De Nieuwsbrief van de Hettinga Stichting.

De Nieuwsbrief is een familieblad met allerlei familievaria en wordt tweemaal per jaar – in voor- en najaar – gratis toegezonden aan de donateurs van de Hettinga Stichting. In sommige artikelen wordt ingegaan op de historische achtergrond en de leefomstandigheden van Hettinga’s in het verleden.

Wilt u een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief of heeft u een idee over een artikel(tje) neem dan contact op met de redactie.

  Nieuwsbrief najaar 2019

– Het bestuur, de Hettinga winkel en opgave als donateur
– Van de voorzitter
– Ingrid Okkema-Hettinga, onze nieuwe secretaris
– Hettinga Dag 2019 in Sint Nicolaasga
– Lezing Suzanne Peters – restauratie van de bekroning van een Herenbank
– Gaucke Anders uit Delfstrahuizen, stamvader van de familie Hettinga
– Kasper Hettinga en de bijzondere eigenschappen van melk
– Van Harinxsma en de Hettinga-eikeltjes en Oudt Hettinga in Heeg
– Maikel Galama, winkelier en familieonderzoeker
– Familievaria

 

Nieuwsbrief voorjaar 2019

– Van de Voorzitter
– Van de penningmeester; Van de redactie
– Wilhelmina Anna Hettinga-Veldman 100 jaar
– Jan Hettinga, ontwerper en maker
– Ouders, grootvader van Ocke Piers; Hettinga Oppenhuizen
– In memoriam Klaas Jarig Frans Hettinga
– Hettinga’s in de Verenigde Staten en Canada
– Hettinga Dag 18 mei 2019 in St. Nicolaasga
– Kopstuk Van Hettinga herenbank Langweer
– Eddy Hettinga en de genealogie
– Familievaria

 

Nieuwsbrief najaar 2018

– Bestuur, winkel en opgave als donateur
– Van de voorzitter
– Mag ik mij even voorstellen …Barbara Hettinga
– Verslag Hettinga Dag in Heeg
– Samenvatting lezing Jan Hettinga
– Amstelveense Jo Hettinga 100 jaar
– Wat brengt jou tot de genealogie? (Jan Rein Hettinga)
– Hettinga-reunie in Heeg
– Die berg, die komt later wel
– Noorderlands
– Hettinga Bier
– Historische Vereniging Leiden en minibieb
– Het Heamieltrio van 2018
– Wat is Heamiel?
– Gevelsteen fam. Nop-Hettinga in Workum
– Familievaria

 

Nieuwsbrief voorjaar 2018

  Nieuwsbrief voorjaar 2017

 

Nieuwsbrief voorjaar 2016

  Nieuwsbrief najaar 2015

 

  Nieuwsbrief voorjaar 2014

 

  Nieuwsbrief april 2014

– Bestuur, winkeltje
– Berichten voorjaar
– Maikel Galama, genealoog en varzamelaar.
– Rein Klazes Hettinga
– Kwartierstaat George Ellerboek
– In memoriam Mebius Hettinga
– Familievaria
– Hettingadagdag 17 mei
– Lintje
– Verzoek verhalen 2e W.O.

 

  Nieuwsbrief dec. 2013

– Bestuur, winkeltje
– Berichten najaar
– Greet Hettinga 80 jaar
– St. Jozefkerk Heeg
– 100 kisten drank
– Koperen emmer Warga
– Interview Piet Hettinga
– Benoemd tot ridder
– Yannick naar FC Groningen
– Kwartierstaat Rikus Hettinga
– Verslag Hettinga Dag

 

Nieuwsbrief april 2013

– Bestuur, redactie,winkeltje
– In memoriam Co Hettinga
– In memoriam Eduard Hettinga
– In memoriam Tsjebbe Hettinga
– Aanvulling Hettingaboek deel 6 twee generaties Jan Eyts
– Familievaria
– Diverse berichten
– Hettingadag in De Eese

 

