Heamieltrio van 2018
– Wat is Heamiel?
– Gevelsteen fam. Nop-Hettinga in Workum
– Familievaria

 

Nieuwsbrief voorjaar 2018

  Nieuwsbrief voorjaar 2017

 

Nieuwsbrief voorjaar 2016

  Nieuwsbrief najaar 2015

 

  Nieuwsbrief voorjaar 2014

 

  Nieuwsbrief april 2014

– Bestuur, winkeltje
– Berichten voorjaar
– Maikel Galama, genealoog en varzamelaar.
– Rein Klazes Hettinga
– Kwartierstaat George Ellerboek
– In memoriam Mebius Hettinga
– Familievaria
– Hettingadagdag 17 mei
– Lintje
– Verzoek verhalen 2e W.O.

 

  Nieuwsbrief dec. 2013

– Bestuur, winkeltje
– Berichten najaar
– Greet Hettinga 80 jaar
– St. Jozefkerk Heeg
– 100 kisten drank
– Koperen emmer Warga
– Interview Piet Hettinga
– Benoemd tot ridder
– Yannick naar FC Groningen
– Kwartierstaat Rikus Hettinga
– Verslag Hettinga Dag

 

Nieuwsbrief april 2013

– Bestuur, redactie,winkeltje
– In memoriam Co Hettinga
– In memoriam Eduard Hettinga
– In memoriam Tsjebbe Hettinga
– Aanvulling Hettingaboek deel 6 twee generaties Jan Eyts
– Familievaria
– Diverse berichten
– Hettingadag in De Eese

 

Nieuwsbrief dec. 2012

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Een zuivelverhaal door Kees Witteveen
– Ontdekkingstocht door Jan Rein Hettinga
– Familievaria
– Yteke Hettinga ontdekt nieuwe foto’s
– Het bedrijf van Doede Hettinga in Klooster Lidlum
– Gezellige Hettingadag in Langweer
– Jappie Hettinga ‘gelukkig zijn we altijd boer’
– Machtigste vrouw 2012 Renee Jones-Bos
– Lysbeth Hettinga wint de Tinnen Menner
– In memoriam Anna Maria Hettinga-de Vries
– Donatie, meewerken bij de Hettinga Stichting, mailinglist

 

Nieuwsbrief april 2012

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Schilderijen Sible Taekes Westendorp en Grietje Tjebbes Hettinga
– Een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden
– Hettingadag 2012
– Lolke Gerrits, alias de koning van Wartena
– Afstamming Lolke Gerrits
– Familievaria
– Lolle Hettinga óverziet landschap vanaf hoge hoogtes
– Goud voor turnster Nadine Hettinga
– De familie Van Hettinga uit Ostfriesland
– Adenda en arrata boek ‘Hettinga, Friese Families’

 

Nieuwsbrief dec. 2011

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Provinciehuis wapen Hettinga
– Co Hettinga, archiefonderzoeker
– Voorstellen Ineke Valckx-Hettinga
– Kwartierstaat Ineke Valckx
– Koninklijke onderscheidingen,
– Hans Hettinga stopt
– Familievaria
– Erik Hettinga
– Nadine Hettinga
– Meike Hettinga, pastoraalwerk
– Wytske Hettinga, Friese fijnhouthandel
– Verslag Hettingadag Marsum
– Hettinga wapens
– Wapen r.k. familie Hettinga

 

Nieuwsbrief april 2011

– Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
– Schilderij Sytske Jans Hettinga-Wiersma
– Ds Th. Hettinga, predikant Barendrecht
– Kwartierstaat familie De Rijk
– Aanvullingen, errata Hettingaboek
– Geboorteakte Wytske van Dijk-Meindersma
– Familievaria
– Thomashuis fam. Hettinga, Renkum
– De Veer van Jacqueline Hettinga
– Van Hettinga’s in Duitsland
– Tjeerd Brouwer 1922-2008
– Klaas Hettinga in Provinciale Staten
– Hettingadag 2011
– Bindfouten boek
– Donatie 2011

 

Nieuwsbrief november 2010

– Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
– Verslag Hettingadag 2010
– Hettinga, Friese families bestellen
– Betekenis wapen r.k. familie
– Kwartierstaat Arjen en Jurjen Sikkes
– Familievaria
– Nieuwe bestuursleden
– Fysio- en Manueeltherapie Hettinga
– Dichter Tsjêbbe Hettinga skriuwt gedicht foar Fryslân
– Meinze Jochum Hettinga, vervolg
– De Mont Ventoux op voor kanker-bestrijding
– Puzzelfinale met Hettinga’s
– 525 Jaar Protestantse gemeente Balk
– Bijlage: bestelformulier boek

 

  Nieuwsbrief april 2010

– Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
– Hettinga, Friese families
– Greonterp 1855-1857
– Kwartierstaat Froukje Alles Hettinga
– Familie varia
– Vacature bestuur
– Boek Kees Witteveen
– Van internet en ander nieuws

  Bijlagen:
– intekenformulier boek
– opgave Hettinga-dag 2010
– verzoek donatie 2010

 

 Nieuwsbrief november 2009

– Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
– Bisschop Nicolaas Hettinga
– Hotel vd Valk aan Werpsterdyk
– De veer van Jan S. Hettinga, Heeg
– Kwartierstaat van Bisschop Nicolaas Hettinga
– Familie varia
– In memoriam Evert Jansen
– In memoriam Jolande Hettinga-Klomberg
– Simmergasten Rimmer en Aaltsje
– Reünie kleinkinderen Hettinga-Witteveen
– Hettinga boek, najaar 2010
– Verslag New York en Hielke Hettinga
– Van internet en ander nieuws


red contactsblack contactsbuy contact lenses onlineblue contactsnon prescription colored contactshalloween contactshalloween contact lensesanime halloweenprescription halloween contactshalloween colored contactsmakeup brushesbest makeup brushesmakeup brush setmakeup brushmakeup brushes setmakeup brush setsbest makeup brush setssailor moon makeup brushescosplay contactscosplay contact lenses