Nieuwsbrief dec. 2012

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Een zuivelverhaal door Kees Witteveen
– Ontdekkingstocht door Jan Rein Hettinga
– Familievaria
– Yteke Hettinga ontdekt nieuwe foto’s
– Het bedrijf van Doede Hettinga in Klooster Lidlum
– Gezellige Hettingadag in Langweer
– Jappie Hettinga ‘gelukkig zijn we altijd boer’
– Machtigste vrouw 2012 Renee Jones-Bos
– Lysbeth Hettinga wint de Tinnen Menner
– In memoriam Anna Maria Hettinga-de Vries
– Donatie, meewerken bij de Hettinga Stichting, mailinglist

 

Nieuwsbrief april 2012

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Schilderijen Sible Taekes Westendorp en Grietje Tjebbes Hettinga
– Een aquarel van de Kleine Kerkstraat 7, Leeuwarden
– Hettingadag 2012
– Lolke Gerrits, alias de koning van Wartena
– Afstamming Lolke Gerrits
– Familievaria
– Lolle Hettinga óverziet landschap vanaf hoge hoogtes
– Goud voor turnster Nadine Hettinga
– De familie Van Hettinga uit Ostfriesland
– Adenda en arrata boek ‘Hettinga, Friese Families’

 

Nieuwsbrief dec. 2011

– Bestuur, redactie, winkeltje
– Provinciehuis wapen Hettinga
– Co Hettinga, archiefonderzoeker
– Voorstellen Ineke Valckx-Hettinga
– Kwartierstaat Ineke Valckx
– Koninklijke onderscheidingen,
– Hans Hettinga stopt
– Familievaria
– Erik Hettinga
– Nadine Hettinga
– Meike Hettinga, pastoraalwerk
– Wytske Hettinga, Friese fijnhouthandel
– Verslag Hettingadag Marsum
– Hettinga wapens
– Wapen r.k. familie Hettinga

 

Nieuwsbrief april 2011

– Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
– Schilderij Sytske Jans Hettinga-Wiersma
– Ds Th. Hettinga, predikant Barendrecht
– Kwartierstaat familie De Rijk
– Aanvullingen, errata Hettingaboek
– Geboorteakte Wytske van Dijk-Meindersma
– Familievaria
– Thomashuis fam. Hettinga, Renkum
– De Veer van Jacqueline Hettinga
– Van Hettinga’s in Duitsland
– Tjeerd Brouwer 1922-2008
– Klaas Hettinga in Provinciale Staten
– Hettingadag 2011
– Bindfouten boek
– Donatie 2011

 

Nieuwsbrief november 2010

– Bestuur, redactie, winkeltje en donateur worden
– Verslag Hettingadag 2010
– Hettinga, Friese families bestellen
– Betekenis wapen r.k. familie
– Kwartierstaat Arjen en Jurjen Sikkes
– Familievaria
– Nieuwe bestuursleden
– Fysio- en Manueeltherapie Hettinga
– Dichter Tsjêbbe Hettinga skriuwt gedicht foar Fryslân
– Meinze Jochum Hettinga, vervolg
– De Mont Ventoux op voor kanker-bestrijding
– Puzzelfinale met Hettinga’s
– 525 Jaar Protestantse gemeente Balk
– Bijlage: bestelformulier boek

 

  Nieuwsbrief april 2010

– Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
– Hettinga, Friese families
– Greonterp 1855-1857
– Kwartierstaat Froukje Alles Hettinga
– Familie varia
– Vacature bestuur
– Boek Kees Witteveen
– Van internet en ander nieuws

  Bijlagen:
– intekenformulier boek
– opgave Hettinga-dag 2010
– verzoek donatie 2010

 

 Nieuwsbrief november 2009

– Bereikbaarheid bestuur, winkeltje en geef u op
– Bisschop Nicolaas Hettinga
– Hotel vd Valk aan Werpsterdyk
– De veer van Jan S. Hettinga, Heeg
– Kwartierstaat van Bisschop Nicolaas Hettinga
– Familie varia
– In memoriam Evert Jansen
– In memoriam Jolande Hettinga-Klomberg
– Simmergasten Rimmer en Aaltsje
– Reünie kleinkinderen Hettinga-Witteveen
– Hettinga boek, najaar 2010
– Verslag New York en Hielke Hettinga
– Van internet en ander nieuws